Dette er Breiviks søksmål

Dette er stolen terrordømte Anders Behring Breivik skal sitte i under rettssaken som starter i Skien fengsel på tirsdag.

Terrordømte Anders Behring Breivik mener staten bryter hans menneskerettigheter, og har gått til sivilt søksmål. Rettssaken starter i Skien fengsel tirsdag 15. mars.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Breiviks sivile sak mot staten

 • Anders Behring Breivik ble i august 2012 dømt til 21 års forvaring med 10 års minstetid for terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011, der 77 mennesker ble drept og et stort antall alvorlig såret.
 • Breivik har siden pågripelsen i 2011 sittet som eneste fange i Norge med bestemmelser om et særlig høyt sikkerhetsnivå, først ved Ila fengsel i Bærum og siden 2013 i Skien fengsel.
 • I 2013 anmeldte Breivik fengselsledelsen ved Ila, samt daværende justisminister Grete Faremo (Ap) for torturlignende soningsforhold på grunn av langvarig isolasjon. Han hevdet seg også utsatt for psykisk mishandling gjennom stadige fysiske ransakelser og ytringsforbud. Saken ble henlagt med begrunnelsen «intet straffbart forhold bevist».
 • 1. juli 2015 stevnet Breivik staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene. Dette gjelder særlig Kriminalomsorgens bruk av isolasjon og kommunikasjonskontroll overfor ham.
 • Saken skal opp i Oslo tingrett 15. mars. Av sikkerhetshensyn føres saken i gymsalen i høysikkerhetsfengselet i Skien.
 • Fire dager er satt av til saken, og det skal føres åtte vitner. Det skal også gjennomføres befaringer i Ila og Skien fengsler.

Vitner

Åtte personer skal vitne i den sivile saken Anders Behring Breivik har anlagt mot Staten ved Justisdepartementet:

 • Randi Rosenqvist, psykiatrispesialist og spesialrådgiver ved Ila fengsel og forvaringsanstalt.
 • Bjarne Haukeland, fengselslege ved Ila fengsel og forvaringsanstalt.
 • Bjørn Draugedalen, fengselslege ved Skien fengsel.
 • Knut Bjarkeid, direktør Ila fengsel og forvaringsanstalt.
 • Tore Stenshagen, avdelingsleder ved Skien fengsel.
 • Margit Kise, avdelingsleder ved Skien fengsel.
 • Jørgen Spangen Iversen, rådgiver ved Kriminalomsorgsdirektoratet.
 • Helga Fastrup Ervik, kontorsjef i forebyggingsenheten mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse ved Sivilombudsmannen.

Kilder: NTB, Aftenposten, SNL.no.

Det er satt av fire dager til saken. Retten skal ta stilling om Breiviks soningsforhold er i strid med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Partene la frem sine sluttinnlegg i Oslo tingrett for to uker siden. Sluttinnlegget er et innlegg partene i en sivil sak sender før hovedforhandlingen begynner.

Breiviks advokat Øystein Storrvik skriver at soningsforholdene utgjør «umenneskelig og nedverdigende behandling» av Breivik, og at Breivik har «klare isolasjonsskader» som ikke kan behandles medisinsk.

Som eksempel på en slik «soningsskade» nevnte advokaten for VG at Breivik har sluttet å studere. Han sa til avisen at de også vil legge frem andre eksempler på soningsskader under selve rettssaken.

Breivik har sittet isolert i 4,5 år. I fengselet har Breivik ikke tilgang til internett, får ikke ha kontakt med andre fanger og er underlagt sterk brevkontroll. Forsvarerne får kun møte ham gjennom glassvegg.

Breivik og hans advokat viser til Den europeiskemenneskerettskonvensjon artikkel 3 (om tortur) og 8 (om retten til privatliv).

«Det følger av [Den europeiske menneskerettsdomstols] egen praksis at retten til privatliv i [artikkel] 8 også innebærer rett til å etablere og utvikle relasjoner med andre mennesker. Det anføres også at art. 8 er krenket», skriver Storrvik.

Les også: Breivik-saken: – Menneskerettighetene kan tøyes

«Forhøyet risiko for umenneskelig behandling»

Breivik under rettssaken i 2012, der han ble dømt etter den såkalte terrorparagrafen, straffelovens paragraf 147a. Foto: Stoyan Nenov / Reuters
Breivik under rettssaken i 2012, der han ble dømt etter den såkalte terrorparagrafen, straffelovens paragraf 147a. Foto: Stoyan Nenov / Reuters
AUF-ere krysser Tyrifjorden med MS Thorbjørn før AUFs sommerleir, sommeren 2015. Anders Behring Breivik skjøt og drepte 69 mennesker på Utøya 22. juli 2011. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix
AUF-ere krysser Tyrifjorden med MS Thorbjørn før AUFs sommerleir, sommeren 2015. Anders Behring Breivik skjøt og drepte 69 mennesker på Utøya 22. juli 2011. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

«Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkte Skien fengsel i fjor sommer og mente regimet på avdelingen hvor Breivik soner representerer en forhøyet risiko for umenneskelig behandling. De kom med forslag til en rekke tiltak, blant annet at fengselet utvider fellesskapet mellom innsatte og ansatte. De anbefalte også at visuelle overvåkningen av samtaler mellom innsatte og helsepersonell ble avsluttet», skrev VG i forbindelse med sluttinnleggene.

