Vollen-drapet til Høyesterett

Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix
Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix

Høyesterett skal vurdere straffeutmålingen i Vollen-drapssaken. Jenta, som var 15 år da hun drepte sosionomen Anna Kristin Gillebo Backlund, ble i lagmannsretten dømt til ni års forvaring med seks års minstetid.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Vollen-drapet:

* Miljøterapeut Anna Kristin Gillebo Backlund (30) ble drept på barnevernsinstitusjonen Små Enheter på Vollen i Asker natt til tirsdag 28. oktober 2014. Hun ble utsatt for kvelning til hun mistet bevisstheten og knivstukket 21 ganger.

* En da 15 år gammel beboer på institusjonen ble tiltalt og dømt for overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter. Jenta erkjente drapet, men ikke overlegg.

* Som første barn i norsk historie ble hun dømt til forvaring, i ni år med seks års minstetid, etter at hun var blitt erklært tilregnelig. Hun anket på stedet.

* Det var tre rettsoppnevnte sakkyndige som mente jenta var strafferettslig tilregnelig. En privat sakkyndig for jenta mente mye talte for at hun fortsatt led av en psykose hun hadde hatt i mange år.

* Jenta er i dag erklært psykotisk og innlagt på Sandviken sykehus i Bergen.

* Juryen i lagmannsretten mente hun var tilregnelig og fant henne skyldig i drap.

* Lagmannsretten opprettholdt forvaringsdommen på ni år med seks års minstetid.

* Jentas forsvarer Cecilie Nakstad anket både lovanvendelse, saksbehandling og straffeutmåling til Høyesterett.

* Høyesterett besluttet 8. desember 2016 å vurdere straffeutmålingen.

Jentas anke gjaldt både saksbehandlingen, lovanvendelsen og straffeutmålingen, der det altså ble idømt forvaring. Høyesterett har besluttet at kun anken over forvaringsstraffen tillates fremmet for landets høyeste domstol.

Statsadvokat Erik Førde la i Borgarting lagmannsrett ned påstand om ti års forvaring og med samme minstetid, men domstolen falt altså ned på samme straffeutmåling som Asker og Bærum tingrett gjorde i fjor sommer.

Første forvaringsdømte barn

17-åringen er det første barnet i norsk rettshistorie som er dømt til forvaring. Jenta var 15 år gammel da hun drepte Anna Kristin Gillebo Backlund i barnevernsinstitusjonen Små Enheter i Vollen i Asker natt til tirsdag 28. oktober 2014.

Lagmannsretten begrunnet forvaringen slik tingretten gjorde. Retten vektla jentas psykiske problemer og tiden det er grunn til å anta at det vil ta før man eventuelt kan se noen vesentlig bedring hos henne.

– Sammenholdt med drapshandlingen, tidligere voldshandlinger og den nærliggende faren for nye alvorlige voldshandlinger, foreligger det her helt ekstraordinære omstendigheter som tilsier bruk av forvaring, skrev lagmann Eirik Akerlie i dommen i høst.

FNs barnekonvensjon

I retten mente jentas forsvarer, advokat Cecilie Nakstad, at FNs barnekonvensjon tilsier at det ikke kan idømmes forvaringsstraff. Retten mente imidlertid at bestemmelsen det vises til, retter seg mot «livsvarig fengsel uten mulighet for løslatelse».

– Selv om forvaring ofte omtales som en tidsubestemt straff, innebærer den ikke fengsel «uten mulighet for løslatelse». Tvert imot er hovedregelen at man skal løslates når tidsrammen er nådd», skrev lagmann Akerlie.

Den 15 år gamle jenta ble plassert i institusjonen Små Enheter etter at barnevernet hadde overtatt omsorgen fra faren. Selv om den psykisk syke jenta utgjorde en betydelig trussel, var Gillebo Backlund alene på nattevakt med henne. En kollega av 30-åringen hadde sovende vakt i samme bygning, og fikk ikke med seg at kollegaen ble drept.

Psykotisk

I rettssaken har det kommet fram at jenta strammet et tøybelte rundt Gillebo Backlunds hals til hun mistet bevisstheten. Deretter knivstakk jenta henne 21 ganger.

Juryen i lagmannsretten konkluderte med at jenta var tilregnelig – og ikke psykotisk – på drapstidspunktet. Forsvarets sakkyndige mente imidlertid at jenta hadde vist flere tegn på å ha vært psykotisk. Hun er i dag innlagt på Sandviken sykehus i Bergen med diagnosen psykotisk.

Les også:

Juryen mener 16-åringen var tilregnelig da hun drepte

Aktor ber om forvaring for 17-åring etter Vollen-drapet

Vollen-tiltalt: – Forvaring er helt greit

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden