Lagmannsretten avviser Snowdens anke

Lagmannsretten vil ikke gi Edward Snowden noen garanti for at han ikke vil bli utlevert til USA dersom han kommer til Norge i november for å motta Ossietzky-prisen som PEN deler ut i Norge.
Lagmannsretten vil ikke gi Edward Snowden noen garanti for at han ikke vil bli utlevert til USA dersom han kommer til Norge i november for å motta Ossietzky-prisen som PEN deler ut i Norge. Foto: Brendan Mcdermid / Reuters
Artikkelen fortsetter under annonsen

Borgarting lagmannsrett har avvist å behandle spørsmålet om Edward Snowden kan komme til Norge uten fare for å bli utvist til USA.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Domstolene har ikke saklig kompetanse til å forhåndsprøve spørsmålet i en sivil sak, skriver retten i en kjennelse onsdag. Domstolene er bundet av systemet der slike spørsmål bare kan avklares etter reglene i straffeprosessloven og etter at det foreligger en utleveringsbegjæring fra USA.

– Denne avgjørelsen vil bli anket til høyeste hold. Vi vil med dette sette lyset på varslernes status i ytringsfrihetens navn. Varsleren er ivaretatt i menneskerettighetene, men når det gjelder folkeretten og den politiske bevisstheten har vi fremdeles en vei, sier styreleder William Nygaard i ytringsfrihetsorganisasjonen PEN til NTB.

Nygaard var onsdag på PEN Internationals årsmøte i Ourense i Spania hvor nettopp varslernes rolle, og spesielt Edward Snowdens, var blant temaene.

Kan undergrave

I sin avgjørelse stiller Borgarting lagmannsrett seg bak Oslo tingretts avgjørelse i juni, og argumentene fra staten om at de ikke kan behandle begjæringen fra Snowden før det foreligger en utleveringsbegjæring fra USA.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Bakgrunnen for ønsket om en garanti for at Snowden ikke vil bli utlevert fra Norge til USA er at Snowden den 18. november i år skal motta Ossietzky-prisen som organisasjonen PEN deler ut i Norge. Snowden befinner seg for tiden i Russland.

Oslo tingrett skrev i sin avvisning i juni at en forhåndsprøving vil kunne undergrave det internasjonale straffesakssamarbeidet som utleveringsloven bygger på.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Kongressrapport: – Snowden er ingen varsler

Ingen risiko ved politiske lovbrudd

Domstolen mener det er umulig å ta stilling til om en utlevering til USA vil være ulovlig før det foreligger en begjæring fra amerikanske myndigheter. Dersom USA vil forfølge Snowden for kriminelle handlinger og ikke bare politiske lovbrudd, som anført i siktelsen mot ham fra 2013, vil et forhåndsløfte om utlevering muligens ikke ha gyldighet, går det fram av statens argumentasjon i kjennelsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dersom Snowden kommer til Norge uten den forhåndsavklaringen som han har krevd, vil han uansett ikke bli utlevert til USA dersom han har rett i at utleveringen gjelder politiske lovbrudd. At han ikke ønsker å utsettes for risikoen ved en lovlig utlevering, er ikke et behov som bør beskyttes av rettsapparatet, argumenterte regjeringsadvokat Christian Reusch til lagmannsretten.

Han fikk lagmannsrettens tilslutning som forsvarer myndighetenes ståsted og skriver at fravær av en utleveringsbegjæring gjør at Justisdepartementet ikke har oversikt over hva som taler for å utlevere Snowden til USA, bare de som taler mot.

– Når spørsmålet om utlevering derimot vurderes på den måten utleveringsloven gir anvisning på, nemlig etter straffeprosesslovens regler, sikres en grundig og fullstendig opplysning av saken.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: – Gjør mer for Snowden på to timer enn advokatene greide på tre år

Avventer Høyesterett

Uavhengig av om en anke til Høyesterett rekker å bli behandlet før 18. november, sier William Nygaard at prisen og mottakeren vil bli markert på datoen. Ossietzky-prisen tildeles hvert år for fremragende innsats for ytringsfriheten og skal deles ut på fengslede forfatteres dag.

– Kanskje må vi holde en markering på dagen. Men selve overrekkelsen kan jo utsettes, det holder vi åpent, sier Nygaard.

Snowden er amerikansk statsborger, og han har siden juni 2013 vært etterlyst av amerikanske myndigheter, mistenkt for å ha overlevert graderte dokumenter om det amerikanske etterretningsprogrammet PRISM til utenforstående.

Les også: Obama mener fortsatt Snowden bør vende hjem