Mulla Krekar er dømt for trusler

Mulla Krekar er i Oslo tingrett dømt til halvannet års fengsel for å ha truet en kurder under et NRK-intervju. Se video.

Mulla Krekar er i Oslo tingrett dømt til halvannet års fengsel for å ha truet en kurder under et NRK-intervju.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I tillegg må den 59 år gamle kurderen fra Nord-Irak, som egentlig heter Najmuddin Faraj Ahmad, betale fornærmede 75.000 kroner i erstatning.

– Det er ingen formildende omstendigheter, derimot flere straffeskjerpende omstendigheter, uttalte dommer Peter Blom da han leste opp dommen i Oslo tingrett fredag ettermiddag.

Dommen er likevel seks måneder kortere enn påtalemyndigheten ba om, og erstatningsbeløpet er også satt lavere, noe dommeren begrunnet med at det allerede eksisterte et trusselbildet rundt kurderen.

Anbefaler anke

– Mine klare anbefalinger til Krekar er at han bør anke denne dommen. Den er veldig streng når det gjelder grensene for ytringsfrihet, og straffen er streng når man ser hva andre har fått for tilsvarende uttalelser, uttalte Krekars advokat, Brynjar Meling, til NTB, umiddelbart etter domsavsigelsen.

Krekar selv valgte å forlate retten uten å si et ord og ba om betenkningstid for ankespørsmålet. Han hadde heller ikke med seg noen plakater med budskap til pressen, slik han har hatt ved flere tidligere anledninger.

Statsadvokat Torunn Gran sier påtalemyndigheten er glad for at retten er enig med dem i at uttalelsene må straffes, og sier de foreløpig ikke har tatt stilling til om de vil anke straffeutmålingen.

Bakgrunn: Mulla Krekar er dømt for trusler

Fatwa

Ifølge dommen må uttalelsene Krekar kom med både til NRK og den kurdiske TV-kanalen NRT sees på som alvorlige trusler.

Uttalelsene kom bare en drøy måned etter at han hadde sonet ferdig en dom på to år og ti måneder for trusler mot den samme kurderen og to andre norsk-kurdere, samt for trusler mot statsminister Erna Solberg.

Den første trusseldommen var blant annet basert på at Krekar tidligere har utstedt en fatwa – en dødsdom – over kurderen, fordi han brente et eksemplar av Koranen.

I NRK-intervjuet i februar sa Krekar at enhver som har kjennskap til kurderens dødsdom, «står fritt til å drepe ham». Han uttalte videre at han ville sende en «gave» til den som dreper vedkommende.

– Retten er ikke i tvil om at uttalelsene må forstås som en oppfordring til en viss krets av personer om å iverksette straffen, som er døden, uttalte Blom.

Ifølge dommen er det heller ikke er tvil om at uttalelsene var egnet til å skape alvorlig frykt hos kurderen, og at Krekar ved å gjenta trusselen på riksdekkende TV har økt trusselnivået mot mannen.

Les også: Åtte uker for sint Krekar – nektet å svare på spørsmål

– Politisk motivert

Under rettssaken uttalte Krekar at han ikke forsto at uttalelsene kunne oppfattes som trusler, fordi han snakket om en gammel sak. Han hevdet også at rettssaken var politisk motivert og en hevn fra politiet fordi de ikke fikk tvangssendt han til Kyrksæterøra.

Brynjar Meling mener ingen andre i Norge blir så strengt straffet for trusler som mulla Krekar.

– Det er et paradoks at det ble brukt som argumentasjon for at truslene var alvorlige, at de kunne oppfattes av noen i et muslimsk ekstremistmiljø, da en person fra dette miljøet nylig har fått sju måneder for å komme med alvorlige trusler mot journalister som gjør jobben sin, sier Meling i en referanse til dommen mot islamisten Ubaydullah Hussain i sommer.

– Jeg registrerer at det har vært to dommer i Norge som er så strenge når det gjelder trusler, og begge er mot mulla Krekar, sier Meling.

Mulla Krekar:

* 59 år gammel kurder fra Nord-Irak som egentlig heter Najmuddin Faraj Ahmad.

* Kom til Norge som kvoteflyktning i 1991.

* Ledet fram til 2002 opprørsgruppen Ansar al-Islam i Nord-Irak.

* I 2003 pågrepet og siktet for terrorrelatert virksomhet i Irak. Saken ble henlagt blant annet av hensyn til vitnenes sikkerhet, ifølge Økokrim.

* Vedtatt varig utvist av hensyn til rikets sikkerhet i 2003 etter instruks fra daværende kommunalminister Erna Solberg (H).

* Kunne ikke sendes til Irak av frykt for tortur og henrettelse der.

* Dømt til fengsel i fem år i 2012 for trusler mot Erna Solberg og tre kurdiske menn. Straffen senere redusert til to år og ti måneders fengsel av Borgarting lagmannsrett. Krekar ble samtidig frifunnet for anklager om oppfordring til terror.

* Etter endt soning i januar 2015 besluttet Oslo politidistrikt å tvangsflytte ham til et asylmottak på Kyrksæterøra i Sør-Trøndelag. Borgarting lagmannsrett opphevet senere vedtaket.

* I februar uttalte Krekar seg i et NRK-intervju om en av kurderne han tidligere var dømt for å true. Politiet så på dette som nye trusler og offentlig oppfordring til straffbar handling.

* 30. oktober ble Krekar dømt i Oslo tingrett til ett og et halvt års fengsel for trusler og til å betale 75.000 i erstatning. Krekar har ikke avgjort om han vil anke.

Personvernpolicy