Staten anker Breivik-dommen

Justisminister Anders Anundsen har instruert Riksadvokaten til å anke dommen om Breiviks soningsforhold.
Justisminister Anders Anundsen har instruert Riksadvokaten til å anke dommen om Breiviks soningsforhold. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Staten anker dommen som gir Anders Behring Breivik medhold i at hans soningsforhold bryter med menneskerettighetene.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Terroristen

* Anders Behring Breivik ble i august 2012 dømt til 21 års forvaring med 10 års minstetid for terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011, der 77 mennesker ble drept og et stort antall alvorlig såret.

* Breivik ble pågrepet samme dag og har siden sittet med bestemmelser om et særlig høyt sikkerhetsnivå, først ved Ila fengsel i Bærum og siden 2013 i Skien fengsel. Mesteparten av tiden har han vært eneste fange på dette sikkerhetsnivået i Norge.

* I 2013 anmeldte Breivik ledelsen ved Ila og daværende justisminister Grete Faremo (Ap) for torturlignende soningsforhold på grunn av langvarig isolasjon. Han hevdet seg også utsatt for psykisk mishandling gjennom stadige fysiske ransakelser og ytringsforbud. Saken ble henlagt med begrunnelsen «intet straffbart forhold bevist».

* 1. juli 2015 stevnet Breivik staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene. Dette gjelder særlig Kriminalomsorgens bruk av isolasjon og kommunikasjonskontroll overfor ham.

* Rettssaken kom opp i Oslo tingrett 15. mars og ble av sikkerhetshensyn avviklet i gymsalen i høysikkerhetsfengselet i Skien.

* 20. april vant Breivik delvis frem da Oslo tingrett ga ham medhold på ett punkt.

(NTB)

Bare seks dager brukte Justis- og beredskapsdepartementet på å bestemme seg for å anke dommen om Breiviks soningsforhold.

– Etter Regjeringsadvokatens faglige råd, og i samråd Kriminalomsorgsdirektoratet, har jeg i dag bedt Regjeringsadvokaten om å anke dommen, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) i en pressemelding tirsdag.

Det var NRK som først brakte nyheten om at dommen ble anket.

Dårlig begrunnet

Det vakte stor oppmerksomhet, også internasjonalt, da Oslo tingrett ga den dømte terroristen delvis medhold i saken om soningsforholdene.

I tingrettens dom ble Kriminalomsorgen kritisert for blant annet isolasjonens lengde, manglende begrunnelse for tiltaket og de mange nakenransakelsene.

Dommeren Helen Andenæs Sekulic mente det var viktige momenter og utgjorde et brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

«Retten er etter en samlet vurdering av sakens forhold kommet til at soningsregimet innebærer en umenneskelig behandling av Breivik; terskelen for alvorlighet er overskredet», het det i tingrettsdommen fra 20. april.

Reaksjon: Professor: – Riktig av staten å anke Breivik-dommen

Skriver nå på anken

Hovedbegrunnelsen for at staten anker er at de forhold Breivik soner under, ikke utgjør «umenneskelig eller nedverdigende behandling» etter EMK artikkel 3.

I anken vil staten anføre at den er uenig både i tingrettens rettsanvendelse og bevisvurdering, heter det i pressemeldingen fra Justisdepartementet.

«Staten vil komme tilbake til de nærmere detaljene i ankeerklæringen som nå vil bli utarbeidet og oversendt retten innen ankefristens utløp, som er én måned etter at tingrettens dom ble forkynt for staten», slås det fast.

Bakgrunn: Breivik vant delvis saken om soningsforholdene

Tid og sted ikke bestemt

Tingrettsbehandlingen foregikk i høysikkerhetsfengselet i Skien av sikkerhetsårsaker. Om også lagmannsrettens behandling skal skje der, er foreløpig ikke avgjort.

Oslo tingrett opplyser at de regner med å motta den formelle anken fra Regjeringsadvokaten i løpet av et par dager. Så vil Breiviks advokat Øystein Storrvik ha et par uker på seg til å komme med sitt tilsvar før anken sendes samlet over til Borgarting lagmannsrett.

Les også: Skien fengsel vil ikke gjøre endringer i Breiviks soningsregime tross dom

Personvernpolicy