NATO-skolen har mottatt 10 millioner i ulovlig støtte

Den norske skolen har de tre siste årene mottatt 10 millioner kroner i ulovlig støtte fra Forsvarsdepartementet.
Den norske skolen har de tre siste årene mottatt 10 millioner kroner i ulovlig støtte fra Forsvarsdepartementet. Foto: DNS

Utdanningsdirektoratet slår fast at finansieringen av Den norske skolen ved NATO-hovedkvarteret, er ulovlig. Pengene kreves likevel ikke tilbakebetalt.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

De tre siste skoleårene har Forsvarsdepartementet (FD) betalt skolepenger for hver eneste norske elev ved Den norske skolen (DNS) tilknyttet Natos hovedkvarter i Belgia – SHAPE.

I et vedtak fra Utdanningsdirektoratet (Udir) heter det 18. april at et tilsyn ved skolen viser at man «har krevd skolepenger ut over det som er tillatt og har dermed brutt friskoleloven».

– I tilsynet fant vi at skolen hadde brutt regelverket og tatt for høye skolepenger. Skolen har fått pålegg om å rette opp i dette for fremtiden, sier Bente Barton Dahlberg, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

Kreves ikke tilbake

FD har betalt om lag 150.000 kroner for mye i skolepenger for hver av de om lag 20 elevene, noe som de siste tre skoleårene utgjør minst 10 millioner kroner i ulovlig støtte, viser en tilsynsrapport fra Udir.

– En tilbakebetaling av pengene er en sak mellom skolen og Forsvarsdepartementet, og det er eventuelt departementet som må kreve tilbakebetaling, mener Dahlberg.

Men Forsvarsdepartementet vil ikke kreve pengene tilbakebetalt, for de mener skolen er nødvendig. Og i fremtiden vil de økonomiske overføringene til skolen fortsette, bare i en annen form enn skolepenger.

På militært område

Det var i fjor at det ble varslet om mulige misligheter ved Den norske skolen for barn av offiserer ved SHAPE. Skolen drives av NATO-ansatte foreldre, og lønn til undervisningspersonalet er i prinsippet skolens eneste utgiftspost.

DNS ligger inne på militært område og har ikke utgifter knyttet til byggninger, eiendom eller lignende.

Les også: Norges NATO-skole granskes

DNS mottar også statsstøtte som friskole fra Udir, og kan kreve en viss prosentsats i skolepenger i tillegg. Det lovlige beløpet ville vært om lag 25.000 kroner per elev, mens man hvert år har fått 170.000–180.000 kroner per elev i skolepenger fra Forsvarsdepartementet.

En tidligere rektor har opplyst at DNS i alle år har vært finansiert på samme måte, og at dette tidligere har vært godkjent av både revisorer og Utdanningsdirektoratet.

Lager ny ordning

Men nå må man endre finansieringsmodellen. Etter det ABC Nyheter forstår kan ikke skolen krever midler fordi det defineres som skolepenger, men vil heller få økonomisk støtte i form av en gave fra FD.

– Friskoleloven § 6-2 begrenser bare hva skolen kan kreve av skolepenger fra elevene for at disse skal kunne få gå på skolen. Den er ikke til hinder for at Forsvaret gir skolen et høyere beløp, f. eks gjennom en tilskuddsordning, skriver FDs Lars Gjemble i en epost til ABC Nyheter.

Han konkluderer med at det etter Forsvarsdepartementets syn ikke vil være «noe poeng å kreve tilbakebetalt det beløpet som allerede er utbetalt».

Også styrelederen ved DNS er fornøyd over at man nå har funnet en løsning som ikke bryter med friskoleloven:

– Helt klart. Jeg kunne ikke ha vært styreleder hvis vi brøt norsk lov, sier Nils Nordstrand til ABC Nyheter.

Personvernpolicy