Tilbakeblikk.no

Norge før og nå

Ålesund (1902-2011): 23. januar 1904 var det et forferdelig uvær, og et av husene ytterst mot både sjø og storm begynte å brenne. Den kraftige vinden førte flammene fra hus til hus, og byen brant i nesten 16 timer. Vel 850 hus gikk tapt, og cirka 10.000 mennesker ble hjemløse. Men i løpet av 3-4 år vokste det Ålesund opp fra asken som vi kjenner i dag: En av verdens flotteste byer i jugendstil. Foto: Anders Beer Wilse & Oskar Puschmann.
Ålesund (1902-2011): 23. januar 1904 var det et forferdelig uvær, og et av husene ytterst mot både sjø og storm begynte å brenne. Den kraftige vinden førte flammene fra hus til hus, og byen brant i nesten 16 timer. Vel 850 hus gikk tapt, og cirka 10.000 mennesker ble hjemløse. Men i løpet av 3-4 år vokste det Ålesund opp fra asken som vi kjenner i dag: En av verdens flotteste byer i jugendstil. Foto: Anders Beer Wilse & Oskar Puschmann.

Et flott fotoarkiv på nett viser landskapsbilder fra Norge slik det var for 100 år siden, side om side med gjenfotograferte bilder av nøyaktig samme motiv slik det ser ut i dag.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

1926-2014. Sentrumsutvikling, Svelvik kommune, Vestfold: Svelvik i Vestfold vokste frem på grunn av sin funksjonelle beliggenhet. Her ved Svelvikstrømmen, et 200 meter smalt sund mellom indre og ytre del av Drammensfjorden, vokste det i seilskutetiden fram en liten isfri vinterhavn for Drammen by. Stedet ble ladested i 1845, mens kommunen selv ga Svelvik bystatus i 1998. At tettstedet også vokste på 1900-tallet viser bildene, og særlig var det sentrumsnære jorder som da ble nedbygd. Foto: Anders Beer Wilse & Oskar Puschmann.
1926-2014. Sentrumsutvikling, Svelvik kommune, Vestfold: Svelvik i Vestfold vokste frem på grunn av sin funksjonelle beliggenhet. Her ved Svelvikstrømmen, et 200 meter smalt sund mellom indre og ytre del av Drammensfjorden, vokste det i seilskutetiden fram en liten isfri vinterhavn for Drammen by. Stedet ble ladested i 1845, mens kommunen selv ga Svelvik bystatus i 1998. At tettstedet også vokste på 1900-tallet viser bildene, og særlig var det sentrumsnære jorder som da ble nedbygd. Foto: Anders Beer Wilse & Oskar Puschmann.

På nettstedet «Tilbakeblikk.no – norske landskap i endring» finner man en stor samling eldre norske landskapsbilder, holdt opp mot gjenfotograferte samtidsbilder tatt på nøyaktig samme sted og med samme utsnitt. Tidsspennet varierer fra 150 til bare to år, og illustrerer at landskapsendringer kan skje både svært langsomt og raskt.

«Målsettingen for fotoprosjektet «Tilbakeblikk» er å vise norske landskap i utvikling. Vi ønsker en bevisstgjøring om landskap og landskapsendringer, bidra til refleksjon over endringene, og hvordan ulike typer bruk former landskapet», heter det i en pressemelding om prosjektet fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) til ABC Nyheter.

Ideen og initiativet til gjentagende systematisk bakkefotografering kom fra Landskapsseksjonen på Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) med Oskar Puschmann og Wenche Dramstad i spissen.

Tilbakeblikkprosjektet startet med en utstilling i 2005, en bok i 2006 og i 2009 med nettsiden Tilbakeblikk.no hvor endringsbildene bl.a. kan lastes ned til fri bruk. På nettstedet er det også et interaktivt kart der man kan se de historiske motivene fra sitt eget fylke. Prosjektets fotograf Oskar Puschmann er fremdeles er på utkikk etter nye og aktuelle fotosteder, og siden blir stadig oppdatert med nye endringsbilder. «Målet er å legge inn nye bilder i hvert fall en gang i året», heter det i pressemeldingen.

Les også: Turgåer fant 1.200 år gammelt vikingsverd på Haukeli

Per 1. november 2015 har siden 276 ulike bildepar fra hele landet og med et tidsspenn fra 1865 og frem til i dag.

«Behovet for å få et lenger tidsperspektiv enn hva man kunne få fra egne fotografier gjorde at Norsk Folkemuseum ble kontaktet i 2004 og samarbeidsavtaler om bildeutveksling ble inngått. Avtalen gjør at samlingen kan vise bilder som spenner over 150 års norsk landskapshistorie. For ettertiden er vi også stolte av å fremheve at alle bildeparene skal tilbake til Norsk Folkemuseums bildearkiv», heter det i pressemeldingen.

