Kraft og opprinnelsesgarantier:Utvalg for grønn konkurransekraft overser «skitten» norsk vannkraft

Statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Vidar Helgesen mottok rapporten fra Connie Hedegaard og Idar Kreutzer fra Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft.
Statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Vidar Helgesen mottok rapporten fra Connie Hedegaard og Idar Kreutzer fra Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft. Foto: Jo Randen / Klima- og miljødepartementet
Artikkelen fortsetter under annonsen

Stortinget har vedtatt at norsk industri må betale samme avgift for å kalle sin vannkraft ren, som forbrukere av kullkraft på Kontinentet. Det tar ikke utvalget for grønn konkurransekraft hensyn til.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kjøp og salg av kraftgarantier:

Varedeklarasjonen av kraft beregnes ved å ta utgangspunkt i den norske kraftproduksjonen.

I 2015 ble det produsert 145 TWh kraft i Norge. Fornybar produksjon utgjorde 141,5 TWh, herav 139 TWh vannkraftproduksjon, 2,5 TWh vindkraftproduksjon og 0,2 TWh varmekraft fra biobrensel. Fossil produksjon utgjorde 3,1 TWh. Norsk kraftproduksjon er dermed i all hovedsak fornybar (98 prosent i 2015).

Varedeklarasjonen har en annen sammensetning enn den norske produksjonsmiksen fordi den tar hensyn til kjøp og salg av opprinnelsesgarantier.

Når en kraftprodusent har solgt en opprinnelsesgaranti for fornybar kraft separat fra kraftproduksjonen, kan ikke kraften lenger deklareres til kunden som fornybar.

Hovedandelen av opprinnelsesgarantiene som utstedes for norsk kraftproduksjon selges til utlandet. Dette gir ekstra inntekter til norske produsenter av fornybar kraft.

(Kilde: NVE)

Les om opprinnelsesgarantier hos NVE

– Vi vil at det skal skapes nye, lønnsomme arbeidsplasser i bedrifter som hjelper Norge og andre land i den grønne omstillingen.

De sa statsminister Erna Solberg da hun og klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) fredag mottok rapporten fra den regjeringsoppnevnte duoen som har utredet omlegging til konkurransedyktig, grønt næringsliv i Norge.

Men det var ett viktig punkt i rapporten som EUs forhenværende klimakommissær Connie Hedegaard og Finans Norge-sjef Idar Kreutzer har stått i spissen for, som manglet:

Grønn garanti koster

Stortinget har sluttet seg til EUs ordning med såkalte opprinnelsesgarantier for å kunne kalle kraft grønn.

Det betyr at norsk industri og forbrukere som bruker norsk vannkraft, må betale en like høy avgift som kullkraftforbrukere på kontinentet, for å kunne kalle den grønn.

Det vil i sin tur føre til at konkurransefortrinnet norsk kraftkrevende industri har, vil bli redusert.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

I 2015 hadde utlendinger kjøpt opp garantier for at de forbruker grønn kraft tilsvarende 75,1 prosent av av det norske forbruket .

Det betyr at tre fjerdedeler av strømforbruket norsk industri og forbrukerne står for, blir katalogisert som fossil- eller atomkraft av Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE.

Les også: 75,1 prosent av norsk strømforbruk i 2015 var fossil- og atomkraft

Klimaminister lar oljeminister svare

– Ordningen med kjøp og salg av opprinnelsesgarantier for ren vannkraft, henger ikke på greip! sa olje- og energiminister Tord Lien (Frp) til ABC Nyheter, trass i at Stortinget sluttet Norge til denne delen av EUs fornybardirektiv.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Hans regjeringskollega i Klima- og miljødepartementet, Vidar Helgesen, ønsker ikke å ha noen mening om det når ABC Nyheter spør om det er riktig at norsk kraftkrevende industri skal måtte betale for opprinnelsesgarantier på den rene kraften de bruker, for å kunne oppgi at de faktisk bruker vannkraft.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Olje- og energidepartementet har ansvaret for ordningen, og ytterligere henvendelser bør rettes dit, svarer Helgesen og viser til omtale av ordningen i stortingsmeldingen om elektrisk kraft fra 2015.

Vidar Helgesen understreker at opprinnelsesgarantier kan brukes i markedsføring, men ikke er koblet til den fysiske kraften som faktisk blir brukt.

Dermed bør NVEs erklæring av at mesteparten av norsk kraftforbruk må sies å være fossil- og atomkraft, ikke gi seg utslag i statistikken for norske klimautslipp.

– Opprinnelsesgarantiordningen berører ikke de forpliktelsene om en fornybarandel i 2020 som Norge har påtatt seg etter EUs fornybardirektiv. De berører heller ikke Norges klimaregnskap eller våre klimaforpliktelser, slår Helgesen fast.

