Staten sterkt kritisk til tingrettens Breivik-dom

Rett over nyttår skal Anders Behring Breivik på nytt innta en rettssal.
Rett over nyttår skal Anders Behring Breivik på nytt innta en rettssal. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Oslo tingrett gjør en rekke feil i bevisvurderingen og ser saken til Anders Behring Breivik fra helt feil ståsted, mener Regjeringsadvokaten.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ikke bare har tingretten hatt «et uriktig perspektiv» på vurderingen av soningsforholdene til Breivik, domstolen har også gjort en sterkt mangelfull bevisvurdering. Det fastslår Regjeringsadvokaten i sitt sluttinnlegg i forkant av at Borgarting lagmannsretten skal behandle søksmålet den terrordømte massedrapsmannen har anlagt mot staten.

Skien fengsel hvor Anders Behring Breivik soner sin forvaringsdom. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
Skien fengsel hvor Anders Behring Breivik soner sin forvaringsdom. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Oslo tingrett ga Anders Behring Breivik medhold i at deler av soningsforholdene på Ila og i Skien fengsel innebar brudd på menneskerettighetenes forbud mot umenneskelig og nedverdigende behandling. Staten ble frikjent for påstandene om at kriminalomsorgen krenker Breiviks rett til privatliv.

Staten og Breivik har anket på hvert sitt punkt, og hele sakskomplekset kommer derfor opp på nytt når lagmannsretten starter sin ankebehandling 10. januar.

Fem feil

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted framhever spesielt fem punkter hvor han mener tingretten vurderer grunnleggende feil:

* Risikoen Breivik har utgjort og fortsatt utgjør.

* Kontakten han har med andre mennesker.

* Manglende kontakt med andre innsatte.

* Tiltak som skal kompensere for isolasjon.

* Hvordan Breivik responderer på soningsforholdene.

Breivik hevder han siden pågripelsen 22. juli for over fem år siden løpende er blitt utsatt for menneskerettighetskrenkelser fordi det sikkerhets- og kontrollregimet han er blitt underlagt under varetekt og soning, er for strengt og inngripende.

Mental sårbarhet

Da Oslo tingrett behandlet søksmålet, framholdt hans prosessfullmektig, advokat Øystein Storrvik, blant annet at Breivik var mentalt sårbar, og at han framsto som forvirret. Anførselen om mental sårbarhet ble et avgjørende moment for Oslo tingretts dom.

I sluttinnlegget før ankebehandlingen, skriver Breiviks advokat Øystein Storvik, at Den europiske menneskerettighets konvensjonens punkt 8 er krenket «grunnet manglende behandling av hans (Breivik, journ, anm.) mentale sårbarhet».

Under den første rettssaken mot terroristen var hans tilregnelighet et av de store spørsmålene. Selv ønsket han å bli funnet tilregnelig og at handlingene var utført i rasjonell tilstand.

Les også:

Breiviks celler forblir hemmelige

Eskil Pedersen sint og opprørt over Breivik-dom

Breivik kan saksøke staten mange ganger

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden