PFU: Pornosketsj innenfor satirens rammer

Stillbilde fra Trygdekontorets pornosketsj sendt på NRK.
Stillbilde fra Trygdekontorets pornosketsj sendt på NRK.
Artikkelen fortsetter under annonsen

Listen for å felle humor og satire skal ligge høyt, og langt over den krenkelsen Kari Jaquesson måtte føle etter den såkalte hevnpornosketsjen, mener Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det var ingen som tok til orde for at NRK-programmet Trygdekontoret burde felles for den andre av to pornosketsjer som ble sendt i vårsesongen.

Treningsinstruktøren Kari Jaquesson kritiserte den første pornosketsjen i Trygdekontoret og ba om at den ble etterforsket som brudd på sexkjøpsloven.

Trygdekontoret hadde grensene for ytringsfrihet som tema i sin sending 7. april. I programmet ble den kvinnelige innleide pornoskuespilleren framstilt som «Kari Jack Off-son» og hennes uttalelser kommentert.

– Ligner mobbing

Kvinnefronten mente sketsjen krenket kvinner generelt og at den ble sendt som en hevnaksjon overfor Jaquesson. Kvinnefronten klaget saken inn for PFU.

– Jeg følger klageren langt på vei her. Det er noe som ligner litt på mobbing i dette innslaget. Men så mener vi at det er innenfor satirens høye tak, sa utvalgsmedlem Eva Sannum som representerer offentligheten i selvdømmeorganet.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Diskutabel humor

Flere andre medlemmer ga uttrykk for at de også skjønner at Jaquesson kunne føle seg krenket, men ingen var i tvil om å avvise klagen som var begrunnet i Vær Varsom-plakatens bestemmelse om saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

Flere uttrykte at humoren i innslaget kan være diskutabel, men ser det ikke som PFUs oppgave å være smaksdommer innen humor og satire.

Kritikk fra Kringkastingsrådet

Kringkastingsrådet behandlet det samme innslaget i sitt junimøte, etter å ha mottatt 600-700 klager. Rådet kom med kritikk av Trygdekontoret for å ha gjort det vanskeligere for kvinner å delta i den offentlige debatten. Flere påpekte at innslaget bar preg av mangel på folkeskikk og måtte oppfattes både som hevn mot Kari Jaquesson og som kvinnetrakassering.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– God satire beveger seg på grensen for det akseptable og etiske, og av og til bommer den. Det siste skjedde i dette tilfellet, het det i uttalelsen fra Kringkastingsrådet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Absurd og tullete

PFU avviste å behandle Kvinnefrontens anførsler om at pornosketsjen er kvinnediskriminerende, og konsentrerte seg om hvorvidt Jaquesson ble behandlet på en måte som er i strid med god presseskikk.

– Utvalget sier generelt at lista må ligge høyt for humor og deretter at dette innslaget er så absurd og tullete at det må være innenfor, heter det i uttalelsen.

I sin uttalelse problematiserer PFU at det kan oppfattes som om NRK bruker sin mediemakt til å slå tilbake mot en kritiker. I uttalelsen minner PFU derfor om at redaksjonene må vise stor romslighet overfor sine kritikere.