Strides om Breiviks sårbarhet

Denne uken er det klart for omkamp om terrordømte Anders Behring Breiviks soningsforhold. Her forlater han den provisoriske rettssalen i Skien fengsel under tingrettsbehandlingen i mars i fjor.
Denne uken er det klart for omkamp om terrordømte Anders Behring Breiviks soningsforhold. Her forlater han den provisoriske rettssalen i Skien fengsel under tingrettsbehandlingen i mars i fjor. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Anders Behring Breiviks psyke blir sentral i ankesaken om hans soningsforhold. Staten og Breiviks advokat strides om Breivik må anses som mentalt sårbar.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det vakte oppsikt langt utover Norges grenser da Oslo tingrett i fjor sommer dømte staten for å ha utsatt terrordømte Anders Behring Breivik (37) for umenneskelig og nedverdigende soningsforhold. Tirsdag starter ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

Som forrige gang vil rettssaken finne sted i gymsalen i Skien fengsel, hvor Breivik sitter på avdeling for særlig høyt sikkerhetsnivå.

– Fremstår forvirret

37-åringens forsvarer Øystein Storrvik anfører denne gangen at både Ila fengsel og Skien fengsel har brutt menneskerettighetene ved ikke å behandle Breiviks «mentale sårbarhet».

– I retten vil det komme tydelig fram hvorfor vi bruker dette begrepet, men jeg vil ikke utdype dette mer nå, sier Storrvik til NTB.

Beskrivelsen ble først lansert av Storrvik selv under tingrettsbehandlingen i mars i fjor.

– Anders Behring Breivik fremstår forvirret i retten her. At han er mentalt sårbar, er et svakt uttrykk. Det er et veldig, veldig svakt uttrykk, sa Storrvik.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Han sitter alene med tankene sine i time etter time. Så kommer han hit, er nasjonalsosialistisk leder og snakker om ting som vanlige folk finner absurd, uttalte Storrvik, trolig i en henvisning til klientens mange ubehjelpelige og malplasserte forsøk på humor i retten. Breivik uttalte blant annet at alle fra Oslo vest visste at det å få ferdigmat fra Fjordland flere dager på rad, var verre enn å bli utsatt for vanntortur.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Aktuelt: Staten mener retten gjør en rekke feil i Breivik-dommen

Diagnoser

Storrvik hevdet at det var særlig viktig at Breivik fikk mer kontakt med andre mennesker på grunn av sine mentale sårbarhet. I retten ble det dokumentert at han stort sett var overlatt til sitt eget selskap 22-23 av døgnets timer.

Tingrettsdommen støttet Storrviks vurdering av Breivik, og viste til at han tidligere har blitt diagnostisert med flere personlighetsforstyrrelser.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ifølge dommen har Kriminalomsorgen ikke tatt hensyn til dette i utarbeidelsen av soningsregimet til Breivik.

Les også: Kriminalomsorgen under lupen i Breivik-saken

– Ikke sårbar

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted avviser at Breivik må anses som mentalt sårbar.

– Det er vi ikke uten videre enig i. Det er i saken fremlagt utførlige helsejournaler fra hele soningsoppholdet gjennom mer enn fem år, og, som vi skal komme tilbake til i detalj for retten, gir de ikke inntrykk av at han har lidd noen mental overlast som følge av forholdene, sier Sejersted til NTB.

– Er ikke de psykiatriske diagnosene hans nok til å fastslå at han er mentalt sårbar?

– Det betyr ikke det samme som at han er særlig mentalt sårbar for fengselsopphold, sier Sejersted.

– I tingrettsdommen pekes det på at man skal være forsiktig med bruk av isolasjon på grunn av Breiviks mentale sårbarhet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi mener jo ikke at han er isolert. Han har omfattende kontakt med medmennesker, det skal vi dokumentere grundig for retten, sier Sejersted.

Les også: Breivik kan saksøke staten mange ganger

Brevkontroll

Siden tingrettsdommen har Breivik fått mer tid med betjenter, og han får nå snakke med advokat gjennom gitter istedenfor glassvegg. Storrvik mener dette er av mindre betydning.

– Det slår ekstremt lite ut på det samlede isolasjonspresset, og han har fremdeles kun kontakt med profesjonelle aktører, sier Storrvik.

Han mener den omfattende brevkontrollen Breivik er underlagt, bryter med menneskerettighetene og at Breivik må få kontakt med utvalgte medfanger.

Les også:

Breiviks celler forblir hemmelige

Eskil Pedersen sint og opprørt over Breivik-dom

Breiviks sak mot staten:

* Anders Behring Breivik ble i august 2012 dømt til 21 års forvaring med 10 års minstetid for terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011, der 77 mennesker ble drept og et stort antall alvorlig såret.

* 1. juli 2015 stevnet Breivik staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene.

* Rettssaken kom opp i Oslo tingrett 15. mars og ble av sikkerhetshensyn holdt i høysikkerhetsfengselet i Skien.

* 20. april slo Oslo tingrett fast at soningsforholdene er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjons artikkel 3 om forbud mot umenneskelig eller nedverdigende behandling.

* Staten ble frifunnet for brudd på artikkel 8 om respekten for privatliv.

* Staten har anket dommen. Anken gjelder både rettsanvendelsen og bevisvurdering.

* Breivik har anket frifinnelsen for brudd på artikkel 8.

* Ankesaken i Borgarting lagmannsrett starter 10. januar i Skien fengsel.

* Det er satt av seks dager til rettssaken.