Nesodden-politikere overhørt av egen administrasjon:

Vill vest i sprengnings-saken i Oslofjorden

DUMPING-URO: Det er frykt for at Kystverkets sprengning til beste for store cruiseskip inn til Oslo, og påfølgende dumping av mulig giftige masser her ved Spro i Nesodden, kan skade torskebestanden i Oslofjorden.
DUMPING-URO: Det er frykt for at Kystverkets sprengning til beste for store cruiseskip inn til Oslo, og påfølgende dumping av mulig giftige masser her ved Spro i Nesodden, kan skade torskebestanden i Oslofjorden. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Fiskeridirektoratet fraråder Kystverkets omstridte sprengningsarbeider i Oslofjorden. Samtidig tillater administrasjonen i Nesodden kommune dumping av mulig giftige masser uten at politikerne har gitt klarsignal til det.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Oslofjord-sprengningen

  • Fylkesmannen ga Kystverket den 18.9.2015 tillatelse til fjerning av 24 grunner på strekningen mellom Drøbak og Oslo havn.
  • Det er i tillatelsen stilt strenge vilkår knyttet til gjennomføring av prosjektet. Det er blant annet satt krav til at Kystverket må gjøre miljørisikoreduserende tiltak og overvåke ytre miljø.
  • I desember ble Fylkesmannen gjort oppmerksom på en rapport fra Norconsult datert 19.06.2015 som ikke lå til grunn i Fylkesmannens tillatelse tre måneder senere.
  • I de senere ukene har flere medier meldt om miljøskader og miljørisikoer i forbindelse med sprengningen.

Historien om Kystverkets satsing på å bedre skipsleia for store cruiseskip som skal inn til Oslo, får stadig nye kapitler. Nå slår Fiskeridirektoratet alarm:

«Kysttorskbestanden er på et historisk lavmål og vi forventer en føre-var-tilnærming i det videre arbeidet.
Fiskeridirektoratet region Sør har tidligere frarådet sprengningsarbeid i gyteperioden for torsk, og presiserer at vår fraråding gjelder for hele området.»

Det skriver Fiskeridirektoratet til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som har tillatt sprengninger på grunnene, i et brev 25. februar.

Les også: Fylkesmannen har avdekket kritikkverdige miljøbrudd

Uheldig å sprenge innenfor Drøbak

Ifølge Fiskeridirektoratet påvirkes gyteområdene til de sårbare torskestammene av sprengning i minst 20 nautiske mils avstand. Og det ved bruk av mindre ladinger enn det som nå brukes i Oslofjorden.

Det innbærer avstanden fra Aker brygge til Drøbak - altså hele sprengningsområdet til beste for cruisebåtene.

Fylkesmannen har for lengst gitt tillatelse, men fant ikke grunn til å spørre utdypende om virkningene for fisk, spesielt gytende torsk, før den 23. februar.

Les også: Kystverket beroliger om dumping av bunnmasser ved Nesodden

Nesodden truet med millionerstatning

Da er mye av arbeidene gjennomført. Nå gjenstår sprengning - og påfølgende dumping av masser - fra de giftigste grunnene.

Mens protestene har økt mot arbeidene, skriver Fylkesmannen på sine egne hjemmesider at de først i februar har innskjerpet kravene om å ta hensyn til det biologiske mangfoldet. Men de opprettholder tillatelsen til sprengning på visse betingelser.

Så skal massene fra sprengningene deponeres. Det skjer ved Spro havn på Nesoddlandet, og her er det Nesodden kommune som gir tillatelse.

Da alarmen gikk om at massene kunne inneholde gift, stoppet politikerne i Plan- og teknikkutvalget i Nesodden kommune 9. februar dumpingen, og ba om stans i sprengningsarbeidene.

Det førte til at Kystverket truet kommunen med millioner i erstatningskrav. Ledelsen i Nesodden kommune innkalte utvalget til hastemøte med epost-avstemning om å gjenoppta dumpingen. Der ble det flertall for.

Les: Nesodden ble presset, lar Kystverket dumpe - video avslører ulovlige masser

Nesoddens dumping-politikk hit og dit

Nå kommer nestleder Øyvind Solum (MDG) i Nesodden kommunes Plan- og teknikkutvalg med oppsiktsvekkende opplysninger om håndteringen av dumpingforbudet:

– Formelle feil ved å avholde et epost-hastemøte, gjør at vedtaket 18. februar om å tillate dumping igjen, er ugyldig. Nå er det innkalt til nytt møte for å fatte vedtak førstkommende tirsdag, forteller Solum til ABC Nyheter.

– Det er nå den merkelige situasjonen at administrasjonen har tillatt dumping på tvers av politiske vedtak. For vedtaket om stans er fortsatt det gyldige vedtaket, sier Solum.

– De opplever nok at konsekvensene av å gå mot Kystverket, er verre enn konsekvensen av å gå mot egne politikere, sier Solum.

– Så håper de sikkert på et flertall for dumping på kommende møte i utvalget, og at de skal tilgi dem. De er redd for et økonomisk tap som følge av søksmål fra Kystverket.

Byråkratene tar avgjørelsen

Kommunalsjef Anne Dybvold i Nesodden kommune bekrefter at administrasjonen har gitt Kystverket tillatelse til å dumpe masser utenfor Spro, trass i vedtaket i det politiske Plan- og teknikkutvalget 9. februar.

– Men politikerne har jo vedtatt stopp i dumpingen?

– Det var på bakgrunn av frykt for forurensning. Det ble etterspurt dokumentasjon, som vi har fått på et møte hos Fylkesmannen, sier Dybvold til ABC Nyheter.

– Men Plan- og teknikkutvalget vedtok at ingen andre enn de selv kan vedta gjenopptakelse?

– Det foreligger ikke et slikt formelt vedtak før møtet som skal avholdes tirsdag. Men stemmegivningen på fjernmøtet som ble kjent ugyldig, har vist hvordan dette ligger. Det er en tidsfaktor inne her, av hensyn til hekkesesonger og gytetider.

– Men dere har ikke mandat politisk i Nesodden?

– Det vil vi få. Vi har ikke juridisk hjemmel for å holde tilbake tillatelsen, sier kommunalsjef Dybvold.

Ordføreren enig med administrasjonen

– Er du enig i at administrasjonen i kommunen har fått fullmakt til å gjenoppta dumpingen, ordfører Nina Sandberg (Ap)?

– Igangsettelsen er gitt administrativt, og kan nok oppheves administrativt, svarer hun i en tekstmelding til ABC Nyheter.

– Saken er behandlet av Plan- og teknikkutvalget, og de har opphevet den midlertidige stoppen i tillatelsen, skriver Sandberg.

– Men møtet som vedtok å oppheve stoppen, er jo kjent ugyldig?

– Jeg kjenner ikke til at utvalgsmøtet ble fastslått ugyldig. Men de møtes jo igjen 1. mars. Fylkesmannen har uansett vist at avvikene som var grunnen til at deponering ble stanset, er lukket, svarer Sandberg.

Hun understreker samtidig at Nesodden Kommune står fast i sin oppfordring om full stans i sprengningsarbeidene inntil miljøkonsekvensene er fullstendig kartlagt. Hun ser Fiskeridirektoratets siste brev som en støtte til Nesoddens krav om det.

En rekke partier i Oslo og Akershus krever i et brev i dag at Kystverket umiddelbart stanser spreningene i Oslofjorden.Personvernpolicy