Meny

Emberland: – Breivik er en svært farlig mann

Regjeringsavokat Marius Emberland sitt innledningsforedrag i Skien fengsel tirsdag, der han sier at massemorderen Breivik ikke viser noen tegn til anger. Foto: Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Anders Behring Breivik viser ingen tegn til anger og er en svært farlig mann, fastslo Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten i sitt innledningsforedrag i Skien fengsel tirsdag.

– Han har vist at han er i stand til å planlegge svært spektakulære angrep uten å bli oppdaget. Han er svært metodisk og kan opptre fordekt. Breivik er kort og godt en svært farlig mann, og det er årsaken til soningsregimet, uttalte Emberland.

Breivik mener soningsregimet han er satt under helt fra første varetektsfengsling etter 22. juli 2011, bryter med Den europeiske menneskerettskonvensjonens (EMK) artikler 3 og 8. Mens artikkel 8 dreier seg om retten til respekt for privatliv og familieliv, handler artikkel 3 om forbud mot tortur og å utsette noen for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

– Jeg hilser velkommen at saksøker tar i bruk rettsstatens helt sentrale virkemiddel for å prøve sine soningsvilkår. Det er slik vi ser det, en seier for det samfunnet saksøker angrep 22. juli 2011, sa Emberland.

Se også: Breivik gjorde ny høyreekstrem hilsen i retten

– Ingen anger

Emberland startet sitt innledningsforedrag like etter klokken 11, etter at Breiviks advokat Øystein Storrvik var ferdig med sin innledning på under to timer.

Emberland var klar på at Breiviks soningsregime er nødvendig og avviste at regimet bryter med menneskerettighetene. Han fastslo dessuten at massedrapsmannen ikke angrer på handlingene som førte til at 77 mennesker ble drept og mange flere skadd.

– Breivik viser ingen tegn til anger. Han fortsetter sin misjon fra fengselet, sa Emberland i starten av sitt innledningsforedrag.

Breivik, som i den provisoriske rettssalen i fengselets gymsal sitter mellom sin advokat Øystein Storrvik og Mona Danielsen, var stiv i blikket og ristet nesten umerkelig på hodet under enkelte deler av Emberlands innledning.

Se video: – Vil merke det hver dag resten av livet

– Skal være et onde

Når det gjelder selve straffen for forbrytelsene Breivik har begått, er det meningen at den skal oppfattes som et onde, sier Emberland.

– Det er meningen at straffen skal være følbar, påpekte Emberland.

– Det er ubehagelig, og skal være ubehagelig, å sone en lang straff, sa han.

Ifølge Emberland er straffen derfor ikke nødvendigvis i strid med menneskerettskonvensjonen selv om den samme behandlingen ville blitt oppfattet som umenneskelig og nedverdigende av en person som ikke var straffedømt.

– Det er statens oppfatning at soningsforholdene ligger godt innenfor det menneskerettighetene tillater, sa Emberland, som var av den klare oppfatning at staten må frifinnes.

Breivik selv vekslet hele tiden mellom å se opp mot Emberland og å se ned i dokumentene han satt med på bordet foran seg.

Les også: Advokatene åpner Breivik-rettssaken

Framstå som martyr

Marius Emberland fastslo at det er truffet en rekke vedtak om Breivik etter at han ble pågrepet, og at Breivik har hatt anledning til å klage på de fleste av disse vedtakene.

– I en sivilsak er det saksøker som har bevisbyrden. Det er Breivik som må sannsynliggjøre at han er utsatt for forhold som er i strid med EMKs artikkel 3. Det er altså ikke slik at dette kan legges til grunn, sa Emberland.

Han understreket at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen krever at brudd mot denne artikkelen bevises utover enhver rimelig tvil.

– Det skal altså en god del til før retten kan legge saksøkers påstander til grunn, fastslo Emberland.

– Vi må huske at han ønsker å fremstille seg som en martyr foran sine meningsfeller. Han har til dels brukt usannheter for å omtale soningsforholdene. Retten bør derfor være ekstra påpasselig med å se til andre beviser enn saksøkers egen forklaring, når de skal se hvordan forholdene faktisk er, sa Emberland.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Breivik-rettsaken er i gang. Se video under:

Les også: Rettsstrid om Breivik er isolasjonsskadd eller ikke

– Innsatte har sagt de skal ta Breivik

Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten påpeker at andre innsatte har utgjort en trussel mot Breivik i fengselet.

I sitt innledningsforedrag i Skien fengsel tirsdag viste Emberland til at andre innsatte har sagt at de «skal ta» Breivik dersom han flyttes til en annen avdeling i fengselet.

Emberland påpekte også at en innsatt en gang kom seg inn til døren til rommet der Breivik oppholdt seg, og sa at han ville drept ham om han fikk muligheten.

Da Breivik ville vite hvorfor, fikk han følgende svar:

– Fordi du er en barnemorder. Fordi jeg elsker landet mitt, svarte medfangen, ifølge Emberland.

Hadde telefonkontakt med «en venninne»

Terrordømte Anders Behring Breivik hadde fram til august 2015 telefonisk kontakt 20 minutter per uke med «en venninne», men valgte å bryte denne.

Det kom fram i innledningsforedraget til prosessfullmektig Marius Emberland hos Riksadvokaten i saken der Breivik har saksøkt staten for å få bedre soningsvilkår.

Emberland la i innlegget sitt vekt på at Breivik har et «pragmatisk forhold til sannheten».

– Vi kan ikke uten videre legge til grunn at han snakker sant, sier han

Emberland ber retten være påpasselig med å se til andre bevis i tillegg til Breiviks forklaringer, som ikke fester lit til at Breivik slik han selv har uttalt ønsker å bruke utelukkende demokratiske virkemidler.

– Han har vilje og evne til å utøve vold for å nå sitt mål, sier Emberland.

Se video: - Har respekt for at pårørende synes saken er vanskelig

Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus