Meny

Varsler hevder leiemorder fikk gå fritt i Bergen

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En antatt leiemorder knyttet til et albansk kriminelt miljø fikk gå fritt omkring i Bergen uten at politiet ville gripe inn, ifølge en varsler i Vest politidistrikt.

Varslersaken i Vest politidistrikt

* En politioverbetjent ved seksjon for organisert kriminalitet i Vest politidistrikt leverte i april 2016 en 52 sider lang varslingsrapport til politimesteren.

* I rapporten framgår det at store og alvorlige narkotikasaker er blitt nedprioritert som følge av instrukser ovenfra. Varselet synes først og fremst å gjelde i perioden 2013 til 2015.

* Varsleren ba i mai om at rapporten måtte videresendes Justisdepartementet, fordi han opplevde at han ikke ble tatt tilstrekkelig på alvor av politiledelsen.

* Senere sender han selv varslingsskrivet til justisministeren og Riksadvokaten.

* Riksadvokaten ber statsadvokaten granske forholdene. Politidirektoratet følger på sin side opp påstandene med spørsmål til politiledelsen om åtte momenter.

* VG avslører saken sju måneder etter den første varslingen. To dager senere starter Spesialenheten for politisaker etterforskning mot Vest politidistrikt for mulige lovbrudd i form av brudd på tjenesteplikten.

* Saken er den tredje varslingen om alvorlige forhold i distriktet de siste årene: manglende kriminalitetsbekjempelse i 2013, Monika-saken i 2014 og altså nedprioritering av narkosaker i 2016.

Ifølge NRK sendte varsleren en rapport om hvordan avdelingen hans, spanings- og etterretningstjenesten, har fått føringer om ikke å gripe inn når de får konkrete opplysninger om grov narkotikakriminalitet. Varsleren omtales som en høyt tiltrodd ansatt.

Han varslet om at «etniske nettverk fra Balkan med mafialignende strukturer har fått fotfeste», og at en leiemorder tilknyttet dette miljøet skal være i Bergen. Politiet skal ha unnlatt å gripe inn mot denne personen og også unnlatt å gå til aksjon basert på annen, konkret informasjon om miljøet. Politistasjonssjef Olav Valland sier til NRK at opplysningene fra varselet er en del av etterforskningen som Spesialenheten for politisaker har innledet.

– Vi kan ikke gå inn i disse detaljene i en pågående sak, sier han.

Politimester Kaare Songstad vil ikke svare på spørsmål knyttet til konkrete kriminelle grupperinger. Han avviser imidlertid ikke påstandene om at ledelsen i politidistriktet har gitt føringer om ikke å gripe inn mot grov narkotikakriminalitet.

– Det stemmer at vi har sendt signal om at en skulle avgrense saksmengden, det var vi helt nødt til, sier han.

Les mer:

Rapport: Bergenspolitiet dropper narkotikasaker

Varsler: – Ledere ville hindre UP i å ta narkoforbrytere

Varsler har ikke tillit til politimester

Populært