Meny

Ministermøte i Verdens handelsorganisasjon

Trøbbel for u-lands matsikkerhet idet Børge Brende drar til WTO

WTO OG MATSIKKERHET: Stater som kjøper opp mat til en fattig befolkning, som her i uttar Pradesh i India, har problemer med WTO-reglene. Det blir trolig ikke løst på WTO-ministermøtet 15. - 18. desember. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
WTO OG MATSIKKERHET: Stater som kjøper opp mat til en fattig befolkning, som her i uttar Pradesh i India, har problemer med WTO-reglene. Det blir trolig ikke løst på WTO-ministermøtet 15. - 18. desember. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
Lite ser ut til å bli vedtatt når utenriksminister Børge Brende deltar på WTOs ministermøte i Kenya denne uka. Norge lover å bidra i framtida, men vil ikke stille seg på u-landenes side i strid om mat til de fattige nå.

WTOs langdryge Doha-runde

Startet i 2001: Et ministermøte i Verdens handelsorganisasjon WTO avholdt i Qatars hovedstad Doha i november 2001, vedtok å starte en omfattende forhandlingsrunde om liberalisering av verdenshandelen.

Mange temaer: Denne såkalte Doha-utviklingsrunden omfatter 21 forhandlingstemaer. Mest oppmerksomhet har det vært om landbruksforhandlingene. Dessuten forhandles det om ikke-landbruksvarer (NAMA), tjenester, investeringer, regler og mye annet.

Fastlåst: Forhandlingene har vært fastslåste. I juli 2008 gjorde WTOs generaldirektør Pascal Lamy et nytt forsøk på å få enighet om hovedtrekkene (modaliteter) for to av forhandlingsområdene, landbruk og NAMA (industrivarer inkl. fisk).

Men også dette mini-ministermøtet mislyktes. Et ministermøte i desember 2009 lyktes heller ikke å få til reell bevegelse.

Hva er WTO? Verdens handelsorganisasjon har p.t. 162 stater som medlemmer og har et omfattende, forpliktende regelverk for å begrense handelshindringer. I likhet med EØS-avtalen griper noen av handelsreglene vidt inn i statenes suverenitet til å utforme politikk.

– Vertslandet for ministermøtet i Verdens handelsorganisasjon (WTO), Kenya, er ett av mange utviklingsland som gjennom WTOs regler møter store begrensninger for gjennomføringen av viktige matsikkerhetsprogram. Dette må det gjøres noe med på ministermøtet i Nairobi denne uka.

Advarselen kommer fra Utviklingsfondets WTO-ekspert Aksel Nærstad, som skal være til stede og følge forhandlingene i Nairobi, som åpner i morgen.

– Norske myndigheter har tidligere vist stor vilje til pragmatisme når dette har vært diskutert under tidligere konferanser. Vi håper Norge støtter forslaget om å endre subsidiereglene nå i desember. Slik kan Norge bidra til at verdens fattige får en skikkelig julegave, sier Nærstad i en pressemelding.

Krav fra u-land kommer til å bli debattert i Nairobi, mens den store forhandlingsrunden WTO har ført siden 2001, Doharunden, neppe blir løst der heller.

Les også: Ministermøte kan bety Doha-rundens død

Norge: – Ja, men ikke nå

Nå får Nærstad delvis medhold fra statssekretær Morten Høglund (Frp) i Utenriksdepartementet, som leder den norske delegasjonen ved WTO-ministermøtet inntil utenriksminister Brende selv kommer dit.

– Det er flere som peker på dette som et område WTO må ta tak i, skriver Høglund når ABC Nyheter spør hvordan Norge stiller seg til utspillet fra Nærstad.

Men han oppsummerer at det i løpet av høsten blitt klart at man ikke rekker å finne en endelig løsning på spørsmålet om offentlig matvarelagre.

– Norge støtter arbeidet med å finne en løsning innen 2017, som er fristen som ble satt på ministermøtet på Bali. Vi er forberedt på å spille en brobyggerrolle igjen dersom dette kan bidra til å få på plass et resultat, sier han, men konkluderer om norsk posisjon i Nairobi:

– I en slik situasjon er det ikke naturlig at Norge går ut og velger side i et spørsmål som er komplekst både hva gjelder regelverk og interessesammensetning.

Les også: WTO-sjefen: – Intet vedtak om å stoppe eksportsubsidier på landbruksvarer

WTOs absurde beregninger

Problemene u-land møter i WTO når de vil gjøre innkjøp av matvarer for å sikre fattigfolk mot sult, fortoner seg nærmest absurde.

– Når Kenya kjøper produkter fra fattige bønder til fast pris, regnes dette som subsidier ifølge dagens regelverk i WTO. Subsidiene regnes ikke ut fra forskjellen mellom den faste oppkjøpsprisen og markedsprisen, men ut fra det som var markedsprisen i årene 1986-1988, altså for omtrent 30 år siden, forklarer Nærtad. Da var markedsprisen på et tonn mais 100 dollar. I dag er den 400. Dette betyr at Kenya, i følge WTOs regelverk, subsidierer hvert tonn med mais de bruker til nasjonale matsikkerhetsprogrammer med 300 dollar. Og slike subsidier er i forbudt etter WTO-regleverket.

– I realiteten er det ikke subsidier. Når subsidiene regnes ut på denne måten, er konsekvensen at mange utviklingsland må begrense matsikkerhetsprogram for å ikke bryte den fastsatte grensen for subsidier innenfor WTO regelverket. Industriland er ikke berørt av dette regelverket, sier Nærstad.

Les også:   WTO med nye og dårlige tall for verdens varehandel

Høglund: – U-landene er fredet inntil videre

Statssekretær Morten Høglund understreker at WTOs forrige ministermøte på Bali fredet utviklingsland mot å bli tatt til tvisteløsningspanel for brudd på regelverk som følge av oppkjøp til offentlige matvarelagre.

Fredsklausulen gjelder frem til en endelig løsning kommer på plass, og Høglund bekrefter at WTOs beregning av hva subsidier er, er diskutabel.

– Spørsmålet om hvordan prissubsidier beregnes i Landbruksavtalen i WTO berører alle WTOs medlemmer, ikke bare utviklingsland. Det er flere som peker på dette som et område WTO må ta tak i, skriver han til ABC Nyheter.

– Fra et norsk ståsted er det svært beklagelig at det ikke er mulig å avslutte Doharunden i Nairobi. Når det ikke er mulig, har vi jobbet hardt for at det skal være mulig å fatte vedtak i en såkalt MUL-pakke i Nairobi, fortsetter han.

MUL er forkortelsen for «Verdens minst utviklede land», som har særordninger i WTO.

– Det arbeides fortsatt med flere konkrete forslag og vi håper det vil være mulig å finne enighet. Integrasjon av de fattigste landene i det multilaterale handelssystemet er en hovedprioritering for Norge, sier Morten Høglund.

Les mer om Norges holdninger på WTOs 10. ministermøte i Nairobi, Kenya, 15. - 18. desember hos Utenriksdepartementet.

Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus