Breivik-saken: – Menneskerettighetene kan tøyes

Bilde fra pausen under domsavsigelsen i terrorrettssaken mot Anders Behring Breivik i Oslo tingrett i august 2012. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
Bilde fra pausen under domsavsigelsen i terrorrettssaken mot Anders Behring Breivik i Oslo tingrett i august 2012. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Staten kan til en viss grad bruke skjønn når den skal vurdere om soningsforholdene for Anders Behring Breivik bryter med menneskerettskonvensjonen, mener jusseksperter.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er åpent for at menneskerettighetene kan tøyes noe, mener de.

Advokat Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten og Sverre Erik Jebens, tidligere dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD), mener begge at staten til en viss grad kan bruke skjønn når det gjelder menneskerettskonvensjonens (EMK) artikkel 8, melder NRK.

– På visse områder, typisk når det gjelder høyrisikoinnsatte, så tilkjennes staten en viss vurdering om man ligger innenfor konvensjonen eller ikke, sier Emberland.

– Det ligger i kortene at når man er frihetsberøvet, altså dømt til fengselsstraff, så vil man ikke få samme familieliv og privatliv som ellers, sier Jebens, som i dag er lagdommer i Frostating lagmannsrett.

Breivik har saksøkt staten for brudd på både artikkel 8 og artikkel 3. Mens EMKs artikkel 8 dreier seg om retten til respekt for privatliv og familieliv, handler artikkel 3 om forbud mot tortur og å utsette noen for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Det er høyere terskel for å bryte den siste, sier Jebens.

Les også: Nytt avslag: Pressen får ikke bli med inn på cellen til Breivik

– Human og verdig

I sitt sluttinnlegg til Oslo tingrett fastslår Emberland at Breivik etter hans syn ikke har vært eller er utsatt for en behandling som strider med artikkel 3, verken ved Ila fengsel og forvaringsanstalt eller Telemark fengsel, avdeling Skien.

Emberland fastslår at tiltakene mot Breivik både enkeltvis og samlet ligger godt innenfor rammene av artikkel 3, noe han sier vil bli belyst nærmere gjennom dokumentbevis og forklaringer under rettssaken neste uke.

– Institusjonene har fra første dag vært opptatt av at saksøker blir ivaretatt på en human og verdig måte, samtidig som hensynet til sikkerhet for både saksøker selv, ansatte i institusjonene og samfunnet som helhet ivaretas, skriver Emberland og fastslår at Breivik verken er sosialt eller sensorisk isolert.

Breiviks advokater med Øystein Storrvik i spissen, har gjort det gjeldende at 37-åringen har isolasjonsskader. Denne oppfatningen deles heller ikke av helsepersonell som har vurdert massedrapsmannen.

Les også: Breivik-saken kan ende i Strasbourg

– Ikke krenket

Breivik mener begrensningene i kommunikasjonen med omverdenen og i mulighetene for relasjonsbygging utgjør så alvorlige inngrep i hans rett til respekt for privatlivet og korrespondanse at det utgjør brudd på EMKs artikkel 8.

Men heller ikke dette er riktig, fastslår Emberland i sluttinnlegget. Han peker blant annet på at EMD i flere saker har presisert at kontroll over innsattes korrespondanse er en nødvendig del av restriksjonene som følger av fengsling, og ikke i seg selv et tiltak som utgjør noen krenkelse av konvensjonen.

Dersom Breivik ikke når fram i det norske rettsvesenet med sitt søksmål mot staten, vil Storrvik vurdere å bringe saken inn for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Personvernpolicy