Slår alarm om vold og seksuell atferd ved barneskole

Trondheim kommune har bedt Fylkesmannen utføre tilsyn ved en barneskole på grunn av vold og seksuelle krenkelser blant en rekke elever.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Foreldrene på skolen ble informert om saken på et foreldremøte torsdag kveld. Men da var altså saken godt kjent for mange av dem allerede. Den omfattende saken involverer både gutter og jenter, og har trolig pågått over flere år.

– Undersøkelser så langt tyder på at dette er utført av elever av begge kjønn over lang tid, både på og utenfor skolen. Antallet elever som er berørt, og hvor mange som har vært ofre for krenkelser, er foreløpig uklart, skriver Trondheim kommune i en pressemelding.

Slo alarm før påske

Kommunen slo alarm om situasjonen ved barneskolen før påske etter at en elev hevdet å ha vært utsatt for seksuelle krenkelser. Denne eleven er blitt undersøkt ved St. Olavs hospital og følges opp.

Kommunen opplyser at atferden på et tidlig tidspunkt ble vurdert å være av en slik karakter at skolen involverte Barne- og familietjenesten, St. Olavs hospital, Regionalt senter for traume og stressbehandling (RVTS), i tillegg til rådmannens fagstab og en rekke kommunale og statlige enheter og ressurspersoner, for å få bistand.

Trondheim kommune har bedt Fylkesmannen utføre tilsyn ved barneskolen. Også politiet er koblet inn i saken.

– Vi skal finne ut hva som er skjedd, om det er noe straffbart, hva som ligger til grunn, og kartlegge om det er noen som er offer og eventuelt om noen er gjerningsperson, sier politiadvokat Kjersti Hegerberg i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Betydelig omfang

Ifølge avisen har den negative atferden funnet sted både på skolen, på skolefritidsordningen og i fritiden.

– Saken har et betydelig omfang. Jeg vil ikke overdramatisere, men dette er krevende for barna, skolen og foreldrene. Saken er spesiell. Vi har ikke opplevd lignende før, sier rådmann Morten Wolden.

Trondheim kommune opplyser at førsteprioritet helt siden forholdene ble kjent, har vært å bistå berørte elever og deres foresatte på best mulig måte. I tillegg er det iverksatt strakstiltak ved skolen i form av blant annet styrket bemanning og tilsyn på skole og skolevei.

Rådmannen og kommunaldirektøren for oppvekst og utdanning har etablert en krisestab som følger opp saken tett.

Sårbar situasjon

Ifølge kommunen har et større antall elever, deres foresatte og et helt skolemiljø havnet i det man betegner som en svært utfordrende og sårbar situasjon. Derfor man prioritert å sette inn hjelpetiltakene for de berørte så tidlig som mulig.

Rådmann Wolden sier flere barn har opplevd krenkelser, men at noen trolig har vært mer utsatt enn andre.

– Mens den seksualiserte atferden skal være knyttet mest til en gruppe, kan vold og mobbing involvere enda flere på trinnet, sier rådmannen.

Ifølge avisen skal det aktuelle skoletrinnet ha strevd med et problematisk læringsmiljø helt siden første klasse. Flere elever har opplevd utrygghet i perioder, og barn har fortalt til helsesøster at de gruer seg til å gå på skolen. Barnevernet har vært involvert og tiltak er satt inn og så ut til å virke.

– Kunnskapen som vi har hatt om læringsmiljøet er ikke blitt satt i sammenheng med at det skal ha foregått seksuelle krenkelser. Frem til før påske så ingen grunn til å ringe i den store alarmklokka, sier Wolden.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden