Vurderer hva som skal skje med reinsdyrkadavre

Det er ikke avklart hva som skal gjøres med de 322 reinsdyrene som ble drept av lyn på Hardangervidda før helgen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Historien om de over 300 dyrene som mest sannsynlig ble drept av lyn fredag, har gått verden over siden den ble kjent søndag. En jaktoppsynsmann oppdaget dyrene fredag, og søndag var en gruppe fra Miljødirektoratet, Mattilsynet, Statens naturforvaltning og NINA (Norsk institutt for naturforskning) på stedet for å ta prøver av de døde dyrene.

– Vi har tatt prøver av alle de voksne dyrene, omtrent 250 av de 322 som ble funnet. Når ulykken først hadde skjedd, så vi en mulighet for å sikre et stort antall prøver, sier fagdirektør Kristina Landsverk i Mattilsynet til NTB.

De skar hodene av de voksne dyra for å sende dem til Lærdal hvor prøver av hjernevevet skulle bli sikret.

– På Veterinærinstituttet i Oslo skal disse prøvene analyseres for å se om det er noen forekomst av CWD blant villreinen, sier Landsverk.

CWD har aldri smittet fra dyr til mennesker, men Folkehelseinstituttet og Mattilsynet har valgt en føre-var-holdning og vil ikke at syke dyr skal spises.

Langt fra folk

– Hva som skal skje videre med skrottene er ikke avklart, om de skal ligge eller ei. Når dyr dør i naturen, er det normale at naturen ordner opp selv, men det som er spesielt, er at det er et veldig høyt antall dyr i dette tilfellet, sier fagdirektør Kjartan Knutsen i Miljødirektoratet til NTB.

Stedet hvor dyrene ble funnet døde, ligger i et privat jaktområde på vidda mellom Møsvatn og Kalhovd i Telemark. Det er godt utenfor allfarvei og relativt langt unna nærmeste tursti i fjellet.

– Det ligger langt fra folk, sier Knutsen.

Stammen med villrein på Hardangervidda er den største i Norge og utgjør om lag 10.000 dyr. Jaktsesongen startet 20. august og vil gå ut september. Jaktkvoten i år er satt til om lag 2.000 dyr. Sett i den sammenheng utgjør 322 dyr drept av lyn et stort antall.

Undersøker prionsykdom

Prøvene som ble tatt av dyrene søndag, vil bli analysert på Veterinærinstituttet. Det er flere ting som undersøkes, men spesielt er man interessert i å undersøke hjerneprøvene for den fryktede prionsykdommen Chronic Wasting Disease (CWD) som har blitt funnet på én villrein og to elger i Sør-Norge. I forrige uke startet Mattilsynet og Miljødirektoratet et stort kartleggingsarbeid der 15.000 hjortedyr etter planen skal testes.

– Hendelsen med lynnedslaget gir oss muligheten til å ta mange prøver på en gang, sier Knutsen.

Resultatene av prøvene vil ventelig bli klare i løpet av noen dager.

Les også:

19 reinsdyr drept i påkjørsel

Reineiere nekter for mishandling, drap og tyveri av reinsdyr

Personvernpolicy