Antibiotikaresistente bakterier påvist i melkekyr

For første gang er det påvist antibiotikaresistente bakterier hos norske melkekyr. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix.
For første gang er det påvist antibiotikaresistente bakterier hos norske melkekyr. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix.

For første gang er det påvist antibiotikaresistente bakterier i melkekyr i Norge, opplyser Mattilsynet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

MRSA:

* Gule stafylokokker som er motstandsdyktige mot penicillinet meticillin og en lang rekke andre antibiotika. MRSA er forkortelse for meticillinresistent Staphylococcus aureus (gule stafylokokker).

* Varianter av bakterien hos dyr kalles LA-MRSA (livestock associated MRSA).

* Svin regnes som det viktigste reservoaret for LA-MRSA, men bakterien kan også forekomme hos fjærfe, storfe, småfe, hund, katt og hest.

* MRSA kan smitte mellom mennesker og dyr, men gir sjelden sykdom hos dyr og friske mennesker. For mennesker som allerede har svekket helse, kan MRSA imidlertid forårsake alvorlige infeksjoner.

(Kilde: Store medisinske leksikon, Veterinærinstituttet)

MRSA-smitte er påvist i Søndre Buskerud hos ei ku med jurbetennelse, etter melkeprøver bonden har tatt selv. Veterinærinstituttet har analysert prøvene og bekreftet funn av smitte hos to kyr i besetningen på gården.

Mattilsynet har iverksatt tiltak for å unngå videre smitte, og besetningen er ilagt restriksjoner som innebærer at ingen dyr får slippe ut eller inn av gården.

Ikke farlig melk

Mattilsynet påpeker imidlertid at det ikke er farlig å drikke melk fra kyr med denne bakterien.

– MRSA overføres ikke til mennesker via pasteurisert melk. Bakteriene overlever ikke denne varmebehandlingen, sier Rita Kvennejorde, avdelingssjef i Mattilsynet i Søndre Buskerud.

Bakterien kan likevel smitte mellom mennesker og dyr på andre måter, og den kan forårsake alvorlige infeksjoner hos mennesker som allerede har svekket helse.

– Dette er grunnen til at det er viktig å holde forekomsten av MRSA i husdyrbestanden nede, og unna helseinstitusjoner som sykehus og sykehjem, sier Kvennejorde.

Utenlandsk arbeidskraft

MRSA-bakterier er tidligere påvist på storfe i Norge – to ganger i fjor, men aldri tidligere hos melkekyr. Tine bekrefter at gården som er rammet, er en av deres produsenter.

Gården som er rammet, har bare 16 melkekyr, i tillegg til kalver og ungdyr.

Mandag ettermiddag var det ikke klart hvordan smitten kom seg inn i besetningen. Men Tine skriver i en epost til Nationen at all introduksjon av MRSA i norsk husdyrhold, settes i forbindelse med smitte fra utenlandsk arbeidskraft eller andre personer som har vært i utlandet, for eksempel på ferie.

– Jeg tror bøndene generelt sett må tenke gjennom hvilke forholdsregler de bør ta. Lar de fremmede komme inn i fjøset eller om de selv har vært på reise i utlandet, kan de være smittebærere, sier Tines pressevakt Sigrun Farstad Gregori.

Svinekjøtt

Bakterien har de siste årene i hovedsak vært påvist hos griser. Den sprer seg gjennom direkte kontakt.

Bakterien kan spre seg til mennesker som spiser svinekjøtt, og i fjor måtte blant annet en besetning med avlsgriser i Hå i Rogaland avlives på grunn av smitte.

Sannsynligheten for å bli smittet er imidlertid liten. Bakterien finnes i kjøttets overflate, og svinekjøtt blir som regel gjennomstekt her i Norge.

I Danmark har bakterien ført til større problemer. I 2014 slet danskene med et større MRSA-utbrudd som antas å ha smittet mellom 6.000 og 12.000 mennesker.

Den gang rykket ekspertene ut og advarte mot kjøp av dansk kjøtt.

Personvernpolicy