EU vil ha PFOA i Norge

Overvåkingsorganet ESA forlanger at Norge legaliserer det forbudte giftstoffet PFOA

FRITT MARKED: EUs kjemikalielovgivning REACH tillater ikke noe norsk forbud mot giftstoffet perfluoroktansyre (PFOA), som også kan påvirke fostre. Foto: Colourbox.com
FRITT MARKED: EUs kjemikalielovgivning REACH tillater ikke noe norsk forbud mot giftstoffet perfluoroktansyre (PFOA), som også kan påvirke fostre. Foto: Colourbox.com

Midt i sommerferien skrev EFTAs overvåkingsorgan brev til Norge om at landet må oppheve forbudet mot det hormonforstyrrende giftstoffet PFOA.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta om PFOA:

Fluorforbindelsen perfluoroktansyre, PFOA, har alvorlige helse- og miljøskadelige effekter og brytes ikke ned i miljøet.

Stoffet fraktes over store avstander og kan finnes langt fra utslippskildene, blant annet i isbjørn og arktiske fugler.

Vi finner også stoffet regelmessig i blodprøver fra mennesker.

Miljøgiften kan føre til fosterskader og skade på indre organer, og mistenkes å være kreftfremkallende.

Står på den norske verstinglista (prioritetslista) som inneholder stoffer vi jobber kontinuerlig med å redusere bruk og utslipp av, med mål om å stanse utslippene innen 2020.

Vi finner blant annet PFOA i vann- og smussavstøtende tekstiler. Det er ikke farlig å ha på seg et plagg med PFOA, men all bruk av stoffet bidrar til den totale mengden av PFOA som slippes ut i miljøet.

Kilde: Miljødirektoratet

Norge var foregangsland da daværende miljøminister Bård Vegar Solhjell (SV) i 2013 innførte et nasjonalt forbud mot giftstoffet PFOA (se faktaboks) i forbrukerartikler - alt fra tekstiler til matpapir.

Nå kan forbudet stå for fall på grunn av EØS-avtalen Norge har med EU. For EU har så langt ikke forbudt dette giftstoffet.

8. juli skrev EFTAs overvåkingsorgan ESA brev til Norge med beskjed om at forbudet mot PFOA strider mot EUs kjemikalieregelverk REACH, og dermed mot EØS-avtalen.

«Innføringen av et ensidig forbud i stedet for å følge fremgangsmåten som er fastsatt i REACH-forordningen for å regulere farlige kjemikalier, kan undergrave det indre markedet», skriver ESA.

Kathrine Kleveland: – At det går an!

– Nå ser jeg enda en gang at EØS-avtalen har negative konsekvenser. I praksis vil EU forhindre Norge i å oppretteholde vår beskyttelse av norske forbrukere ved et strengt regelverk mot miljøgiften PFOA, sier leder i organisasjonen Nei til EU, Kathrine Kleveland, i en kommentar til ABC Nyheter.

– Når vi har vedtatt et en tydelig negativ miljøgift er farlig, så skal Norge plutselig mene at den ikke er farlig likevel? sier hun indignert.

ESA startet prosessen for å legalisere PFOA i Norge i januar, og ga regjeringen to måneders frist til å uttale seg. Norges argumenter har så langt prellet av.

Les: ESA: – Norges forbud mot PFOA-gift er ulovlig

Forstyrrer hormonene

PFOA regnes også for å være en såkalt hormonhermer, det vil si at det påvirker organismer som om det var et hormon.

At EU ennå ikke har kommet i mål med sin definisjon av hormonforstyrrende stoffer, tok statssekretær Lars Andres Lunde i Klima- og miljødepartementet opp i Brussel i mai.

Heller ikke det kunne stoppe ESAs sak mot PFOA-forbudet.

Forskning tyder på at gravide med høye nivåer av den ikke-nedbrytbare giften PFOA ifølge Folkehelseinstittet kan føre til døtre som får fedmeproblemer i 20-årsalderen og sønner med dårligere sædkvalitet.

Tidligere i år meldte NRK at skismørerne som bidrar til norske ski-suksesser, i årevis har utsatt seg for helseskadelige fluorforbindelser.

PFOA rammer også fugler og dyr av PFOA, som kan fraktes med vinden langt av gårde.

Les også: Giftstoffet PFOA funnet i matemballasje

EU nådde milepæl, slår til mot Norge

PFOA, som også finnes i gardiner, er såpass truende for helsen at også EU i 2013 førte opp stoffet på sin bekymringliste.

Kathrine Kleveland siterer uttalelsen fra Folkehelsinstituttet da vedtaket kom:

– Vi har nådd en milepæl i arbeidet med å stanse produksjonen og bruken av PFOA i EU, uttalte Folkehelseinstituttet den gang.

Men i stedet for at EU har fulgt opp sin bekymring med et forbud, innebærer EU-lovverket nå at Norge skal legalisere PFOA igjen.

– Nei til EU krever at regjeringen står opp for at vi fortsatt skal beholde forbudet mot denne miljøgiften EU selv har på sin bekymringsliste, krever Kathrine Kleveland.

Dersom regjeringen følger hennes oppfordring, vil ESA stevne Norge for EFTA-domstolen, som Stortinget har vedtatt skal ha siste ord i alle saker som EØS-avtalen omfatter.

Personvernpolicy