Ny bransje for meglere

Det nye markedet som gjør at forbrukere av kullkraft mot betaling kan få kjøpt opprinnelsesgarantier for at de bruker fornybar strøm, for eksempel fra Norge, har det oppstått et nytt marked for meglere som kjøper og selger garantiene.

Artikkelen fortsetter under annonsen
MÅ BETALE: – Også norsk industri må betale hvis de skal påberope seg å bruke ren kraft, sier ECOHZ-sjef Tom Lindberg. Foto: Ole Walter Jacobsen
MÅ BETALE: – Også norsk industri må betale hvis de skal påberope seg å bruke ren kraft, sier ECOHZ-sjef Tom Lindberg. Foto: Ole Walter Jacobsen

Blant dem er det norske selskapet ECOHZ AS, der hovedaksjonær (50,9 prosent) er Petter Stordalens selskap Home Capital AS og for øvrig eies av investoren Ove Gusevik og tre kraftselskaper. ECOHZ omsatte i 2015 for 159 millioner og fikk ifølge regnskapet et resultat på 1,5 millioner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Petter Stordalen og kraftselskaper tjener millioner på salg av fiktiv vannkraft

Norsk industri må betale for klimaprofil

– Burde norsk industri betale opprinnelsesgaranti for at den rene strømmen de alltid har brukt, er ren, daglig leder Tom Lindberg i ECOHZ?
– Selvfølgelig. Hvorfor skal norsk industri få dette gratis når andre betaler? De forstår at de må være med på å løse klimaproblemene. Og de må rapportere hvordan klimaavtrykket deres er. Du kan ikke hevde å bruke fornybar energi uten å kunne dokumentere, svarer han.

– Innebærer dette at Norge dermed frasier seg konkurransefordelen som ligger i tilgang til masse ren strøm?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Norge har en eventyrlig mulighet til å koble kortreist, ren kraft, til industriproduksjonen.

– Men da må de betale for å bruke den samme strømmen de alltid har gjort?

– Man har unnlatt å betale for verdien fra før. Den fornybare kraften er en kjempeverdi for Norge, sier Lindberg.

– Blir industriens fordel med billig, ren kraft dermed overført til fortjeneste for kraftselskapene og dere i meglerbransjen?

– Det er selvfølgelig produsenten av strømmen som får mesteparten av fortjenesten. Og som i alle andre markeder, har du et formidlerledd. Industrien ønsker dette gratis. Men garanti for fornybar kraft er en vare som finnes og som folk ønsker å betale for, slår Tom Lindberg fast.

Les også: Vil gi grønne gründere like gode subsidier som oljeselskapene får

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hydro med ett bein i hver leir

På motsatt side står store deler av norsk industri, som ikke ønsker å betale for å få bekreftet realitetene om krafta de bruker.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– NVEs kraftgarantier gjør norsk industri skitten, truer norske arbeidsplasser og hindrer nye grønne industrietableringer i Norge. Olje- og energiminister Tord Lien må gripe inn, sa næringspolitisk direktør i Elektroforeningen, Per Øyvind Voie til ABC Nyheter i juli.

Men ECOHZ-direktør Tom Lindberg påpeker at en av motorene i norsk kraftkrevende industri, Hydro, utsteder opprinnelsesgarantier på all egenprodusert kraft.

– Det ligger de lavt med, for ikke å irritere industrien som må kjøpe kraft utenfra, sier han.

Men heller ikke Hydro kjøper opprinnelsesgarantier for krafta de kjøper utenfra.

– Hydro har i Norge en egenproduksjon på rundt 10TWh per år, mens vi forbruker rundt 14 TWh. Vannkraftverkene våre er registrert for å motta slike garantier og mottar disse løpende gjennom året, men vi har valgt å verken kjøpe eller selge opprinnelsesgarantier for å ikke skape tvil om grønnheten i norsk aluminium produsert på vannkraft, bekrefter informasjonsdirektør Halvor Molland i Hydro overfor ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hydro nøytrale til ECOHZ-krav

– Hva sier Hydro til ønsket fra ECOHZ om at norsk industri må kjøpe opprinnelsesgarantier for å kunne hevde at de bruker fornybar kraft, og at Norge må rapportere sine klimautslipp ut fra NVEs varedeklarasjon, ikke ut fra hvilken energi man fysisk forbruker?

– Vi rapporterer våre utslipp i forhold til fysisk fuelmix i de landene vi opererer i. I noen tilfeller vil dette gjøre at vi kommer bedre, og noen tilfelle dårligere enn det som er den reelle kraftkilden i hvert land. Vi har forholdt oss nøytrale til opprinnelsesgarantier ved at vi verken kjøper eller selger disse, svarer Molland.