Meny

Norge felt på nytt for somling med terrortiltak

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

EFTA-domstolen feller Norge for andre gang for ikke å ha innført EØS-regelverket mot hvitvasking og terrorfinansiering fullt ut.

EUs hvitvaskingsdirektiv fra 2005 er ennå ikke innført fullt ut i Norge.

Direktivet krever at myndighetene må føre kontroll med personer og selskaper som driver handel med bestemte typer varer og tjenester. Norge har fortsatt ikke utpekt et offentlig organ som skal ha ansvar for denne kontrollen.

– Finansdepartementet erkjenner at dette har tatt for lang tid, sier statssekretær Tore Vamraak (H).

Et tiår forsinket

De nye reglene ble innlemmet i EØS-avtaleverket allerede i 2006, med virkning fra 1. april 2007.

Kontrollkravet i direktivet gjelder blant annet kontanttransaksjoner på over 40.000 kroner og tjenester som tilbys til selskaper. Finansdepartementet innrømmer at Norge ikke lever opp til sine EØS-forpliktelser i saken.

EFTAs overvåkingsorgan ESA sendte en første advarsel til Norge i 2012. Saken gikk videre til EFTA-domstolen, der Norge ble felt i desember 2013. To år senere tok ESA opp saken på nytt fordi Norge fortsatt ikke hadde rettet seg etter direktivet. Onsdag endte det med fellelse for andre gang.

Forslag til behandling

Et utvalg har allerede utredet saken og lagt fram et forslag til ny lovgiving som vil sørge for at de siste brikkene faller på plass. Forslaget var på høring i vår, men er fortsatt til behandling i Finansdepartementet.

– Vi vil følge opp saken så raskt som mulig, sier Vamraak.

EFTA-domstolen ber Norge om å rette seg etter dommen «umiddelbart».

– Vi merker oss avgjørelsen fra EFTA-domstolen. ESA kommer nå til å følge med på om Norge retter seg etter den andre dommen i EFTA-domstolen i denne saken, sier ESAs kommunikasjonssjef Anne Marte Vestbakke.

Populært