1940 - 2008. Hestedrift mellom Geilo og Skurdalen, Hol, Buskerud: Fotograf Wilse kalte dette bildet ganske enkelt for “Geilo, hestedrift”. Hestene i en drift ble gjerne kjøpt enkeltvis om våren, sendt til gode fjellbeiter om sommeren og solgt på forskjellige markeder om høster. For de firbeinte gikk ferden veldig ofte fra vest mot øst. I dag er hestedriftene blitt historie, mens noen av ferdselsårene de engang fulgte er oppgradert til helårsvei. Med helt andre hestekrefter suser vi over fjellet, samtidig som vi hyppig beskuer et annet produkt av vår tids velstand; nemlig utallige fritidshytter. Foto: Anders Beer Wilse & Oskar Puschmann
1940 - 2008. Hestedrift mellom Geilo og Skurdalen, Hol, Buskerud: Fotograf Wilse kalte dette bildet ganske enkelt for “Geilo, hestedrift”. Hestene i en drift ble gjerne kjøpt enkeltvis om våren, sendt til gode fjellbeiter om sommeren og solgt på forskjellige markeder om høster. For de firbeinte gikk ferden veldig ofte fra vest mot øst. I dag er hestedriftene blitt historie, mens noen av ferdselsårene de engang fulgte er oppgradert til helårsvei. Med helt andre hestekrefter suser vi over fjellet, samtidig som vi hyppig beskuer et annet produkt av vår tids velstand; nemlig utallige fritidshytter. Foto: Anders Beer Wilse & Oskar Puschmann

Mange av de eldre fotografiene er lånt fra Norsk Folkemuseums arkiver, og særlig motiver tatt av de kjente historiske fotografene Axel Theodor Lindahl og Anders Beer Wilse går igjen.

Ved gjenfotograferingen av de gamle landskapsbildene er det lagt vekt på å fange inn nøyaktig det samme bildeutsnittet. «Ofte var stedene nesten ikke til å kjenne igjen. Noen ganger var imidlertid motivet forbausende uforandret», heter det i en presentasjon av prosjektet på nettsiden.

Les også: Se de unike bildene fra frigjøringen av Norge

«Selve refotograferingen, det vil si å finne eksakt samme sted hvorfra fotografen av det gamle bildet sto, er en stor utfordring. Man skal ha øye for detaljer for å gjenfinne de riktige avstandene, vinklene og høydene for å få dette helt riktig. Fotograferingspunktet blir nå koordinatfestet med GPS, og det noteres himmelretningen det fotograferes mot samt hvilken brennvidde bildet blir tatt med», heter det i pressemeldingen.

Scroll nedover for å se flere bilder fra Tilbakeblikk-sidene.

(Billedtekstene er noe forkortede versjoner av dem man kan finne på prosjektets hjemmeside).

1936-2004. Hemnesberget, Hemnes kommune, Nordland: Det gamle kirkestedet på Hemnesberget var et sentralt samlings- og handelssted for bygdene rundt fjorden. Som ferjested var tettstedet et knutepunkt for trafikk over land før Nordlandsbanen i sin helhet ble åpnet i 1962. Omkring 1960 merket Hemnesberget trafikkomleggingen fra sjø til land, med nedleggelse av lokalbåtruter. Stedet er ikke lenger så tydelig vendt mot sjøen, brygger og sjøbuer er borte, men strandpromenaden var i 2004 under fornying. Foto: Anders Beer Wilse & Oskar Puschmann
1936-2004. Hemnesberget, Hemnes kommune, Nordland: Det gamle kirkestedet på Hemnesberget var et sentralt samlings- og handelssted for bygdene rundt fjorden. Som ferjested var tettstedet et knutepunkt for trafikk over land før Nordlandsbanen i sin helhet ble åpnet i 1962. Omkring 1960 merket Hemnesberget trafikkomleggingen fra sjø til land, med nedleggelse av lokalbåtruter. Stedet er ikke lenger så tydelig vendt mot sjøen, brygger og sjøbuer er borte, men strandpromenaden var i 2004 under fornying. Foto: Anders Beer Wilse & Oskar Puschmann
1912 - 2007. Loshavn på Lista, Farsund kommune, Vest-Agder: Anders B. Wilse, Norges mest kjente fotograf, inngikk i årene 1912-1914 et samarbeid med professor Jens Z. M. Kielland ved Norges Tekniske Høyskole om å fotografere gamle norske hus. I løpet av de siste 11 årene har NIBIO refotografert ganske mange av disse bildene. Mange av husene finnes fremdeles bevart i sin gamle form. Bildeparet fra Loshavn på Lista er fra denne serien. Foto: Anders Beer Wilse & Oskar Puschmann.
1912 - 2007. Loshavn på Lista, Farsund kommune, Vest-Agder: Anders B. Wilse, Norges mest kjente fotograf, inngikk i årene 1912-1914 et samarbeid med professor Jens Z. M. Kielland ved Norges Tekniske Høyskole om å fotografere gamle norske hus. I løpet av de siste 11 årene har NIBIO refotografert ganske mange av disse bildene. Mange av husene finnes fremdeles bevart i sin gamle form. Bildeparet fra Loshavn på Lista er fra denne serien. Foto: Anders Beer Wilse & Oskar Puschmann.
1912-2005. Valle i Setersdal, Valle kommune, Aust-Agder: I det før-industrielle Norge var barnearbeid vanlig. Særlig fikk små barn ofte ansvar for å gjete husdyra i utmarka. Bildet fra Valle i Setesdal kan illustrere dette, selv om dyra her har kommet ned på innmarksbeite. Det nye bildet viser en helt annen tid og tilværelse for barna. Og selv om guttene her er på et sauesjå med lange tradisjoner, viser terrenggående firehjulstrekkere og scootere at livet er blitt enklere og mer preget av fritid og rekreasjon. Foto: Anders Beer Wilse & Oskar Puschmann.
1912-2005. Valle i Setersdal, Valle kommune, Aust-Agder: I det før-industrielle Norge var barnearbeid vanlig. Særlig fikk små barn ofte ansvar for å gjete husdyra i utmarka. Bildet fra Valle i Setesdal kan illustrere dette, selv om dyra her har kommet ned på innmarksbeite. Det nye bildet viser en helt annen tid og tilværelse for barna. Og selv om guttene her er på et sauesjå med lange tradisjoner, viser terrenggående firehjulstrekkere og scootere at livet er blitt enklere og mer preget av fritid og rekreasjon. Foto: Anders Beer Wilse & Oskar Puschmann.
1910-2007. Sarpsfossen, Sarpsborg kommune, Østfold: Sarpsfossen var en gang en av Norges mest kjente og besøkte fosser, og ga i sin tid også nytt navn til Olav den Helliges gamle hovedstad Borg, nemlig Sarpsborg. Fossen har siden 1600-tallet vært brukt til industriformål og var grunnlaget for byens velstand og vekst. I 1898 stod det første kraftverket ferdig og siden har flere kraftstasjoner kommet til. I dag er Sarpsfossen godt utbygd og i det vel 22 meter høye stryket fins det tre ulike vannkraftverk. Likevel blir Sarpsfossen fortsatt regnet som Europas største foss målt etter normal vannføring - i snitt 577 kubikkmeter per sekund. Bildet viser Sarpsfossens øvre del der Glomma slipper seg ned i fossen under brua. Også i 1910 lå jernbanesporet i broens «2.etasje», mens hovedveien under den gang var forbeholdt fotfolk, hest og kjerre. Siden er ny bro bygget og i dag er det bilene som dominerer trafikken. Foto: Anders B. Wilse & Oskar Puschmann.
