Meny

Bergenspolitiet under etterforskning – politiledere risikerer straff

Sjefen for Spesialenheten for politisaker, Jan Egil Presthus. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Politiledere i Bergen risikerer straff hvis politifolk har brutt tjenesteplikten ved å følge instruksen om å nedprioritere narkotikakriminalitet.

Varslersaken i Vest politidistrikt

* En politioverbetjent ved seksjon for organisert kriminalitet i Vest politidistrikt leverte i april 2016 en 52 sider lang varslingsrapport til politimesteren.

* I rapporten framgår det at store og alvorlige narkotikasaker er blitt nedprioritert som følge av instrukser ovenfra. Varselet synes først og fremst å gjelde i perioden 2013 til 2015.

* Varsleren ba i mai om at rapporten måtte videresendes Justisdepartementet, fordi han opplevde at han ikke ble tatt tilstrekkelig på alvor av politiledelsen.

* Senere sender han selv varslingsskrivet til justisministeren og Riksadvokaten.

* Riksadvokaten ber statsadvokaten granske forholdene. Politidirektoratet følger på sin side opp påstandene med spørsmål til politiledelsen om åtte momenter.

* VG avslører saken sju måneder etter den første varslingen. To dager senere starter Spesialenheten for politisaker etterforskning mot Vest politidistrikt for mulige lovbrudd i form av brudd på tjenesteplikten.

* Saken er den tredje varslingen om alvorlige forhold i distriktet de siste årene: manglende kriminalitetsbekjempelse i 2013, Monika-saken i 2014 og altså nedprioritering av narkosaker i 2016.

– Etterforskningen vil i første omgang ha som mål å klargjøre om det har funnet sted hendelser hvor politiet har unnlatt å gripe inn ved konkret kunnskap om pågående, grov narkotikakriminalitet, opplyser Spesialenhetens leder Jan Egil Presthus til NTB.

Hvis det er slik at Vest politidistrikt ikke har grepet inn når politifolk etter loven skulle gjort det, kan det innebære tjenesteunnlatelse. Og da er personer i den lokale politiledelsen blant dem som kan holdes ansvarlig, bekrefter Spesialenheten.

– Hvis slike hendelser har funnet sted, vil det blant annet være behov for å klargjøre hvilke direktiver som konkret er gitt, hvem som står bak direktivene og hvilke vurderinger som ligger bak dem, sier Presthus.

Lederen for etterforskningsavdelingen, Liv Øyen, vil ikke peke ut en retning for hvor ansvaret for eventuell tjenesteunnlatelse hører hjemme. Straffansvar kan omfatte både enkeltpersoner og politidistriktet på foretaksnivå, understreker hun.

Mulig tjenesteunnlatelse

Øyen bekrefter at Spesialenheten skal etterforske om det er begått brudd på tjenesteplikten i Vest politidistrikt. Den direkte foranledningen er VGs avsløring av den nye varslersaken i distriktet om at ledelsen ga beskjed om at narkotikakriminalitet, også alvorlig narkotikakriminalitet, måtte legges bort. Varselet synes først og fremst å gjelde for perioden 2013-2015.

– Slik saken har utviklet seg, er det helt naturlig at Spesialenheten vil etterforske dette, sier politimester Kaare Songstad.

Han mener det i perioder var uunngåelig å stanse inntaket av narkotikasaker, fordi andre etterforskninger krevde store ressurser. Nå er situasjonen vesentlig bedre, og det er ikke lenger noen nedprioritering av narkokrim, ifølge politimesteren.

– Vest politidistrikt har hatt store restanser over tid, som de nå bygger ned. I tillegg har de alvorlige overgrepssaker som tar store ressurser, og som må prioriteres, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård til NTB.

Avslørt i VG

I en reportasje i VG lørdag settes det spørsmålstegn ved om Vest politidistrikts arbeid med bekjempelse av narkotikakriminalitet er i tråd med Riksadvokatens mål og prioriteringer. I reportasjen kommer det fram at en ansatt sendte et skriftlig varsel til politimesteren om dette i april i år.

Varsleren er klar på at han ikke har tillit til måten politimesteren håndterte varselet på. Han er også sterkt kritisk til det han mener er klar bortprioritering av alvorlig narkotikakriminalitet.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) poengterer at selv om ressurssituasjonen oppleves som knapp, så er det distriktenes ansvar å prioritere innenfor de politiske og økonomiske rammene som er lagt – blant annet prioriteringsskrivet fra Riksadvokaten, statsbudsjettet og tildelingsbrevet fra Justisdepartementet.

– Det er alltid krevende å prioritere, men det er ikke sikkert utfordringene er større for Vest politidistrikt enn for andre, sier han til NTB.

Les mer:

Rapport: Bergenspolitiet dropper narkotikasaker

Varsler har ikke tillit til politimester

Populært