Toril Marie Øie er ny høyesterettsjustitiarius

Toril Marie Øie (55) er utnevnt til ny justitiarius i Høyesterett og blir dermed den første kvinnen som leder Norges øverste domstol.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Øie ble utnevnt i statsråd fredag.

Hun overtar stillingen, regnet som landets fjerde mektigste, etter Tore Schei (69) som går av for aldersgrensen ved utgangen av februar.

– Samlende leder

Øie har vært høyesterettsdommer siden 2004. Tidligere har hun blant annet arbeidet ved Justisdepartementets lovavdeling og vært ansatt i en bistilling ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo som førstelektor II. Hun har også skrevet flere bøker.

– Øie har fremragende faglige kvalifikasjoner og meget gode personlige egenskaper for embetet. Hun har også ledererfaring og vil være en samlende leder av domstolen. Hun kjenner organisasjonen godt og vil være en viktig pådriver for at domstolen skal forbli en enestående faglig institusjon i samfunnet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Kritisert prosess

Prosessen med å finne Scheis etterfølger har pågått siden oktober i fjor. Åtte personer søkte stillingen.

– Mange dyktige og kompetente søkere viser at dette er en ettertraktet og viktig stilling. Etter en samlet og grundig vurdering har valget falt på Øie. Jeg er trygg på at hun vil bidra til at den store tilliten vi har til Høyesterett vil bestå, sier Anundsen.

Utnevnelsesprosessen har blitt kritisert for å være lukket og for å bli gjennomført av ukjente instanser og etter ukjente regler. Det har også vært frykt for en politisert avgjørelse etter at det ble kjent at Anundsen ønsket en redegjørelse av kandidatenes syn på Høyesteretts rettspolitiske rolle, og at han ville diskutere utnevnelsen med Stortingets presidentskap.

Toril Marie Øie:

* Norsk jurist og høyesterettsdommer. Søker til stillingen som justitiarius i Høyesterett.

* Født 17. juli 1960 i Oslo

* Juridisk embetseksamen i 1986.

* Har arbeidet i Justisdepartementets lovavdeling som avdelingsdirektør og leder av Enhet for strafferett og prosess. Dommerfullmektig ved Strømmen sorenskriverembete (1988-1990) og var i perioder konstituert som herredsdommer og sorenskriver.

* Hadde i en årrekke en bistilling ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo som førstelektor II. Hun har skrevet flere bøker.

* høyesterettsdommer siden 15. august 2004.

Personvernpolicy