1910-2007. Sarpsfossen, Sarpsborg kommune, Østfold: Sarpsfossen var en gang en av Norges mest kjente og besøkte fosser, og ga i sin tid også nytt navn til Olav den Helliges gamle hovedstad Borg, nemlig Sarpsborg. Fossen har siden 1600-tallet vært brukt til industriformål og var grunnlaget for byens velstand og vekst. I 1898 stod det første kraftverket ferdig og siden har flere kraftstasjoner kommet til. I dag er Sarpsfossen godt utbygd og i det vel 22 meter høye stryket fins det tre ulike vannkraftverk. Likevel blir Sarpsfossen fortsatt regnet som Europas største foss målt etter normal vannføring - i snitt 577 kubikkmeter per sekund. Bildet viser Sarpsfossens øvre del der Glomma slipper seg ned i fossen under brua. Også i 1910 lå jernbanesporet i broens «2.etasje», mens hovedveien under den gang var forbeholdt fotfolk, hest og kjerre. Siden er ny bro bygget og i dag er det bilene som dominerer trafikken. Foto: Anders B. Wilse & Oskar Puschmann.
Ca. 1890-2004. Kvednahola,Suldal kommune, Rogaland: Utnyttelsen av vannkraft til kvern, møller, sagbruk og andre vassdrevne innretninger har lange tradisjoner. Ved dette lille stryket lå det på slutten av 1800-tallet tre kverner med tilhørende korntørker, to sager, en vadmålsstampe og enda noen småhus. I tillegg var det et innfløkt system med vassrenner. I dag yter ikke det samme bildeutsnittet stedet rettferdighet. Ryfylkemuseet sørger for at Kvednahola fortsatt er et godt bevart kulturmiljø med småhus og intakte vassrenner. Foto: Axel Lindahl & Oskar Puschmann.
Ca. 1890-2004. Kvednahola,Suldal kommune, Rogaland: Utnyttelsen av vannkraft til kvern, møller, sagbruk og andre vassdrevne innretninger har lange tradisjoner. Ved dette lille stryket lå det på slutten av 1800-tallet tre kverner med tilhørende korntørker, to sager, en vadmålsstampe og enda noen småhus. I tillegg var det et innfløkt system med vassrenner. I dag yter ikke det samme bildeutsnittet stedet rettferdighet. Ryfylkemuseet sørger for at Kvednahola fortsatt er et godt bevart kulturmiljø med småhus og intakte vassrenner. Foto: Axel Lindahl & Oskar Puschmann.
1896 – 2014. Strynefjellsvei, Skjåk kommune, Oppland: Da Strynefjellsveien åpnet i 1894 ble den raskt en av Norges mest populære turistveier. Og sammen med Geirangerveien dannet den en spektakulær rundreisemulighet for turister som kom til Geiranger eller Stryn. Den lenge etterlengta fjellveien ble og et viktig ledd i moderniseringen av Norge, og dannet en viktig handelsvei mellom Nordfjord i vest og Gudbrandsdalen i øst. I mange år var veien en perle, men da bilene kom endret synet seg. Krav om en helårsvei økte utover i århundret, og Nye Strynefjellsvei åpnet omsider i 1978. Den 3.august 1896 reiste Axel Lindahl på Strynefjellsveien, og tok da en rekke flotte bilder av veien. Den 3.august 2014 ble Lindahls motiver refotografert. Fordi bildet er tatt på samme dag kan man også studere de klimatiske forskjellene. Foto: Axel Lindahl & Oskar Puschmann.
1896 – 2014. Strynefjellsvei, Skjåk kommune, Oppland: Da Strynefjellsveien åpnet i 1894 ble den raskt en av Norges mest populære turistveier. Og sammen med Geirangerveien dannet den en spektakulær rundreisemulighet for turister som kom til Geiranger eller Stryn. Den lenge etterlengta fjellveien ble og et viktig ledd i moderniseringen av Norge, og dannet en viktig handelsvei mellom Nordfjord i vest og Gudbrandsdalen i øst. I mange år var veien en perle, men da bilene kom endret synet seg. Krav om en helårsvei økte utover i århundret, og Nye Strynefjellsvei åpnet omsider i 1978. Den 3.august 1896 reiste Axel Lindahl på Strynefjellsveien, og tok da en rekke flotte bilder av veien. Den 3.august 2014 ble Lindahls motiver refotografert. Fordi bildet er tatt på samme dag kan man også studere de klimatiske forskjellene. Foto: Axel Lindahl & Oskar Puschmann.
1903-2007. Strømmen jernbanestasjon, Skedsmo kommune, Akershus: Mange vet at Norges eldste jernbane åpnet mellom Kristiania og Eidsvoll i 1854. Bortsett fra folk på Strømmen da. Der kjenner de sin jernbanehistorie bedre. Strømmen stasjon er nemlig landets eldste endestasjon utenfor hovedstaden, og prøvedrift for godstrafikk tok til her allerede 5.november 1852. Fotograf Wilse tok bilde av Strømmen stasjon i 1903. Og selv om stasjonen ikke akkurat lenger ligger på landet, så har ikke stasjonsbygget endret seg mye. Foto: Anders Beer Wilse & Oskar Puschmann.
1903-2007. Strømmen jernbanestasjon, Skedsmo kommune, Akershus: Mange vet at Norges eldste jernbane åpnet mellom Kristiania og Eidsvoll i 1854. Bortsett fra folk på Strømmen da. Der kjenner de sin jernbanehistorie bedre. Strømmen stasjon er nemlig landets eldste endestasjon utenfor hovedstaden, og prøvedrift for godstrafikk tok til her allerede 5.november 1852. Fotograf Wilse tok bilde av Strømmen stasjon i 1903. Og selv om stasjonen ikke akkurat lenger ligger på landet, så har ikke stasjonsbygget endret seg mye. Foto: Anders Beer Wilse & Oskar Puschmann.
