Staten mener Breivik er mer ekstrem enn før 22. juli

Klippet over er fra rettens første dag. I videoen blir Breivik irettesatt av dommeren.

Anders Behring Breivik er blitt styrket i sin høyreekstreme ideologi siden han ble dømt for fem og et halvt år siden, mener regjeringsadvokat Fredrik Sejersted.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Før 22. juli var Anders Behring Breivik Norges farligste mann. Det er vanskelig å vite hvor farlig han er i dag, og enda vanskelige å vite hvor farlige han vil være i morgen, om et år og om ti år, sa regjeringsadvokaten i innledningen til sin saksfremstilling for Borgarting lagmannsrett.

– Men han er styrket i sin høyreekstreme tro. Han er fortsatt høyreekstremist.

Ankebehandlingen startet tirsdag ettermiddag. Sejersted vektla sterkt Breiviks evne og vilje til å handle voldelig ut fra denne ideologien.

Forut for terrorhandlingene 22. juli 2011 utviste Breivik en eksepsjonell evne til å handle og opptre fordekt. Selv ikke hans egen mor merket noen endring i ham, selv bare dager før han begikk «den verste volds- og terrorhandling i norsk kriminalhistorie», poengterte regjeringsadvokaten.

Ressurser

– Breivik soner under det strengeste sikkerhetsregimet som noen innsatt noen gang har været underlagt i norsk rett. Noe annet ville vært uansvarlig, sa Sejersted.

Regjeringsadvokaten sa videre at kjernen i statens syn er at soningsforholdene til Breivik ikke er brudd på menneskerettighetene.

Han beskrev videre Breivik som Norges mest ressurskrevende fange.

– Han soner på mange måter under bedre forhold enn andre fanger for å kompensere for at han ikke har kontakt med medfanger. Det er meget langt fra menneskerettsbrudd, sa Sejersted.

Bakgrunn: Strides om Breiviks sårbarhet

– Krenkende atferd

Da Breivik ankom ankesaken tirsdag gjorde han igjen nazihilsen. Dommer Øystein Hermansen ba Breivik om å ikke gjenta nazihilsenen.

– Det er krenkende atferd overfor rettens verdighet og er også forstyrrende for det vi skal behandle her, så jeg ber om at du ikke gjør det flere ganger, sa Hermansen.

Det var den samme hilsenen Breivik gjorde da saken var oppe i Skien i mars 2016. Den terrordømte 37-åringen har omtalt håndbevegelsen som «en norrøn hilsen».

Også i 2016 ba dommer Helen Andenæs Sekulic Breivik om ikke å gjenta håndbevegelsen.

Les også:

Staten mener retten gjør en rekke feil i Breivik-dommen

Kriminalomsorgen under lupen i Breivik-saken

Breivik kan saksøke staten mange ganger

Breiviks sak mot staten:

* Anders Behring Breivik ble i august 2012 dømt til 21 års forvaring med 10 års minstetid for terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011, der 77 mennesker ble drept og et stort antall alvorlig såret.

* 1. juli 2015 stevnet Breivik staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene.

* Rettssaken kom opp i Oslo tingrett 15. mars og ble av sikkerhetshensyn holdt i høysikkerhetsfengselet i Skien.

* 20. april slo Oslo tingrett fast at soningsforholdene er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjons artikkel 3 om forbud mot umenneskelig eller nedverdigende behandling.

* Staten ble frifunnet for brudd på artikkel 8 om respekten for privatliv.

* Staten har anket dommen. Anken gjelder både rettsanvendelsen og bevisvurdering.

* Breivik har anket frifinnelsen for brudd på artikkel 8.

* Ankesaken i Borgarting lagmannsrett starter 10. januar i Skien fengsel.

* Det er satt av seks dager til rettssaken.

Personvernpolicy