– Rekordlavt radioaktivitetsnivå i beitedyr

Beitedyr i store deler av landet ble rammet av det radioaktive nedfallet fra Tsjernobyl-ulykken i 1986. Selv 30 år etter må det gjennomføres kontroller og nedfôring flere steder. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com.
Beitedyr i store deler av landet ble rammet av det radioaktive nedfallet fra Tsjernobyl-ulykken i 1986. Selv 30 år etter må det gjennomføres kontroller og nedfôring flere steder. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com.

30 år etter Tsjernobyl-ulykken kan Landbruksdirektoratet melde om rekordlave erstatningsutbetalinger for radioaktivitet i fjor.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Radioaktivt nedfall fra Tsjernobyl-ulykken i 1986 påvirket i liten grad husdyr på utmarksbeite i fjor, heter det i en pressemelding fradirektoratet.

Landbruksdirektoratet utbetalte omkring 300.000 kroner i erstatning i fjor. Omfanget av erstatning etter ulykken har aldri vært lavere, skriver direktoratet i pressemeldingen.

Les også: Kan atomkatastrofen ramme på ny?

Stor spredning i Norge

I kjølvannet av Tsjernobylulykken i 1986 ble det blant annet spredt radioaktivt cesium over store deler av Nord- og Midt-Norge.

De aktuelle områdene ble mer eller mindre befengt med radioaktivitet som etter hvert også opptrådte i vegetasjonen. I annen omgang medførte dette også radioaktivitet hos beitedyr, først og fremst sau og reinsdyr, skriver SNL.no.

Sopp tar opp mye radioaktivitet, derfor påvirker soppsesongen radioaktivitetsnivået i beitedyr. I 2015 var det dårlig soppsesong på fjellbeitene i store deler av landet, det førte til at besetningene som blir overvåket hadde lave konsentrasjoner av radioaktivt cesium (et grunnstoff). Det ble utbetalt i overkant av 200.000 kroner erstatning for kontroll av 1.748 dyr i 6 fylker, med påfølgende nedfôring av totalt 914 sau i Oppland, Nord-Trøndelag og Nordland. Nedfôring er å fôre husdyr fra beiteområder forurenset av radioaktivitet med ikke-radioaktivt fôr i en periode for å redusere radioaktiviteten i kjøtt eller melk.

Dette er første året etter ulykken hvor kostnadene til kontroll har vært større enn kostnadene for nedfôring.

Kontroll av radioaktivitetsnivået i dyr som har gått på utmarksbeite gjøres for at kjøttet trygt kan brukes til menneskemat. Når målt radioaktivitet overskrider fastsatte grenseverdier i besetninger, benyttes nedfôring av dyr som tiltak.

Les også: Slik har du aldri sett Tsjernobyl før

Slapp nedfôring

Beitesesongen 2015 var den første på 10 år hvor dyreeiere i Hedmark, Buskerud og Sogn og Fjordane ikke trengte å sende sauene sine på nedfôring. I Oppland, som normalt har størst utfordring med radioaktivitet på utmarksbeite og hvor det siste 10 år gjennomsnittlig er utbetalt om lag en million kroner i erstatning, ble det utbetalt mindre enn 200.000 kroner etter fjorårets beitesesong.

– Sammenlignet med foregående beitesesonger indikerer tallene for 2015 at utfordringene med radioaktivitet i utmarksbeite er avtagende. Imidlertid viste beitesesongen 2014, med høye verdier i Valdres og Gudbrandsdalen at det likevel kan være lokale utfordringer og behov for omfattende nedforing i enkelte år, sier seniorrådgiver Jens Wollebæk i pressemeldingen fra Landbruksdirektoratet.

Kontroll av radioaktivitetsnivået i dyr som har gått på utmarksbeite gjøres for at kjøttet trygt kan brukes til menneskemat. Når målt radioaktivitet overskrider fastsatte grenseverdier i besetninger, benyttes nedfôring som tiltak. Erstatningsordningen skal redusere den økonomiske belastningen for produsenten. Omfanget av erstatning avhenger av bruken av kontrollmålinger, antall dyr som må nedfôres, dødelighet under nedfôring og lengden på nedfôringsperioden.

Personvernpolicy