Ifølge advokat Storrviks sluttinnlegg har Breivik fått noe mer kontakt med fengselsbetjentene etter Sivilombudsmannens rapport. Han betoner likevel at denne er basert på «profesjonell distanse».

Den norske høyreekstremisten er dømt for planleggingen og gjennomføringen av terrorangrepene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011, der til sammen 77 mennesker ble drept.

Breivik ble fredag 24. august 2012 funnet skyldig i brudd på den såkalte terrorparagrafen, straffelovens paragraf 147a og dømt til forvaring i fengsel. Dommen var på 21 års forvaring med minstetid på 10 år.

Han har siden 2011 sittet som eneste fange i Norge med bestemmelser om et særlig høyt sikkerhetsnivå, først ved Ila fengsel i Bærum og siden 2013 i Skien fengsel.

Les også: – Ingen tegn til isolasjonsskader hos Breivik

«Humant og verdig»

I sitt sluttinnlegg avviste advokat Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten at soningsforholdene er i strid med menneskerettighetene:
«Soning på særlig høyt sikkerhetsnivå er ikke i seg selv i strid med menneskerettighetene», skriver han;

«Institusjonene har fra første dag vært opptatt av at saksøker blir ivaretatt på en human og verdig måte, samtidig som hensynet til sikkerhet for både saksøker selv, ansatte i institusjonene og samfunnet som helhet ivaretas.»

Regjeringsadvokaten er statens advokatkontor i sivile saker. Emberland representerer i denne rettssaken Justisdepartementet og Kriminalomsorgen.

– Vi mener det samlede soningsopplegget er godt innenfor rammene av det som følger av Den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 3, sier Emberland til ABC Nyheter.

Emberland medgir at kontrollregimet Breivik er underlagt – blant annet gjennomlesing av samtlige inn- og utgående brev – er et inngrep i hans privatliv. Han mener dette inngrepet er godt innenfor menneskerettighetene, fordi nettverksbyggingen kan «skade vitale samfunnsinteresser», skriver han i sluttinnlegget.

Les også: Breivik-saken kan ende i Strasbourg

Frykter ekstremist-celler

Ifølge Emberland er den strenge kommunikasjonskontrollen nødvendig sett i lys av Breiviks politiske ekstremisme og «ønsket om å etablere celler som kan medvirke i oppbyggingen av ekstremistiske nettverk».

– Dette vil vi komme tilbake til under bevisførselen første dag. Vi vil legge frem dokumenter som redegjør for våre påstander, sier Emberland til ABC Nyheter.

– Tiltak i form av brevkontroll i fengselet under regimet han soner i vil alltid ha en begrunnelse. Det sier seg vel litt selv at det er grunner til å begrense hans kommunikasjon med enkelte der ute. Det er vel også noe av grunnen til at han har gått til dette søksmålet.

– Hva er deres syn på påstandene om isolasjonsskader hos Breivik?

– Partene er nok uenige om det spørsmålet, og vi har en oppfatning vi vil gjøre rede for. Tilsvarende må saksøker og hans advokat gjøre rede for sitt syn.

– Vi forholder oss til at Breivik har gått til søksmål, det har han full anledning til. Fra departementet og Kriminalomsorgens side ser vi frem til at retten gjør en grundig vurdering av saken.

Deler av rettssaken vil være åpen for pressen, og ifølge Redaktørforeningen har 37 medier – blant dem 17 utenlandske – søkt om akkreditering til rettssaken. Til sammen dreier det seg om over 100 medarbeidere.

Pressen vil ikke få delta ved befaringen på høyrisikoavdelingene i Ila og Skien fengsler, og deler av vitneforklaringene til tre fengselsledere vil være bak lukkede dører.

Les også: Nytt avslag: Pressen får ikke være med inn på cellen til Breivik

Totalt skal det føres åtte vitner under rettssaken. Breivik skal selv forklare seg onsdag, og det er satt av tre timer og ett kvarter til hans forklaring. Begrunnet i sikkerhetshensyn er det nektet kringkasting av Breiviks forklaring for retten under menneskerettighetssaken.

Politiet innfører flyforbud over Skien fengsel under rettssaken om Breiviks soningsforhold. Årsaken er sikkerheten til de involverte og de som bor i området.

Breiviks advokat Øystein Storrvik har ikke besvart ABC Nyheters henvendelser.

Flere saker fra ABC Nyheter

Personvernpolicy