182 asylsøkere forsvant fra mottak for mindreårige

I løpet av 2016 har 182 personer som bor på mottak for enslige mindreårige asylsøkere, forsvunnet i Norge.

UDI har lagt fram nye tall på antallet asylsøkere som forsvant fra mottak i fjor. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix. Foto: NTB scanpix

UDI har lagt fram nye tall på antallet asylsøkere som forsvant fra mottak i fjor. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix. Foto: NTB scanpix

Adresseavisen skriver at 86 av dem forsvant i november og desember, ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI). Myndighetene vet nå ikke hvor disse asylsøkerne befinner seg.

Det er flest med afghansk opprinnelse som forsvinner fra asylmottaket de er bosatt ved, og denne gruppen utgjør 132 av de 182 som har forsvunnet.

Afghanere utgjør også den største gruppen som forsvinner fra ordinære mottak. Totalen for antall asylsøkere som forlot ordinære mottak i 2016, er 2.965. Av dem er 1.134 fra Afghanistan.

Hva kan vi bli bedre på?

Dine synspunkter er viktige i vårt kontinuerlige arbeid med å forbedre Startsiden. Derfor ber vi deg bruke cirka 3 minutter på en kort spørreundersøkelse.

Ja, jeg kan delta
Nei takk

Hilsen oss i Startsiden