Dumping av mulig farlig bunnmasse fra Oslofjorden:

Nesodden ble presset, lar Kystverket dumpe - video avslører ulovlige masser

OPPSIKTSVEKKENDE VIDEO: Dykkere fra ProDykk melder om at Kystverkets dumping har ødelagt en hel bukt og inneholder faretruende løsmasser.

9. februar forbød Nesodden kommune Kystverkets dumping av potensielt giftig masse fra fjordbunnen. Etter trussel om millionkrav fra Kystverket gjenåpner kommunen nå dumpingen - som ifølge ny video kan vise seg å være ulovlig.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Torsdag trakk flertallet i Nesodden kommune tilbake forbudet mot Kystverkets omstridte dumping av mulig forurensede masser fra fjordbunnen.

Det skjer etter at ordfører Nina Sandberg (Ap) i ABC Nyheter 9. februar varslet øyeblikkelig stans i deponeringen av masser utenfor Nesodd-kysten.

Da hadde kommunen oppdaget en Norconsult-rapport om at massene kunne inneholde farlige giftstoffer.

Det er Kystverket som driver et storstilt arbeid med å sprenge grunner i farleden for større skip inn mot Oslo, og så frakter massene på lekter til Nesoddlandet.

Kystverket klaget kommunens forbud inn for Fylkesmannen, som hevder å ha dokumentasjon på at alt er i orden med massene Kystverket dumper.

Men ikke før Kystverket igjen har fått tillatelse til å dumpe masser fra fjordbunnen, får ABC Nyheter oppsiktsvekkende opplysninger og video fra dykkere. De kan avdekke store brudd på tillatelsene til dumping som allerede har skjedd.

– Det er et faktum at de har dumpet utenfor området de har fått tillatelse til. De har dekket hele bukta med stein, grus, leire og løsmasse, ikke dumpet langs en linje som avtalt for å lage en molo. Alt marint liv er dødt, forteller dykker Vidar Aas til ABC Nyheter fredag ettermiddag, rett etter å ha kommet opp av vannet.

Les: Nesodden ber om øyeblikkelig stans av sprengning i Oslofjorden

Statlige Kystverket truer med millionkrav

Dykkerne har satt i gang sine undersøkelser i samarbeid med Miljøpartiet De Grønne (MDG) på Nesodden, og har også også tatt prøver av slammet.

MDGs gruppeleder Øyvind Solum er opprørt.

SPRENGER GIFT? Sprengningsriggen «Hektor», her i Indre Oslofjord utenfor Bygdøy, sprenger grunner. Deretter sleper «Tinto» lektere med massene til Nesodden. Det skal den fortsatt få lov til. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
SPRENGER GIFT? Sprengningsriggen «Hektor», her i Indre Oslofjord utenfor Bygdøy, sprenger grunner. Deretter sleper «Tinto» lektere med massene til Nesodden. Det skal den fortsatt få lov til. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

MDG og SV stemte imot å la dumpingen gjenopptas, og mener trusler fra Kystverket om erstatningssøksmål i millionklassen ligger bak flertallets snuoperasjon:

– Hvis vi krevde å vente til mandag, for å kunne bli mer sikre på at det faktisk var under rimelig kontroll, så kunne det bety millionsøksmål. Kommunen og det politiske flertall valgte dermed å stole på fylkesmannens forsikringer. MDG mener at dette er utilbørlig press fra Kystverket, og at det er rimelig å kreve at undersøkelser er fullført og at vi får forelagt disse, før det gis tillatelse igjen, sier Solum til ABC Nyheter.

Ordfører: – Uhørt press fra statlig direktorat

Ordfører Nina Sandberg (Ap) bekrefter det økonomiske presset Kystverket legger på Nesodden kommune:

– Det stemmer at kommunen har fått varsel om erstatningssøksmål fra Kystverket mot forbudet vi innførte mot dumping av masser. Jeg syns det er underlig, både juridisk og moralsk, at det statlige direktoratet Kystverket truer en kommune med erstatning i en slik sak, sier hun til ABC Nyheter.

– Vi handlet i god tro på grunn av usikkerhet om massene som dumpes, er rene. Det er en usikkerhet Kystverket selv har vært med på å skape, sier Sandberg.

– Fylkesmannen fant jo at det var avvik fra tillatelsen Kystverket hadde fått, og ting måtte korrigeres. Det viser at vi hadde grunn til å sette foten ned, legger ordføreren til.

Kystverket skrev i sin klage til Fylkesmannen over Nesoddens dumpingforbud, at de vurderer å kreve 100.000-200.000 kroner i erstatning fra kommunen for hvert døgn forbudet mot dumping varer.

Les Kystverkets klage her.

Les også: Miljøbyråden vil avvise skip i Oslofjorden

– Alt marint liv i bukta er dødt

UTENFOR: Dykkerne fra ProDykk sier de fant masser fra Kystverkets dumping i store områder utenfor det lovlige. Foto: Maria Fuglevaag Warsinki-Varsi
UTENFOR: Dykkerne fra ProDykk sier de fant masser fra Kystverkets dumping i store områder utenfor det lovlige. Foto: Maria Fuglevaag Warsinki-Varsi

Dykker Vidar Aas fra det lokale dykkersenteret er også opprørt over hva som skjer med havbunnen.

– Massene de har dumpet, er spredt. Det er både store stein, grus, leire og løsmasse, som jeg har dokumentert i videoen, sier Aas.

– Det er ikke dumpet i en linje for å lage en molo ved Spro havn, som var forutsatt, men over et stort område. Det ser ikke ut til å være noe system i dumpinga. De har brukt hele bukta. Og alt marint liv i bukta her, er dødt! utbryter han forbitret.

Argumentasjonen Nesodden har blitt forelagt om at massene som skulle dumpes bare består av stein, og dermed er rene for gift, blir ettertrykkelig motbevist i videoen du kan se øverst i denne artikkelen.

– Dette var et fiskeområde, gyteområde og hekkeområde. Her har det vært flott og frodig marint liv. Nå er alt dødt, sier Aas.

– Rett utenfor der dumpingmassene slutter, er det også ålegress, som er fredet. Det er grunn til å tro at det er ålegress også under massene som er dumpet, sier han.

Allerede før jul sendte Nesodden kommune et urosignal til det finske selskapet som driver sprengning og dumping, Wasadredging, om at dumpingen skjer utenfor det avtalte området.

«jag tror inte det är möjligt att de skulle dumpa på fel ställe, men vi kollar upp det. Materialet som dumpas består endast av fjell, som dumpas på samma ställe.», forsikret representanten for selskapet i en epost 4. desember, som ABC Nyheter sitter på.

Rådmannen i Nesodden skriver også i forslaget om at stansen i arbeidet oppheves, at «Målingene viser at mengden løsmasser er signifikant under grense satt i vilkårene fra Fylkesmannen.»

Kystverket graver og dumper

MDG og SV reiser tvil om lovligheten ved vedtaket som ble fattet i kommunens Plan- og teknikkutvalg torsdag:

– Det ble gjort ved epost-avstemning uten mulighet til diskusjon. Dagen før fikk vi tilsendt store mengder dokumenter som underlag for avstemningen. Men da vi fremmet et alternativt forslag, ble det nektet behandling. Vi fikk bare stemme ja eller nei til rådmannens forslag, sier Solum til ABC Nyheter.

De to partiene får med seg Venstre, som stemte for å gjenoppta dumpingen, i en lovlighetsklage over saksbehandlingen i utvalget.

MDG fremmet et motforslag mot rådmannens anbefaling. Men flertallet, ledet av Ap, Høyre og Frp, tillot bare avstemning for og imot rådmannens forslag. MDG ville blant annet ha vedtak om at nyye prøver av massene gjort av Multiconsult skal foreligge og vurderes før arbeidet gjenopptas, og at det garanteres at det ikke følger med løsmasser med gift sammen med sten som deponeres.

– Like stort inngrep som E18

Øyvind Solum syns det er påfallende hvor lite debatt det har vært om grunnlaget for hele prosjektet.

– Det er på mange måter er minst like inngripende som hele den planlagte E18-utbyggingen gjennom Asker og Bærum. Det er vanskelig å se på utvidelsen av farleden i Indre Oslofjord som noe som primært handler om sikkerhet på sjøen, sier MDG-representanten.

– Derimot er det mye som tyder på at det er en del av Oslo Havns håp og ønske om å konkurrere bedre mot havnene i Moss, Gøteborg og andre steder i nærheten, og få inn flere cruiseskip, men også andre store båter, legger han til.

– Da burde også vi politikere blitt forelagt konsekvensanalyser på hva et slikt endret transportmønster vil si, og om det er gunstig for fjorden og hovedstadsområdet, sier Solum.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus