Frykter Forsvaret er lurt for 264 millioner

Forsvarsdepartementet (holder hus i bygget til venstre) har gransket utbetalinger fra Forsvaret (i bygget til høyre) av lønn og anskaffelser i 2013, og frykter at flere hundre millioner kroner kan være brukt urettmessig.
Forsvarsdepartementet (holder hus i bygget til venstre) har gransket utbetalinger fra Forsvaret (i bygget til høyre) av lønn og anskaffelser i 2013, og frykter at flere hundre millioner kroner kan være brukt urettmessig. Foto: Tarald Jansen / Forsvarets mediesenter

Forsvaret har betalt millioner til selskaper i skatteparadis og leverandører som «ikke er i bruk», viser en intern revisorrapport fra Forsvarsdepartementet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Forsvarsdepartementets interne revisorer slakter Forsvarets kontrollsystemer i en intern rapport som ABC Nyheter har fått delvis innsyn i.

Departementets revisorer frykter det begås omfattende feil, og tror det er stor fare for urettsmessige utbetalinger til forsvarsansatte, samt økonomiske misligheter i millionklassen.

I den interne rapporten setter man spørsmålstegn ved nærmere 70 utbetalinger til en samlet verdi av 264 millioner kroner i det året som er undersøkt, 2013.

Revisorene har bare vurdert farene knyttet til to typer av Forsvarets utbetalinger - anskaffelser og lønn. Men de slår likevel fast:

«Basert på revisjonen som er utført, er det vår vurdering at Forsvarets forebyggende, avdekkende og korrigerende kontroller ikke er tilstrekkelige».

Skandaleprosjekt

Eksempler fra rapporten

- 509 fakturaer på til sammen mer enn 83 millioner kroner kan ikke knyttes til noen leverandør.

- Et selskap hadde hele sin årsinntekt - 37,2 millioner kroner - fra Forsvaret. Avtalen var inngått med et enkeltmannsforetak, men ble utbetalt til et aksjeselskap.

- Store anskaffelser uten konkurranse.

- Forsvaret betalte i 2014 ut lønn til personer som enten var under 18 eller over 80 år.

- 459 personer har mer enn en rolle ved bestillinger, 68 av dem er både anviser, innkjøper og rekvirent.

- Har avdekket 24 tilfeller hvor ansatte og leverandører har felles bankkonto.

- 30 av de kontrollerte innkjøpsordrene er godkjent etter at faktura er utstedt.

- Det betales fakturaer fra selskaper med adresser i skatteparadis som man frykter skjuler hvem den reelle eieren er.

- 664.000 kroner utbetalt til foretak i Dubai for husleie i Sudan, og fakturaen sendes til en gmail-adresse som normalt skal brukes for privat epost.

- Har betalt 505.000 kr for 122 dager på Hotel Hilton i Hanoi.

- Tre fakturaer på tilsammen 2,1 millioner kroner er en etterregistrert innkjøpsordre fra et hotell i Stockholm uten at man vet hvem som har deltatt eller hva anledning har vært.

Det kan synes som at det finnes ansatte som fortar private innkjøp for offentlig regning, at Forsvaret betaler for varer eller tjenester som ikke leveres, samt at anskaffelser skjer uten konkurranse og kontroll.

Den største enkeltregningen som det stilles spørsmål ved er knyttet til innføringen av et Felles integrert forvaltningssystem (FIF).

Her fant man at en innkjøpsordre sannsynligvis var godkjent 10 måneder etter fakturadato. Til den aktuelle leverandøren (navnet holdt hemmelig av FD) ble det i 2013 utbetalt 35,5 millioner kroner.

Les også: NRK: – Forsvarssjefen vil ha 9 milliarder ekstra

I tillegg fant man ut at det hos denne leverandøren arbeidet en konsulent som også var ansatt i Forsvaret, samt at leverandørens eier og daglig leder i tillegg sto oppført i Forsvarets ansattregister under betegnelsen «Dummy».

For ti år siden var det en rekke skandaler rundt «Golf-prosjektet», som er forløperen til FIF. Det ble den gangen nedsatt et eget Granskingsutvalg for IKT-kontrakter som hadde milliardprosjektets konsulentbruk som et av sine hovedmål.

Interne rapporter konkluderte i 2006 med at det var betydelig risiko for at det har forekommet smøring eller korrupsjon i forbindelse med prosjektet.

281 leverandører «IKKE I BRUK»

I FDs granskning av regnskapsåret 2013 gjorde man flere andre oppsiktsvekkende funn (se faktaboks).

Noe overraskende ble det avdekket 4218 fakturaer fra leverandører som var registrert «IKKE I BRUK» i Forsvarets fakturasystem. Disse regningene hadde en samlet verdi på 68,5 millioner kroner og fordelte seg på 281 leverandører.

Tidligere har Riksrevisjonens gransket forsvarssektoren flere ganger, og avdekket en fare for urettmessige og ulovlige utbetalinger. Riksrevisjonen har også kritisert manglende sporbarhet ved innkjøp og anskaffelser.

Les også: Militærøvelse til over 300 millioner kroner

Forsvarsdepartementet har i denne granskningen benyttet seg av målrettede dataanalyser i jakten på mulige misligheter.

Man har studert ulike transaksjoner med utgangspunkt i kjente indikasjoner og faresignal fra tidligere revisjoner.

Blant kriteriene er elementære spørsmål som felles lønnskonto og leverandørkonto, og manglende personnummer.

Hemmelighold

I tillegg har man valgt ut kriterier som «runde summer», lave fakturabeløp, skatteparadis, store utbetalinger like før årsslutt og etterregistrerte innkjøpsordrer.

Undersøkelsene skal være utført i hemmelighet for å unngå «uberettiget mistanke eller udokumenterte beskyldninger om misligheter».

Forsvarsdepartementets rapport ble presentert for Riksrevisjonen i et møte for ett år siden.

Les også: Forsvarets nye helikoptre fortsatt ikke tatt i bruk

Etter flere måneders klageprosess fikk ABC Nyheter for kort tid siden innvilget delvis innsyn i rapporten. Her omtales pengebeløp og en rekke enkeltsaker, mens navn på personer og firma er sladdet.

I tillegg er et vedlegg hvor alle enkeltfunn blir gjennomgått mer nøye helt unntatt offentlighet. Det er levert klage på begge disse avgjørelsene.

I følgebrevet til den sladdede versjonen heter det:

«Forsvarsdepartementet ønsker å gjøre oppmerksom på at de observasjonene og vurderingene som ble lagt frem i revisjonsrapporten kun kan ansees som foreløpige».

Forsvarssjefens egen internrevisjon (FSJ IR) har også fått oversendt departementets rapport for undersøke funnene og har laget en egen oppfølgingsrapport som er gradert «Fortrolig».

FD har oppfordret ABC Nyheter til å søke innsyn i FSJs rapport som var ferdig i fjor sommer, men dette ble avslått i forrige uke.

For tiden behandler Forsvaret også en klage på dette avslaget.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus