Edward Snowden anker til Høyesterett

Spørsmålet om Edward Snowden kan komme til Norge uten fare for å bli utlevert til USA, blir anket til Høyesterett, opplyser Norsk PEN.
Spørsmålet om Edward Snowden kan komme til Norge uten fare for å bli utlevert til USA, blir anket til Høyesterett, opplyser Norsk PEN. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Spørsmålet om Edward Snowden kan komme til Norge uten fare for å bli utlevert til USA blir anket til Høyesterett, opplyser Norsk PEN.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Bakgrunnen for anken er avslag i både tingretten og lagmannsretten på ønsket om en garanti for at Snowden ikke vil bli utlevert fra Norge til USA. Den amerikanske varsleren skulle etter planen bli tildelt Ossietzky-prisen 18. november som organisasjonen PEN deler ut i Norge.

Både Snowden selv, Norsk PEN og flere medieorganisasjoner mener norske domstoler kan avgjøre på forhånd at varsleren ikke vil bli pågrepet og utlevert fra Norge, men domstolene sier de ikke kan behandle saken.

– En skam

– Det vil være en skam for rettsstaten Norge hvis Justis- og beredskapsdepartementet rettslig stopper Snowdens trygge reise til landet for å motta Ossietzkyprisen 2016, en høythengende nordisk ytringsfrihetspris, sier Norsk PENs leder William Nygaard.

Snowden er for tiden i Russland og vil uansett delta på markeringen av Fengslede forfatteres dag 18. november via videolink fra Russland.

Norsk Pen har nå besluttet å utsette tildelingen av Ossietzky-prisen til Snowden, til 7. juni 2017.

– Saken skal nå opp i Høyesterett og drar ut i tid. Etter samråd med våre advokater i advokatfirmaet Schjødt, har vi derfor besluttet å utsette tildelingen av prisen, som skal skje ved Edward Snowdens personlige tilstedeværelse, sier William Nygaard.

Les også: – Gjør mer for Snowden på to timer enn advokatene greide på tre år

Kan ikke ta stilling

Den 28. september stilte Borgarting lagmannsrett seg bak Oslo tingretts avgjørelse i juni. Domstolenes konklusjon er at de ikke har saklig kompetanse til å forhåndsprøve spørsmålet i en sivil sak.

Det fastslås at domstolene er bundet av systemet der slike spørsmål bare kan avklares etter reglene i straffeprosessloven og etter at det foreligger en utleveringsbegjæring fra USA.

Oslo tingrett skrev i sin avvisning i juni at en forhåndsprøving vil kunne undergrave det internasjonale straffesakssamarbeidet som utleveringsloven bygger på.

Domstolen mener det er umulig å ta stilling til om en utlevering til USA vil være ulovlig før det foreligger en begjæring fra amerikanske myndigheter.

Les også: Kongressrapport: – Snowden er ingen varsler

Politiske lovbrudd

Regjeringsadvokat Christian Reusch argumenterte i lagmannsretten med at dersom USA vil forfølge Snowden for kriminelle handlinger og ikke bare politiske lovbrudd, som anført i siktelsen mot ham fra 2013, vil et forhåndsløfte om utlevering muligens ikke være gyldig

– Dersom Snowden kommer til Norge uten den forhåndsavklaringen som han har krevd, vil han uansett ikke bli utlevert til USA dersom han har rett i at utleveringen gjelder politiske lovbrudd. At han ikke ønsker å utsettes for risikoen ved en lovlig utlevering, er ikke et behov som bør beskyttes av rettsapparatet, fastslo Reusch.

Lagmannsretten sluttet seg til myndighetenes ståsted om at fravær av en utleveringsbegjæring gjør at Justisdepartementet ikke har oversikt over hva som taler for å utlevere Snowden til USA, bare det som taler mot en utlevering.

– Når spørsmålet om utlevering derimot vurderes på den måten utleveringsloven gir anvisning på, nemlig etter straffeprosesslovens regler, sikres en grundig og fullstendig opplysning av saken, framholdt Reusch.

I midten av forrige uke ble det kjent at en konsulent for etterretningsorganet NSA er pågrepet for å ha oppbevart hemmeligstemplede dokumenter i sitt hjem.

Edward Snowden:

* Edward Snowden (33) arbeidet i flere år som datatekniker i CIA og på kontrakt for etterretningsorganisasjonen National Security Agency (NSA).

* I mai 2013 forlot han USA med store mengder topphemmelige dokumenter.

* Dokumentene, som han har delt med ledende medier verden over, avdekker massiv amerikansk overvåking av internasjonal tele- og datatrafikk.

* Snowden flyktet via Hongkong til Moskva, der han har oppholdt seg siden juni 2013. I begynnelsen av august 2014 fikk han innvilget tre års oppholdstillatelse i Russland.

* USA har siktet ham for spionasje og tyveri av regjeringens eiendom og krever ham utlevert.

* Snowden ble i fjor tildelt Bjørnson-prisen for 2015 for sin innsats for ytringsfriheten. Norske myndigheter kunne ikke garantere for hans sikkerhet og han kom derfor ikke til Norge for å motta prisen.

* 7. mars ble han tildelt den norske PEN-klubbens Ossietzky-pris. Prisen skulle etter planen deles ut i Universitetets aula 18. november. Utdelingen er utsatt til 7. juni 2017.

* 21. april ble det kjent at Snowden saksøker den norske stat for å få fastslått at Norge ikke har adgang til å utlevere ham til USA.

* Oslo tingrett avviste 27. juni å behandle søksmålet fordi Snowden ikke befinner seg i Norge, og det dermed heller ikke foreligger en utleveringsbegjæring fra USA. 28. september stilte Borgarting lagmannsrett seg bak avgjørelsen.

* Norsk PEN opplyser at organisasjonen anker saken til Høyesterett.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært