Håkon Skulstad ny assisterende politidirektør

Håkon Skulstad blir assisterende politidirektør for en åremålsperiode på seks år.

Håkon Skulstad blir ny assisterende politidirektør. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Håkon Skulstad blir ny assisterende politidirektør. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

53-åringen har bred faglig bakgrunn fra politiet, både som polititjenestemann og som påtalejurist. Han har dessuten ledererfaring på høyeste nivå i politiet, blant annet som konstituert sjef i Kripos, politimester i Politidirektoratet og i Østfinnmark politidistrikt, samt avdelingsdirektør i Justisdepartementet og sjef for Politihøgskolen.

– Skulstad har solid politifaglig bakgrunn og har god forståelse for politiets samfunnsoppdrag, oppgaver og rolle. De neste årene skal det utvikles et bedre og mer moderne politi, som jobber mer effektivt, som er bedre rustet til å møte fremtidens kriminalitetsutfordringer og som skaper trygghet der folk bor og ferdes. I dette arbeidet vil den nye assisterende politidirektøren ha en viktig rolle sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Odd Reidar Humlegård har vært politidirektør siden august 2012. Det er ikke kjent når Skulstad tiltrer stillingen.

Bakgrunn:  Sparket Frp-politiker på lista - favoritt kan vrakes

Hva kan vi bli bedre på?

Dine synspunkter er viktige i vårt kontinuerlige arbeid med å forbedre Startsiden. Derfor ber vi deg bruke cirka 3 minutter på en kort spørreundersøkelse.

Ja, jeg kan delta
Nei takk

Hilsen oss i Startsiden