Regjeringen vil gi mediene mer forutsigbarhet

Kulturminister Grande la frem de nye planene for NRK. Se video.
Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringen varsler i mediestøttemeldingen at den gjennom et mediestøtteråd vil sikre og styrke prinsippet om «armlengdes avstand».

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den vil etablere faste, langsiktige økonomiske rammer for NRK og den direkte mediestøtten. Målet er å gi mottakerne mer forutsigbare vilkår og større selvstendighet, heter det i en pressemelding.

Regjeringen oppretter et uavhengig mediestøtteråd for å sikre og styrke prinsippet om «armlengdes avstand».

– I en tid med raske endringer er det avgjørende for mediebransjen at en ser de politiske virkemidlene i et helhetlig og langsiktig perspektiv, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V).

Regjeringen foreslår at NRK skal finansieres gjennom ordinær skattefinansiering uten øremerking.

– Denne løsningen vil samlet sett ivareta Stortingets prioriterte hensyn. Regjeringen ser det som legitimt og riktig at NRK skal være en del av budsjettbehandlingen til Stortinget, men da i tråd med det fireårige styringssignalet, heter det i mediestøttemeldingen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringen vil avvikle kringkastingsavgiften fra 1. januar 2020 og fra samme tidspunkt finansiere NRK via statsbudsjettet.

Aktuelt: TV-lisensen avvikles fra nyttår

Presentert hos lokalavisene

Hun presenterer fredag mediestøttemeldingen på årsmøtet til Landslaget for lokalaviser i Drammen.

– Ved å samle mediestøtten i én ordning, legger vi til rette for mer forutsigbare rammer samtidig som vi styrker prinsippet om armlengdes avstand. Politiske avgjørelser om mediestøtte bør være tuftet på overordnede hensyn som ligger fast over flere år. Dette vil fremme balansen mellom nasjonale og lokale medier, mellom kommersielle og offentlig finansierte medier, og mellom etablerte og nye medier, sier Grande.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Aktuelt: Resett.no henter Elden for å klage NRK inn for PFU

Omfordeling

I likhet med med Mediemangfoldsutvalget ønsker regjeringen å omfordele den direkte mediestøtten til fordel for lokale medier.

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Lokale medier er viktige for lokaldemokratiet. Det er derfor viktig å beholde et finmasket nett av lokale nyhetsmedier, og regjeringen ønsker å satse på lokalt mangfold», heter det i pressemeldingen.

Ifølge regjeringen er et nytt, supplerende mål for den direkte mediestøtten at den skal legge til rette for lokale medier i hele landet.

«Regjeringen vil unngå «hvite flekker» geografisk ved å sørge for omfordeling til små, lokale aviser. Regjeringen vil starte omleggingen fra 2020 i dialog med bransjen. Fra 2021 vil Mediestøtterådet videreføre denne fordelingen», heter det.

Aktuelt: NRK får ikke enerett på programnavnet «Popquiz»