1889-2004. Hammerfest by, Hammerfest kommune, Finnmark: Bildet fra 1889 ble tatt året før en kraftig bybrann la vel 1/3 av Hammerfest i aske. Byen ble deretter gjenoppbygd. Vinteren 1945 brant så tyskerne ned hvert eneste hus og sprengte alle tekniske installasjoner. Fra 1945 til langt ut på 1950-tallet ble så byen møysommelig gjenoppbygd og modernisert. Foto: Axel Lindahl & Oskar Puschmann
1889-2004. Hammerfest by, Hammerfest kommune, Finnmark: Bildet fra 1889 ble tatt året før en kraftig bybrann la vel 1/3 av Hammerfest i aske. Byen ble deretter gjenoppbygd. Vinteren 1945 brant så tyskerne ned hvert eneste hus og sprengte alle tekniske installasjoner. Fra 1945 til langt ut på 1950-tallet ble så byen møysommelig gjenoppbygd og modernisert. Foto: Axel Lindahl & Oskar Puschmann
1886-2004. Domkirkeruinene, Hamar kommune, Hedmark: Domkirken på Hamar fikk en annen skjebne enn den i Trondheim. En stor romansk basilika ruvet på Domkirkeodden omkring år 1200. På 1500-tallet satte forfallet inn, og domkirken ble omgjort til et steinbrudd. Bevaringskreftene stanset dette på 1800-tallet, ruinene ble gravet fram og vedlikeholdt. Men de forvitret og i 1987 ble det besluttet å beskytte ruinen i et vernebygg. Ruinenes karakteristiske profil i landskapet er avløst av et prisbelønt, moderne bygg, som også er et flerbrukshus. Foto: Axel Lindahl & Oskar Puschmann.
1886-2004. Domkirkeruinene, Hamar kommune, Hedmark: Domkirken på Hamar fikk en annen skjebne enn den i Trondheim. En stor romansk basilika ruvet på Domkirkeodden omkring år 1200. På 1500-tallet satte forfallet inn, og domkirken ble omgjort til et steinbrudd. Bevaringskreftene stanset dette på 1800-tallet, ruinene ble gravet fram og vedlikeholdt. Men de forvitret og i 1987 ble det besluttet å beskytte ruinen i et vernebygg. Ruinenes karakteristiske profil i landskapet er avløst av et prisbelønt, moderne bygg, som også er et flerbrukshus. Foto: Axel Lindahl & Oskar Puschmann.
1885-2006. Namsos, Namsos kommune, Nord-Trøndelag: Bjørnesklompen i Namsos er trolig like populær som utsiktsplass som den var i 1885. Om utsiktsplassen er den samme, har imidlertid byen forandret seg. Bombingen i april 1940 endret på det meste. De fleste hus er blitt erstattet, også kirka, og de bynære jordene i forgrunnen er bygd ned eller erstattet med park. Grunntvannsområdene i havna er fylt opp og bygd ned. Foto: Axel Lindahl & Oskar Puschmann
1885-2006. Namsos, Namsos kommune, Nord-Trøndelag: Bjørnesklompen i Namsos er trolig like populær som utsiktsplass som den var i 1885. Om utsiktsplassen er den samme, har imidlertid byen forandret seg. Bombingen i april 1940 endret på det meste. De fleste hus er blitt erstattet, også kirka, og de bynære jordene i forgrunnen er bygd ned eller erstattet med park. Grunntvannsområdene i havna er fylt opp og bygd ned. Foto: Axel Lindahl & Oskar Puschmann
1884 - 2007. Egertorget & Karl-Johansgate, Oslo kommune: Karl Johans gate blir ofte kalt Norges paradegate nummer en. Sitt navn fikk den etter den svensk-norske kongen Karl 3 Johan i 1852. Her ses gata fra Egertorget til Slottet, en strekning som før 1852 en kort tid bar navnet Slottsveien. Karl Johans gate ble tidlig en populær promenadegate, og har i årenes løp dannet rammen om store begivenheter i byens liv. Bildene viser at Karl Johans fasader har endret seg forholdsvis lite siden århundreskiftet. Foto: Axel Lindahl & Oskar Puschmann.
1884 - 2007. Egertorget & Karl-Johansgate, Oslo kommune: Karl Johans gate blir ofte kalt Norges paradegate nummer en. Sitt navn fikk den etter den svensk-norske kongen Karl 3 Johan i 1852. Her ses gata fra Egertorget til Slottet, en strekning som før 1852 en kort tid bar navnet Slottsveien. Karl Johans gate ble tidlig en populær promenadegate, og har i årenes løp dannet rammen om store begivenheter i byens liv. Bildene viser at Karl Johans fasader har endret seg forholdsvis lite siden århundreskiftet. Foto: Axel Lindahl & Oskar Puschmann.
1884-2004. Lærdalsøyri, Lærdal kommune, Sogn og Fjordane: Strandstedet Lærdalsøyri skimtes i venstre bildekant på det eldste bildet. Her var det en gammel markedsplass for handel mellom østlandske fjellbygder og vestlandske fjordbygder. I 2004 har tettstedet vokst seg utover elveslettas tidligere åkrer og enger, og omslutter i dag kirken fullstendig. I fjordbotnen er grunne områder fylt ut, og elva er regulert. Den gamle delen av selve strandstedet er imidlertid bevart, og har i dag en stor og verneverdig bygningsmasse fra 1700- og 1800-tallet. Foto: Axel Lindahl & Oskar Puschmann.
1884-2004. Lærdalsøyri, Lærdal kommune, Sogn og Fjordane: Strandstedet Lærdalsøyri skimtes i venstre bildekant på det eldste bildet. Her var det en gammel markedsplass for handel mellom østlandske fjellbygder og vestlandske fjordbygder. I 2004 har tettstedet vokst seg utover elveslettas tidligere åkrer og enger, og omslutter i dag kirken fullstendig. I fjordbotnen er grunne områder fylt ut, og elva er regulert. Den gamle delen av selve strandstedet er imidlertid bevart, og har i dag en stor og verneverdig bygningsmasse fra 1700- og 1800-tallet. Foto: Axel Lindahl & Oskar Puschmann.
1885-2004. Pollfjell, Lyngen kommune, Troms fylke: Tilgang på ferskvann har alltid vært en lokaliseringsfaktor for bosetting. Enten i form av rennende vann eller, som her, en brønn. Den daglige vassbæringa var et slit, og helst var det kvinner og barn som hadde den jobben. Slike vannposter fungerte imidlertid også som sosiale møtesteder. Så sent som i 1950 var det fortsatt mange gårder uten innlagt vann i norske bygder. Foto: Axel Lindahl & Oskar Puschmann
1885-2004. Pollfjell, Lyngen kommune, Troms fylke: Tilgang på ferskvann har alltid vært en lokaliseringsfaktor for bosetting. Enten i form av rennende vann eller, som her, en brønn. Den daglige vassbæringa var et slit, og helst var det kvinner og barn som hadde den jobben. Slike vannposter fungerte imidlertid også som sosiale møtesteder. Så sent som i 1950 var det fortsatt mange gårder uten innlagt vann i norske bygder. Foto: Axel Lindahl & Oskar Puschmann
1884-2004. Vestfjorddalen, Tinn kommune, Telemark: Vestfjorddalen med folk, steingjerder og gamle hus mot Gaustatoppen er kanskje ett av 1800-tallets mest kjente og storslagne landskapspanoramaer. I dag er gamle hus og teigstrukturer for lengst rasjonalisert vekk, men fortsatt ruver Gaustatoppen med sine 1883 meter over havet majestetisk i bakgrunnen. Foto: Axel Lindahl & Oskar Puschmann.
1884-2004. Vestfjorddalen, Tinn kommune, Telemark: Vestfjorddalen med folk, steingjerder og gamle hus mot Gaustatoppen er kanskje ett av 1800-tallets mest kjente og storslagne landskapspanoramaer. I dag er gamle hus og teigstrukturer for lengst rasjonalisert vekk, men fortsatt ruver Gaustatoppen med sine 1883 meter over havet majestetisk i bakgrunnen. Foto: Axel Lindahl & Oskar Puschmann.
1884-2004. Jordalen og Buerbreen, Odda kommune, Hordaland: Før de store jordbruksutskiftningene tok til var innmarka i denne delen av landet teigblandet, det vil si at ulike eiere hadde sine små eng- og åkerlapper liggende spredt om hverandre. Det eldste bildet, med originaltittel «Buerbreen fra Gaarden» viser en slik variert innmark. På 2004-bildet ses flere tun fordi den gamle gårdens teigdelte innmark og klyngetun i mellomtiden har blitt utskiftet. Hver eier har nå sitt eget tun og sin eiendom liggende samlet. Foto: Axel Lindahl & Oskar Puschmann
1884-2004. Jordalen og Buerbreen, Odda kommune, Hordaland: Før de store jordbruksutskiftningene tok til var innmarka i denne delen av landet teigblandet, det vil si at ulike eiere hadde sine små eng- og åkerlapper liggende spredt om hverandre. Det eldste bildet, med originaltittel «Buerbreen fra Gaarden» viser en slik variert innmark. På 2004-bildet ses flere tun fordi den gamle gårdens teigdelte innmark og klyngetun i mellomtiden har blitt utskiftet. Hver eier har nå sitt eget tun og sin eiendom liggende samlet. Foto: Axel Lindahl & Oskar Puschmann
1885-2004: Kongsvold Fjeldstue, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag Dovrefjell var den mest trafikkerte fjellovergangen i Norge i tidligere tider. I middelalderen gikk blant annet mye av pilegrimstrafikken til den Hellige Olavs grav i Nidaros, og allerede på begynnelsen av 1100-tallet påla kong Øystein at det skulle bygges fjellstuer for de veifarende her. Kongsvold er yngst av fjellstuene langs den gamle Kongeveien, og ble opprettet i 1670. Kongsvold Fjeldstue har bevart et svært verdifullt bygningsmiljø fra 1700- og 1800-tallet, og drives i dag som hotell. Foto: Axel Lindahl & Oskar Puschmann.
1885-2004: Kongsvold Fjeldstue, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag Dovrefjell var den mest trafikkerte fjellovergangen i Norge i tidligere tider. I middelalderen gikk blant annet mye av pilegrimstrafikken til den Hellige Olavs grav i Nidaros, og allerede på begynnelsen av 1100-tallet påla kong Øystein at det skulle bygges fjellstuer for de veifarende her. Kongsvold er yngst av fjellstuene langs den gamle Kongeveien, og ble opprettet i 1670. Kongsvold Fjeldstue har bevart et svært verdifullt bygningsmiljø fra 1700- og 1800-tallet, og drives i dag som hotell. Foto: Axel Lindahl & Oskar Puschmann.


Les også:

Tsarens fotograf

Måne-farernes bilder samlet på nett

Norgesveldet under lupen

Sovjets mini-invasjon av Norge


Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
10:58 Ropstad: – Jeg tar sterk avstand fra konverteringsterapi10:50 Ny rapport: Produsentlandene sprenger klimabudsjettet10:12 LeBron James med ny historisk milepæl i NBA09:57 Politiet innrømmer at Kebnekaise-etterforskningen ikke var god nok09:48 Havørnbestanden setter ny rekord i Danmark09:47 Direkte: Ropstad må forvente seg tøff motstand i spørretimen09:27 Swedbank etterforskes i USA09:26 Forskere bekymret for hytter i områder med villrein09:25 Nina Haver-Løseth gjør comeback i verdenscupen09:24 Senterpartiet fortsatt strammest på kvoteflyktninger08:59 Norge har passert 5,35 millioner innbyggere08:39 Ulveangrep rammer sauebønder psykisk08:04 Kina kritiserer Senatets støtte til demonstranter i Hongkong07:53 Mourinho klar som ny Tottenham-trener07:35 Ikke alle Nav-ofre vil få full frifinnelse, ifølge setteriksadvokat07:12 Ropstad må forvente seg tøff motstand i Stortingets spørretime07:00 Seks av ti unge kvinner takket ja til HPV-vaksine06:59 Glatt på Østlandet – vanskelige forhold i vente i Finnmark06:34 Innbyggerne har mer engasjement, men lavere tillit til de folkevalgte06:31 Nestvold-Haugens nye hverdag på alpinlandslaget: – Må snakke om Tinder06:19 Jordskjelv med styrke 6,3 rystet Mexico06:15 Fem mulige finalemotstandere for Norge i nasjonsligaomspillet06:07 To døde i helikopterkrasj i Afghanistan05:50 Tre drept da soldater brøt opp drivstoffblokade i Bolivia05:50 Dette skjer i dag05:45 Skoler i Hongkong åpner igjen05:42 Uføretrygdede på minstesats tjener for mye til å få fri rettshjelp05:30 Dette skjedde i natt05:04 Politiet i Chile slutter å bruke haglammunisjon mot demonstranter04:34 Sparket DNB-ansatt saksøker banken for dårlig oppfølging av spilleavhengige04:09 Senatet vedtok enstemmig støtte til demonstranter i Hongkong03:45 Unge Høyre vil flytte iskanten sørover03:45 Zuccarello-assist i Wild-seier03:12 Japan med første handelsoverskudd på fire måneder03:00 Isprodusent i krangel etter vannregning på Askøy02:53 Syria rammet av flere luftangrep02:17 Colombia stenger grensene før ventede demonstrasjoner01:50 Lysbakken: Må ta en debatt om E-tjenesten00:15 FN vil bedre beskytte forsvarere av menneskerettigheter23:59 Vogntog med radioaktivt materiale veltet i Trøndelag – E6 sperret23:40 Kornproduksjonen går opp23:35 Maradona forlater trenerjobb etter to måneder23:33 Topprådgiver kaller Trump-samtale «upassende»23:12 Ramsey sendte Wales til EM22:55 Bare nesten for Norge U21 mot Portugal: – Tungt å tape en kamp vi måtte vinne22:32 Politiet undersøker torpedopåstandene som kom fram i Røkke-rettssaken22:02 Johnson og Corbyn barket sammen i valgdebatt21:41 Beruset mann forsøkte å kvele gutter21:34 Pochettino ferdig i Tottenham21:30 Mann (20) dømt til sju års fengsel for seksuelle overgrep mot barn21:12 Kan ha løst eldgammelt mysterium21:08 Fremmedkriger dømt til åtte års fengsel for terror20:34 Tidligere Vegvesen-ingeniør advarer mot ny E18-strekning: – Det glade vanvidd20:32 25 personer funnet i kjølekonteiner på vei til Storbritannia20:13 Skeptiske til Vys kontantnekt20:11 Ytterligere 37 dommer vurderes i trygdeskandalen19:53 Ny pågripelse etter overfall på nordmenn i Panama19:37 Dette har vi ikke sett siden Watergate19:05 Hauglie: Nav visste i februar at trygdeskandalen omfattet straffesaker18:29 Forsker: – EØS er organisert hykleri18:24 Dopingsak ryster Romania før håndball-VM18:01 Voldtektsanmeldelse mot Julio Kopseng henlagt17:42 Bodø lufthavn åpnet etter drone-observasjon17:37 DN: Tankesmie donerer tilsvarende sum som de fikk av Jeffrey Epstein til ideelle organisasjoner17:15 Mann i 50-årene omkom i ulykke i Steinkjer16:36 To fengselsvakter siktet etter Epsteins dødsfall16:36 Vitne kalte Trump-samtale «upassende»16:13 Bjørnar Moxnes nektet adgang på ambulanseflybase15:24 – De første har trolig fått penger på konto15:21 Litauen avviser at Norge har gitt noe tilbake for Frode Berg-løslatelse14:54 Lå død i tre år med radioen på: – Åpenbart ingen som har savnet ham14:33 Lisa Aisato fikk årets bokhandlerpris14:06 Lagerbäck mer fornøyd enn spillerne14:05 Bokhandelkjeden Notabene er konkurs13:50 Kabinansatte: Ikke tving oss til å fly med MAX-flyene13:32 Blir ikke sextiltalt: – Bevisene holder ikke13:27 Mann anholdt i Berlin mistenkt for innkjøp av bombematerialer12:51 Curling-EM: Ny seier til Norge12:48 Dopingsak ryster Romania før håndball-VM12:35 Vi spiser mindre sukker enn noensinne, men fortsatt for mye salt og fett12:28 Russland har hentet hjem 32 barn av IS-medlemmer12:27 Regjeringen vil utrede forbud mot homoterapi11:48 Elvestuen får kritikk for hemmelighold11:38 SAS kutter flyvninger etter uroligheter11:36 Vestlige gisler løslatt etter flere år i Talibans fangenskap11:04 Mistenkt mellommann pågrepet på Malta etter journalistdrap11:04 Sp vil ha avgiftskutt på 3,7 milliarder10:59 Tyrkia har pågrepet 101 soldater for å støtte islamsk predikant10:58 Dommen mot Mazyar Keshvari ankes10:57 Nesten en million alderspensjonister i Norge10:15 Mali: 24 soldater drept i ekstremistangrep10:08 Barnevernet får ny korreks fra EMD – Ropstad lover å lytte09:54 Nye bomstasjoner gir mindre i kassa enn ventet09:35 Rapporter: Tre medlemmer av iranske sikkerhetsstyrker knivdrept09:34 Nord-Korea ut mot Sveriges meglerinnsats09:32 Hongkongs ledelse sier demonstranter må overgi seg09:23 Forbrukerrådet: – La dama kjøpe bilen09:09 Hareide fortvilet tross EM-jubel09:08 Sørloth etter sitt «hattrick»: – Jeg går for fire strake09:06 Må ta opp lån for å få lastebil-ofre hjem
Siste nytt
10:58PolitikkRopstad: – Jeg tar sterk avstand fra konverteringsterapi10:50VerdenNy rapport: Produsentlandene sprenger klimabudsjettet10:12SportLeBron James med ny historisk milepæl i NBA09:57NorgePolitiet innrømmer at Kebnekaise-etterforskningen ikke var god nok09:48VerdenHavørnbestanden setter ny rekord i Danmark09:47PolitikkDirekte: Ropstad må forvente seg tøff motstand i spørretimen09:27PengerSwedbank etterforskes i USA09:26NorgeForskere bekymret for hytter i områder med villrein09:25SportNina Haver-Løseth gjør comeback i verdenscupen09:24PolitikkSenterpartiet fortsatt strammest på kvoteflyktninger08:59NorgeNorge har passert 5,35 millioner innbyggere08:39NorgeUlveangrep rammer sauebønder psykisk08:04VerdenKina kritiserer Senatets støtte til demonstranter i Hongkong07:53SportMourinho klar som ny Tottenham-trener07:35PengerIkke alle Nav-ofre vil få full frifinnelse, ifølge setteriksadvokat07:12PolitikkRopstad må forvente seg tøff motstand i Stortingets spørretime07:00Helse og livsstilSeks av ti unge kvinner takket ja til HPV-vaksine06:59NorgeGlatt på Østlandet – vanskelige forhold i vente i Finnmark06:34PolitikkInnbyggerne har mer engasjement, men lavere tillit til de folkevalgte06:31SportNestvold-Haugens nye hverdag på alpinlandslaget: – Må snakke om Tinder06:19VerdenJordskjelv med styrke 6,3 rystet Mexico06:15SportFem mulige finalemotstandere for Norge i nasjonsligaomspillet06:07VerdenTo døde i helikopterkrasj i Afghanistan05:50VerdenTre drept da soldater brøt opp drivstoffblokade i Bolivia05:50NorgeDette skjer i dag05:45VerdenSkoler i Hongkong åpner igjen05:42PengerUføretrygdede på minstesats tjener for mye til å få fri rettshjelp05:30NorgeDette skjedde i natt05:04VerdenPolitiet i Chile slutter å bruke haglammunisjon mot demonstranter04:34PengerSparket DNB-ansatt saksøker banken for dårlig oppfølging av spilleavhengige04:09VerdenSenatet vedtok enstemmig støtte til demonstranter i Hongkong03:45PolitikkUnge Høyre vil flytte iskanten sørover03:45SportZuccarello-assist i Wild-seier03:12PengerJapan med første handelsoverskudd på fire måneder03:00NorgeIsprodusent i krangel etter vannregning på Askøy02:53VerdenSyria rammet av flere luftangrep02:17VerdenColombia stenger grensene før ventede demonstrasjoner01:50NorgeLysbakken: Må ta en debatt om E-tjenesten00:15VerdenFN vil bedre beskytte forsvarere av menneskerettigheter23:59NorgeVogntog med radioaktivt materiale veltet i Trøndelag – E6 sperret23:40NorgeKornproduksjonen går opp23:35SportMaradona forlater trenerjobb etter to måneder23:33VerdenTopprådgiver kaller Trump-samtale «upassende»23:12SportRamsey sendte Wales til EM22:55SportBare nesten for Norge U21 mot Portugal: – Tungt å tape en kamp vi måtte vinne22:32NorgePolitiet undersøker torpedopåstandene som kom fram i Røkke-rettssaken22:02PolitikkJohnson og Corbyn barket sammen i valgdebatt21:41NorgeBeruset mann forsøkte å kvele gutter21:34SportPochettino ferdig i Tottenham21:30NorgeMann (20) dømt til sju års fengsel for seksuelle overgrep mot barn21:12VerdenKan ha løst eldgammelt mysterium21:08NorgeFremmedkriger dømt til åtte års fengsel for terror20:34MotorTidligere Vegvesen-ingeniør advarer mot ny E18-strekning: – Det glade vanvidd20:32Verden25 personer funnet i kjølekonteiner på vei til Storbritannia20:13PengerSkeptiske til Vys kontantnekt20:11PengerYtterligere 37 dommer vurderes i trygdeskandalen19:53NorgeNy pågripelse etter overfall på nordmenn i Panama19:37VerdenDette har vi ikke sett siden Watergate19:05PengerHauglie: Nav visste i februar at trygdeskandalen omfattet straffesaker18:29PolitikkForsker: – EØS er organisert hykleri18:24SportDopingsak ryster Romania før håndball-VM18:01NorgeVoldtektsanmeldelse mot Julio Kopseng henlagt17:42NorgeBodø lufthavn åpnet etter drone-observasjon17:37NorgeDN: Tankesmie donerer tilsvarende sum som de fikk av Jeffrey Epstein til ideelle organisasjoner17:15NorgeMann i 50-årene omkom i ulykke i Steinkjer16:36VerdenTo fengselsvakter siktet etter Epsteins dødsfall16:36PolitikkVitne kalte Trump-samtale «upassende»16:13PolitikkBjørnar Moxnes nektet adgang på ambulanseflybase15:24Penger– De første har trolig fått penger på konto15:21VerdenLitauen avviser at Norge har gitt noe tilbake for Frode Berg-løslatelse14:54VerdenLå død i tre år med radioen på: – Åpenbart ingen som har savnet ham14:33KulturLisa Aisato fikk årets bokhandlerpris14:06SportLagerbäck mer fornøyd enn spillerne14:05KulturBokhandelkjeden Notabene er konkurs13:50ReiseKabinansatte: Ikke tving oss til å fly med MAX-flyene13:32VerdenBlir ikke sextiltalt: – Bevisene holder ikke13:27VerdenMann anholdt i Berlin mistenkt for innkjøp av bombematerialer12:51SportCurling-EM: Ny seier til Norge12:48SportDopingsak ryster Romania før håndball-VM12:35Helse og livsstilVi spiser mindre sukker enn noensinne, men fortsatt for mye salt og fett12:28VerdenRussland har hentet hjem 32 barn av IS-medlemmer12:27PolitikkRegjeringen vil utrede forbud mot homoterapi11:48PolitikkElvestuen får kritikk for hemmelighold11:38ReiseSAS kutter flyvninger etter uroligheter11:36VerdenVestlige gisler løslatt etter flere år i Talibans fangenskap11:04VerdenMistenkt mellommann pågrepet på Malta etter journalistdrap11:04PolitikkSp vil ha avgiftskutt på 3,7 milliarder10:59VerdenTyrkia har pågrepet 101 soldater for å støtte islamsk predikant10:58PolitikkDommen mot Mazyar Keshvari ankes10:57PengerNesten en million alderspensjonister i Norge10:15VerdenMali: 24 soldater drept i ekstremistangrep10:08NorgeBarnevernet får ny korreks fra EMD – Ropstad lover å lytte09:54MotorNye bomstasjoner gir mindre i kassa enn ventet09:35VerdenRapporter: Tre medlemmer av iranske sikkerhetsstyrker knivdrept09:34VerdenNord-Korea ut mot Sveriges meglerinnsats09:32VerdenHongkongs ledelse sier demonstranter må overgi seg09:23PengerForbrukerrådet: – La dama kjøpe bilen09:09SportHareide fortvilet tross EM-jubel09:08SportSørloth etter sitt «hattrick»: – Jeg går for fire strake09:06VerdenMå ta opp lån for å få lastebil-ofre hjem
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus