Klimaendringene truer flere norske arter:

Disse lydene kan forsvinne fra Norge

Disse fuglesangene kan forsvinne fra den norske naturen. Disse fem fuglene er blant de som nå har havnet på rødlisten. Hør fuglekvitringen i videoen over!

Stigende temperatur og nye værtyper er blitt en større trussel mot norske arter. 87 arter på den nye rødlista påvirkes negativt av klimaendringene.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fortsatt er det endringer i arealbruken som skaper størst problemer for dyr, planter, sopp og andre arter som lever i Norge.

Men det har vært en betydelig økning i antallet som påvirkes negativt av klimaendringene, ifølge Artsdatabanken, som utarbeider rødlista. 26 nye arter har havnet i denne kategorien siden 2010.

Les også: Klima i Norge 2100: Regn, skred og flom

– Den nye rødlisten forteller om en natur i endring. Kjente og kjære arter som rype, hare og gjøk er utsatt når temperaturen stiger, sier Nina Jensen, leder for miljøorganisasjonen WWF.

– Nå må verdens ledere ta konsekvensen av den kunnskapen vi har og sørge for en global og ambisiøs klimaavtale i Paris, legger hun til.

Svak bedring

Enn så lenge påvirker klimaet en forholdsvis liten andel av de 2355 truede artene på årets utgave av rødlista, som ble presentert onsdag.

En sammenligning av arter som er vurdert både i år og i forrige rødliste i 2010, viser at situasjonen samlet sett er blitt litt bedre. Mens 11,7 prosent av disse artene var truet for fem år siden, er andelen nå 11,0 prosent.

Les også: Nye arter kommer med varme havstrømmer

Andelen av de truede artene som påvirkes negativt av menneskeskapte arealendringer, ligger ganske stabilt på hele 90 prosent. Skogbruk, jordbruk, drenering og gjengroing har store konsekvenser for svært mange planter og dyr.

Betydningen av klimaendringene ventes imidlertid å øke, siden temperaturen trolig vil fortsette å stige.

Endringene i klimaet kan dessuten være undervurdert, siden artene vurderes over en periode på ti år – som kan være for kort til å fange opp gradvise forandringer i temperatur og nedbør.

Insekter trives

Mange av artene som har problemer på grunn av klimaendringene, lever på fjellet. Andre har tilknytning til berg og ur.

I skogen er det imidlertid få arter som trues av endringene i klimaet. Antallet insekter er heller ikke høyt, til tross for at en stor del av artene på hele rødlista er insekter.

Årsaken er trolig at mange insekter trives i varmt vær og kan få det lettere når temperaturen stiger.

Antallet norske arter som er negativt påvirket av fremmede arter som kommer til landet, har økt markant fra 20 til 58. To eksempler er de kjente treslagene alm og ask, som er truet på grunn av nye soppsykdommer.

Dette problemet ventes å forverre seg, siden mange nye arter kan finne seg til rette i Norge etter hvert som det blir varmere.

Rype og hare

Andre kjente arter på rødlista er hare og rype. Selv om bestandene fortsatt er store, og det er lov å jakte både på hare og rype, har bestandene gått kraftig tilbake over lang tid.

Også lundefugl og en rekke andre sjøfugler er rødlistet. Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet , mener lista over truede og sårbare arter er skremmende lesing.

– Selv om en del arter kommer bedre ut, står vi i fare for å miste en mengde planter og dyr fra norsk natur. Det svekker det avgjørende samspillet i naturen som er vårt livsgrunnlag, sier han.

Fakta om rødlista 2015

* Norsk rødliste for arter er en oversikt over arter som kan ha en risiko for å dø ut i Norge.

* Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter og i tråd med retningslinjene fra Den Internasjonale naturvernunionen (IUCN).

* Rødlista 2015 er den tredje fra Artsdatabanken. Den første rødlista fra 2006 er revidert i 2010 – og nå i 2015.

* Av de 2.355 truede artene på den nye rødlista er 241 kritisk truet, 879 sterk truet og 1.235 sårbare.

* 139 arter som i 2010 ble vurdert å være livskraftige, er nå rødlistet. Samtidig har 414 arter gått motsatt vei, ut fra rødlista og til å bli vurdert som livskraftige.

* Utvalget av arter er ulikt i 2010 og 2015. Det er likevel mulig å sammenligne de 19.852 reviderte vurderingene. Av disse har andelen arter på rødlista gått ned fra 21,8 prosent i 2010, til 20,4 prosent i 2015. Andel truede arter gikk ned fra 11,7 prosent i 2010 til 11,0 prosent i 2015.

* Det gjøres egne vurderinger for Svalbard. Disse viser at av 487 vurderte arter er 103 på rødlista, mens 55 er vurdert som truet.

* 91 arter i Norge er på den globale rødlista. Det betyr at de risikerer å dø ut fullstendig.

(Kilde: Artsdatabasen)

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus