Utøya-midlene som forsvant i Karasjok:Karasjok kommune ber sine Utøya-ungdommer om unnskyldning

GLAD FOR KARASJOK-VEDTAK: Ingeborg Larssen  har som kontaktperson for de pårørende til de 12 Karasjok-ungdommene som var på Utøya, slitt i lang tid for å få tiltak på plass til ungdommene. – Nå må det skje noe, sier hun.
GLAD FOR KARASJOK-VEDTAK: Ingeborg Larssen  har som kontaktperson for de pårørende til de 12 Karasjok-ungdommene som var på Utøya, slitt i lang tid for å få tiltak på plass til ungdommene. – Nå må det skje noe, sier hun.
Foto: Privat

Kommunestyret i Karasjok vedtok torsdag å tilbakeføre 2 millioner kroner til tiltak for Utøya-ungdommer, ber om unnskyldning og betaler kontrollutvalget for jobben med å avdekke at mange penger ble borte.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Jeg er fornøyd med at kommunestyret fattet disse vedtakene. Men nå må vi få handling.

Det sier Ingeborg Larssen til ABC Nyheter etter å ha hørt på Karasjok kommunestyres behandling torsdag av Utøya-skandalen i kommunen.

Kommunens kontrollutvalg avdekket at bare 400.000 kroner av de 2,55 millionene staten øremerket til tiltak for 12 ungdommer fra Karasjok som var til stede under terrorhandlingene på Utøya, ble brukt til tiltak for ungdommen.

Les også: Karasjok kommune sviktet sine Utøya-ungdommer

Ber om unnskyldning

Kommunestyret tok kontrollutvalgets rapport til etterretning og forkastet dermed framstillingen rådmannen har gitt i saken.

Et enstemmig kommunestyre ber nå ungdommene og de pårørende om unnskyldning, meldte iFinnmark tidligere i dag, og vil stille 2 millioner til disposisjon for tiltak til de terrorrammede.

– Kommer tiltak for ungdommene nå for sent, Ingeborg Larssen?

– Nei, det er aldri for sent, sier representanten for de Utøya-rammede.

Kommunestyret betalte for rapport

Helt til det siste har det vært strid mellom rådmannen og kontrollutvalget som kom fram til at bare 400.000 kroner av 2,55 millioner kroner kommunen fikk fra staten, ble brukt til ungdommene som hadde vær på Utøya.

Les: Ordkrigen om Utøya-millionene som forsvant når nye høyder

Underveis har Fylkesmannen i Finnmark godtatt rapportene med feilaktige tall fra Karasjok kommune, og nektet å møte de rammede familiene.

Rådmannen innstilte på å avvise kravet fra kontrollutvalgets medlemmer Ingvald Laiti og Tore-Jan Gjerpe om honorar for rapportarbeidet.

Mot en stemme vedtok kommunestyret å utbetale pengene.

Det var Karasjokslistas Sissel Gaup som stemte mot på det punktet. Hun er samboer til kontrollutvalgets eneste medlem som ikke ville stille seg bak rapporten, Thoralf Henriksen.

Les også: Medlem av Kontrollutvalget i Karasjok slakter utvalgets Utøya-rapport

Dette vedtok kommunestyret i Karasjok:

Kommunestyret slutter seg til rapporten med de konklusjoner som det fremkommer.

Kommunestyret viser til bestilling i sak 14/51 der kommunestyret behandlet rådmannens rapport i møte den 11.12.14 der følgende vedtak ble fattet:

1.Kommunestyret sender rapporten fra rådmann «Rapport – oppfølging etter 22.07.2011» til kontrollutvalget for å granske hvordan det har sviktet i kommunens system i forhold til oppfølging.

2.kommunestyret ber at kontrollutvalget tilknytter dette i deres forvaltningsrevisjonsprosjekt «Økonomistyring» i Karasjok kommune.

3.kommunestyret ber rådmannen følge opp ungdom og deres pårørende slik at de får tilrettelagte og likeverdige tjenester i samråd med ungdommene og deres behov.

1.Kommunestyret savner i rapporten om hvor det har sviktet i systemet, slik bestillingen var fra kommunestyret 11.12.2014 under punkt 1.

2.Kommunestyret påpeker igjen viktigheten av videre oppfølging av ungdommen og deres pårørende i fremtiden, slik vedtak fra kommunestyret i desember 2014 og juni 2015 viser til.

3.Kommunestyret aksepterer ikke den pengebruken og manglende økonomisk styringen som har vært foretatt på midlene fra Fylkesmannen

4.Kommunestyret ber rådmannen gjøre de nødvendige administrative tiltak overfor de ledd som har sviktet.