Trond Giske vil ha forlik om NRK-avgift - tror Frp forsinker Grandes mediemelding

- Kommer mediemeldingen før påske, så rekker vi å behandle den før sommeren. Jeg ville ikke ha satt pengene mine på at den kommer før påske, men jeg håper det, sier Trond Giske (Ap) til Kampanje.
- Kommer mediemeldingen før påske, så rekker vi å behandle den før sommeren. Jeg ville ikke ha satt pengene mine på at den kommer før påske, men jeg håper det, sier Trond Giske (Ap) til Kampanje. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Ap-politikeren tror slaget på Stortinget vil stå om NRK-finansiering og pressestøtte. I potten ligger 7,7 milliarder kroner.

Om ikke lenge skal kulturminister Trine Skei Grande (V) legge fram mediemeldingen, en stortingsmelding som skal definere norsk mediepolitikk og statens pengebruk på mediebedriftene de neste årene.

Nå varsler mediepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Trond Giske, at han ønsker et stort mediepolitisk forlik på Stortinget. 7,7 milliarder ligger i potten som politikerne skal forsøke å bli enige om fordelingen av.

– Jeg vil jobbe for et medieforlik av to grunner. For det første er det viktig for demokratiet at det er bred enighet om mediepolitikken, for det andre har mediebedriftene store utfordringer. Det er stor usikkerhet rundt medienes økonomi, det skjer store teknologiske endringer og konkurransen fra giganter som Google og Facebook er betydelig. Da er stabile politiske rammebetingelser det minste vi politikere kan bidra med, sier Giske til Kampanje.

– Rar måte å drive politikk på

I fjor vår, kort tid etter at Venstre gikk inn i regjeringen og Trine Skei Grande ble kulturminister, inviterte statsråden de politiske partiene til samtaler om et mediepolitisk forlik. Forsøket strandet fort. Grande gikk langt i å gi Ap skylden.

– Ja, det er noen som mener at et forlik ikke gagner partiet og da vil de ikke være med på det, sa kulturministeren til Kampanje i fjor.

Det blåser Giske av nå.

– Vi er interesserte i forlik, men vi kan ikke inngå noe forlik før vi har en melding på bordet. Det blir en veldig rar måte å drive politikk på. Det var ingen mediemelding klar den gangen, og vi venter fortsatt på at den skal komme. Når det kommer en melding med alle de utredninger, fakta og kunnskap som er nødvendige å ha, så kan regjeringspartiene komme med skisser til ulike løsninger. Da kan vi sette oss ned og forhandle om et forlik, sier Ap-politikeren.

Les også: Grande tror ikke lenger på medieforlik - nå må hun gjøre jobben selv

Les også: Grande utsetter mediemeldingen til neste år

Artikkelen fortsetter etter bildet.

I fjor inviterte kulturminister Trine Skei Grande Trond Giske og opposisjonen til møter om et mediepolitisk forlik. Giske reagerte på framgangsmåten. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
I fjor inviterte kulturminister Trine Skei Grande Trond Giske og opposisjonen til møter om et mediepolitisk forlik. Giske reagerte på framgangsmåten. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Tør ikke vedde på at mediemeldingen kommer

I 2017 kom Mediemangfoldsutvalget med sin innstilling til regjeringen der de foreslo modeller for en moderne mediestøtte. En utålmodig mediebransje har siden den gang ventet på oppfølgingen, som har blitt utsatt gjentatte ganger.

I februar 2018 sa kulturminister Trine Skei Grande at mediemeldingen kommer «så fort som mulig». Men da hun la fram kulturbudsjettet i oktober, varslet hun at mediemeldingen «kanskje» ville komme før jul. Så bekreftet Kulturdepartementet overfor Kampanje før jul at meldingen ville komme først i 2019.

Giske, som var kulturminister fra 2005 til 2010, er utålmodig.

– Jeg håper, tror og forventer at mediemeldingen kan vedtas i vårsesjonen, men den er blitt forsinket så mange ganger at jeg ikke tar noe for gitt. Men kommer den før påske, så rekker vi å behandle den før sommeren. Jeg ville ikke ha satt pengene mine på at den kommer før påske, men jeg håper det, sier han.

Tror Frp skaper krøll

Han kjøper ikke Grandes forklaring om at KrFs brå inntreden i regjeringen er årsaken til at meldingen lar vente på seg. Giske tror regjeringspartiene strever med å bli enige om mediepolitikken.

– Grande har sagt at det var KrFs inntreden i regjeringen som forsinket meldingen ytterligere. Jeg er nok mer redd for at den egentlige grunnen er en beinhard intern strid om hvor offensiv mediepolitikken skal være. Det er velkjent at Frp vil ha kraftige kutt i NRK-lisensen og i pressestøtten. Det er vel heller der slaget står enn at det er KrFs tre regjeringsmedlemmer som blir tungen på vektskålen, sier Giske, som får svar på tiltale av Frp (se egen sak).

– Kan det ende med at regjeringspartiene, som nå har flertall på Stortinget, banker gjennom mediemeldingen, uten å lytte til opposisjonen?

– Regjeringen har flertall, så de kan jo gjøre det, men de kan jo ikke utelukke at det blir et annet flertall i neste stortingsperiode. Slik sett vil også de være tjent med at det blir bred enighet bak politikken. Jeg håper vi unngår at det vedtas en mediepolitikk der mye endres i neste periode. Det vil være uheldig for mediebedriftene at rammebetingelsene forandres hvert fjerde år, mener Giske.

Les også: Giske møtte Grande - mener forlik er mulig om politikken er riktig

Les også: Taus om eget forhold til pressen - nå blir han Aps mediepolitiske talsmann

Regjeringen går trolig for NRK-skatt

I mars 2016 vedtok alle partier, med unntak av Fremskrittspartiet, på Stortinget at NRK-lisensen skal skrotes og erstattes med en teknologinøytral og øremerket medieavgift. Rett før jul samme år gikk regjeringen inn for å utrede tre modeller:

Disse modellene er en husstandsavgift (tysk modell), en øremerket skatt (finsk modell) og en øremerket skatt på et fast beløp per person med visse fritak.

Disse modellene skal så vurderes opp mot ordinær finansiering over statsbudsjettet.

I juni 2017 vedtok alle partier på Stortinget, med unntak av Ap og Sp, at alle innbyggere over en viss alder skal være med på å finansiere NRK, uavhengig om de har tv eller ikke. Det vil si en øremerket skatt. Samtidig vedtok stortingsflertallet en sosial profil skal ligge i finansieringsmodellen, for eksempel med et minimums- og et maksimumsbeløp. Det betyr at hvor mye man betaler avhenger av inntekten. Hvordan dette skal skje rent praktisk er noe regjeringen har utredet, og svaret ventes å komme i mediemeldingen. En av løsningene Rimmereid-utvalget har skissert er en avgift som er en fast prosentvis andel av personinntekten, for eksempel 0,68 prosent.

Rimmereid-utvalget, som la frem sine forslag til ny NRK-finansiering i 2016, gikk ikke inn for modellen der beløpet man betaler inn er styrt av inntekt. Tre av fire utvalgsmedlemmer stemte i stedet for den tyske modellen, også kalt husstandsavgift. Dette er en flat avgift som kreves inn uavhengig av om husstanden har tv eller ikke. Denne modellen omfavnet NRK-ledelsen i høringen om NRK-finansiering i 2016.

– Minst mulig politisk innblanding

Men husstandsavgiften har altså alle partier, unntatt Sp og Ap, avvist. Både Høyre og Frp har også åpnet for å se nærmere på en finansiering over statsbudsjettet. Dette advarte Rimmereid-utvalget mot i 2016, og Giske forteller at Arbeiderpartiet har vært og er kritisk til en slik løsning.

– Vi landet på husstandsavgiften da Stortinget behandlet finanseringen av NRK sist gang. Fordelen med den er at vi får minst politisk innblanding i finansieringen av NRK. Vi får egentlig en ny lisens som vil være knyttet til husstanden, en avgift som prisjusteres hvert år. Ulempen er at det er vanskelig å få en fullgod sosial profil, der er skattesystemet bedre, sier Giske, og fortsetter:

– Men drar du NRK-finansieringen inn i skattesystemet, så blir NRK-inntektene mye mer sårbare for politiske svingninger. Jeg har selv sett hvordan noen hundre millioner kroner kan forsvinne fra en budsjettpost en sen natt under forhandlingene om statsbudsjettet. Det kan jo skje at noen av de som er misfornøyde med NRK blir fristet til å omprioritere i budsjettet.

Åpen for NRK-kompromiss

– Fryktet du at det kan skje?

– Det er i alle fall lettere å gjennomføre hvis man velger en slik modell. I Danmark ble Danmarks Radios inntekter kuttet med 25 prosent. Jeg håper derfor vi finner en mer langsiktig og stabil finansiering, sier Giske, som er åpen for et kompromiss rundt NRK-finansieringen.

– Jeg tenker også at øremerkede skatter vil bli en del av statsbudsjettet, men avstanden mellom denne modellen og en husstandsavgift med en sosial profil er ikke så stor. Vi skal derfor ikke avvise fornuftige innspill til løsning, men vi synes en finansiering via statsbudsjettet vil være uheldig.

Les også: Sluttspill om milliardstøtte til mediene - Ap stiller krav til forlik

Les også: Slik blir regjeringens mediepolitikk: All mediestøtte i én ordning

– NRK og pressestøtte blir mest vanskelig

Mediemangfoldsutvalget foreslo i 2017 betydelige endringer i pressestøtten. Utvalget skrev at det «fremstår som en utfordring for ordningens legitimitet at betydelige støttebeløp tilfaller et fåtall titler. Det kan også bidra til langsiktig avhengighet av støtten og beskjeden, eller redusert, motivasjon og evne til omstilling og innovasjon». Derfor foreslo utvalget blant annet å dreie noe av pengestrømmen fra nummer to-aviser og de største mottakerne i de største byene til lokalavisene rundt omkring i landet.

Arbeiderpartiet vil fortsatt kjempe for at mye av produksjonstilskuddet skal gå til de meningsbærende avisene og nummer to-avisene.

– Ja, det mener vi er viktig med medier som representerer meningsmangfoldet i den politiske debatten, disse avisene har en viktig funksjon i demokratiet, sier Giske, som likevel holder døren åpen for endringer, sier Giske.

– Pressestøtteordningene ble laget i en papiravistid. I dag gir nettet helt andre muligheter for meningsmangfold. Derfor må også vi i Arbeiderpartiet være villige til å gå gjennom vår politikk og gamle standpunkter for å se om det trengs ny politikk for å nå de samme målene som før, nemlig mediemangfold. Det er ikke sikkert at 30-40 år gammel mediepolitikk egner seg i 2020.

– Hva blir mest krevende i forhandlingene mellom regjeringspartiene og opposisjonen om et medieforlik?

– Jeg tror det blir mest vanskelig å bli enige om NRK-finansieringen og pressestøtten, avslutter Giske.

Kampanje har forsøkt å komme i kontakt med kulturminister Trine Skei Grande, uten å lykkes.

--

Denne artikkelen er først publisert hos Kampanje.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
05:33 Dette skjedde i natt05:28 Sønnen til «El Chapo» løslatt05:06 Stor vannlekkasje i tidligere NRK-bygg på Minde i Bergen05:03 Svakeste vekst i Kina på 27 år05:00 Keshvari-saken for retten i dag – vil tilstå grovt bedrageri av Stortinget04:43 Voldsomme demonstrasjoner i Barcelona fjerde dag på rad04:40 Ansatte ved høgskole i Bergen sier opp etter foredrag om homoterapi04:23 Store opptøyer i Libanon03:55 Norsk Industri: Oljelønningene er på vei opp igjen03:21 Drapssiktede i Bergen snakket «skotsk» på vei hjem02:49 Lang toppmøtekveld med få resultater02:38 EUs toppmøte ga sin velsignelse til brexitavtale02:28 Venezuela løslater politiske fanger etter plass i FNs menneskerettsråd02:09 Frankrike hindret terrorangrep inspirert av 11. september01:56 DN: Trond Giske hadde 70 klagepunkter til VG, ingenting er rettet01:29 USAs energiminister går av01:20 Populær Venstre-ordfører åpner for å gå inn i ledelsen00:56 Låve i full fyr i Tønsberg – kommer til å brenne ned00:22 Beboer på Majorstuen fant blodig, skadd person00:00 Libya stenger interneringsleir23:42 SDF-militsen sier våpenhvile har trådt i kraft nordøst i Syria23:22 Mann pågrepet for å ha holdt familien innesperret i kjeller i flere år22:52 Morgenbladet-skribenter holder tilbake bidrag22:48 Anne-Elisabeth Hagen savnet i ett år: Politiet innkaller vitner til DNA-prøver21:54 Trumps stabssjef erkjenner at Ukraina-bistand ble knyttet til etterforskning21:42 Ekspert: Solskjær kan snart være ferdig som United-trener20:30 Kongen advarer mot trakassering og en opphetet offentlig debatt19:58 Søk etter mulig person i vannet i Hatvik i Hordaland19:43 Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan gir etter for noen av USAs krav19:23 Cubas ballettlegende Alicia Alonso er død18:22 EUs toppmøte slutter opp om brexitavtalen18:17 Dagbladet oppe igjen etter mulig hackerangrep18:11 Pence og Pompeo legger press på Erdogan17:12 Riiber kåret til årets skiutøver i nordiske grener17:08 Irlands statsminister om brexitavtalen: – Skaper en unik løsning17:07 EU-motstander Nigel Farage avfeier brexitavtale17:02 Labour, DUP og Liberaldemokratene sier nei til brexitavtalen16:57 Ambassadør tar avstand fra Trump i riksrettshøring16:55 Russisk nyhetsbyrå: Advokat har søkt om benådning for Frode Berg16:55 Hanne Harlem innstilles som ny sivilombudsmann16:42 Dronningen og kronprinsessen melder forfall til stortingsmiddag16:31 Turgåere fant tonnevis med mynter ved Kongsberg16:05 – Kan være begynnelsen på slutten for Trump16:02 Johnson: – Nå er øyeblikket for å få brexit gjennomført15:54 Assad: Syria vil svare på Tyrkias intervensjon med «alle legitime midler»15:33 Kystvakten uten helikopter i flere uker15:18 «Gazza» frikjent for seksuelt overgrep14:47 Togvogn på lastebiltur endte i politianmeldelse14:44 Tidligere toppdommer krever 7,2 millioner av NFF14:44 Brann-spiss måtte bli hjemme, straffes av klubben14:24 Bjørgen mener Johaug bør få Egebergs Ærespris14:18 Frode Bergs advokat: – Lite sannsynlig at utveksling blir bekreftet nå13:59 Feståpning for Viken mens begravelsen planlegges13:58 Enige om å la britene håndheve EU-regler i Nord-Irland13:49 Elton John: – Watford kan ha reddet livet mitt13:21 22-åring erkjenner straffskyld for drapsforsøk på 16-åring13:20 Mot brutal sprint i ny skitour12:59 Erdogan kastet Trumps brev i søpla12:20 Lørenskog-saken: Konvolutt fra trusselbrevet solgt hos Clas Ohlson11:54 Kurderne anklager Tyrkia for å bruke forbudte våpen11:53 Solskjær om United-krisen: – Jeg mister ikke nattesøvnen11:41 Haaland skadefri og kampklar11:40 Viste dømt til ett års betinget fengsel11:36 En brexitavtale mellom EU og Storbritannia er i boks11:12 Tyrkiske styrker vinner terreng nordøst i Syria11:05 Dropper nasjonal rammeplan for vindkraft10:41 Får ikke svar om syk fireåring: – Jeg er skuffet over Ropstad10:26 Norske Skog slår igjen rot i Oslo Børs10:04 Thingnes Bø pådro seg lårskade i fall09:46 11 prosent av enslige forsørgere i jobb har lavinntekt09:45 Pizzakjeden Domino's vil forlate Norge09:29 SOHR: 300.000 på flukt etter Tyrkias angrep09:29 Pence og Pompeo skal forsøke å overtale Erdogan08:55 DUP sier de ikke kan støtte Johnsons brexitavtale08:53 18 elbiler per ladepunkt i Norge08:41 Hovland satte PGA-rekord08:28 Lastebil mistet dekk på E6 - traff flere biler08:14 Får kjeft for å stole på Posten: – Han aner ikke hva som skjer08:08 Faren til offer for skoleskyting får oppreisning07:56 Senterpartiet klatrer videre på ny måling07:45 – Færre farlige islamister i Tyskland07:39 Politiet snevrer inn tidsrommet i Hagen-saken07:10 15 ambassadører fikk passord frastjålet07:07 Skittkasting og drama under møte i Det hvite hus07:07 Brexitforhandlingene fortsatte i de sene nattetimer07:00 Justin Trudeaus glorie har bleknet06:53 Russland om europeiske land: – Har halen mellom beina og er redde for Washington06:48 De norske alpinstjernene savner Svindal06:10 Kallmyr vil ikke stille seg i veien for utlevering av IS-fanger06:09 Folkevalgte bortvist etter tilrop mot Hongkongs leder06:00 NAV-rapport: Nye AAP-regler har ført til at flere går på sosialstønad05:50 Dette skjer i dag05:41 Dette skjedde i natt05:30 NHO ser fremtidsmuligheter i maritime næringer05:19 Trailer sperrer E6 i sør for Soknedal i Trøndelag05:17 Kraftig smell i sentrale Stockholm05:15 Prognose: Økende arbeidsledighet og lav boligprisvekst framover05:13 Kraftig jordskjelv rammet Filippinene04:52 Del av handelsavtale mellom USA og Kina blir formalisert04:15 35 pilegrimer omkom i bussulykke i Saudi-Arabia
Siste nytt
05:33NorgeDette skjedde i natt05:28VerdenSønnen til «El Chapo» løslatt05:06NorgeStor vannlekkasje i tidligere NRK-bygg på Minde i Bergen05:03VerdenSvakeste vekst i Kina på 27 år05:00NorgeKeshvari-saken for retten i dag – vil tilstå grovt bedrageri av Stortinget04:43VerdenVoldsomme demonstrasjoner i Barcelona fjerde dag på rad04:40NorgeAnsatte ved høgskole i Bergen sier opp etter foredrag om homoterapi04:23VerdenStore opptøyer i Libanon03:55NorgeNorsk Industri: Oljelønningene er på vei opp igjen03:21NorgeDrapssiktede i Bergen snakket «skotsk» på vei hjem02:49VerdenLang toppmøtekveld med få resultater02:38VerdenEUs toppmøte ga sin velsignelse til brexitavtale02:28VerdenVenezuela løslater politiske fanger etter plass i FNs menneskerettsråd02:09VerdenFrankrike hindret terrorangrep inspirert av 11. september01:56NorgeDN: Trond Giske hadde 70 klagepunkter til VG, ingenting er rettet01:29VerdenUSAs energiminister går av01:20NorgePopulær Venstre-ordfører åpner for å gå inn i ledelsen00:56NorgeLåve i full fyr i Tønsberg – kommer til å brenne ned00:22NorgeBeboer på Majorstuen fant blodig, skadd person00:00VerdenLibya stenger interneringsleir23:42VerdenSDF-militsen sier våpenhvile har trådt i kraft nordøst i Syria23:22VerdenMann pågrepet for å ha holdt familien innesperret i kjeller i flere år22:52NorgeMorgenbladet-skribenter holder tilbake bidrag22:48NorgeAnne-Elisabeth Hagen savnet i ett år: Politiet innkaller vitner til DNA-prøver21:54VerdenTrumps stabssjef erkjenner at Ukraina-bistand ble knyttet til etterforskning21:42SportEkspert: Solskjær kan snart være ferdig som United-trener20:30NorgeKongen advarer mot trakassering og en opphetet offentlig debatt19:58NorgeSøk etter mulig person i vannet i Hatvik i Hordaland19:43VerdenTyrkias president Recep Tayyip Erdogan gir etter for noen av USAs krav19:23SportCubas ballettlegende Alicia Alonso er død18:22PolitikkEUs toppmøte slutter opp om brexitavtalen18:17NorgeDagbladet oppe igjen etter mulig hackerangrep18:11PolitikkPence og Pompeo legger press på Erdogan17:12SportRiiber kåret til årets skiutøver i nordiske grener17:08PolitikkIrlands statsminister om brexitavtalen: – Skaper en unik løsning17:07PolitikkEU-motstander Nigel Farage avfeier brexitavtale17:02PolitikkLabour, DUP og Liberaldemokratene sier nei til brexitavtalen16:57VerdenAmbassadør tar avstand fra Trump i riksrettshøring16:55NorgeRussisk nyhetsbyrå: Advokat har søkt om benådning for Frode Berg16:55NorgeHanne Harlem innstilles som ny sivilombudsmann16:42NorgeDronningen og kronprinsessen melder forfall til stortingsmiddag16:31PengerTurgåere fant tonnevis med mynter ved Kongsberg16:05Verden– Kan være begynnelsen på slutten for Trump16:02PolitikkJohnson: – Nå er øyeblikket for å få brexit gjennomført15:54VerdenAssad: Syria vil svare på Tyrkias intervensjon med «alle legitime midler»15:33NorgeKystvakten uten helikopter i flere uker15:18Sport«Gazza» frikjent for seksuelt overgrep14:47NorgeTogvogn på lastebiltur endte i politianmeldelse14:44SportTidligere toppdommer krever 7,2 millioner av NFF14:44SportBrann-spiss måtte bli hjemme, straffes av klubben14:24SportBjørgen mener Johaug bør få Egebergs Ærespris14:18VerdenFrode Bergs advokat: – Lite sannsynlig at utveksling blir bekreftet nå13:59PolitikkFeståpning for Viken mens begravelsen planlegges13:58PolitikkEnige om å la britene håndheve EU-regler i Nord-Irland13:49SportElton John: – Watford kan ha reddet livet mitt13:21Norge22-åring erkjenner straffskyld for drapsforsøk på 16-åring13:20SportMot brutal sprint i ny skitour12:59PolitikkErdogan kastet Trumps brev i søpla12:20NorgeLørenskog-saken: Konvolutt fra trusselbrevet solgt hos Clas Ohlson11:54VerdenKurderne anklager Tyrkia for å bruke forbudte våpen11:53SportSolskjær om United-krisen: – Jeg mister ikke nattesøvnen11:41SportHaaland skadefri og kampklar11:40NorgeViste dømt til ett års betinget fengsel11:36PolitikkEn brexitavtale mellom EU og Storbritannia er i boks11:12VerdenTyrkiske styrker vinner terreng nordøst i Syria11:05PolitikkDropper nasjonal rammeplan for vindkraft10:41PolitikkFår ikke svar om syk fireåring: – Jeg er skuffet over Ropstad10:26PengerNorske Skog slår igjen rot i Oslo Børs10:04SportThingnes Bø pådro seg lårskade i fall09:46Penger11 prosent av enslige forsørgere i jobb har lavinntekt09:45PengerPizzakjeden Domino's vil forlate Norge09:29VerdenSOHR: 300.000 på flukt etter Tyrkias angrep09:29VerdenPence og Pompeo skal forsøke å overtale Erdogan08:55PolitikkDUP sier de ikke kan støtte Johnsons brexitavtale08:53Motor18 elbiler per ladepunkt i Norge08:41SportHovland satte PGA-rekord08:28NorgeLastebil mistet dekk på E6 - traff flere biler08:14PengerFår kjeft for å stole på Posten: – Han aner ikke hva som skjer08:08VerdenFaren til offer for skoleskyting får oppreisning07:56PolitikkSenterpartiet klatrer videre på ny måling07:45Verden– Færre farlige islamister i Tyskland07:39NorgePolitiet snevrer inn tidsrommet i Hagen-saken07:10Norge15 ambassadører fikk passord frastjålet07:07VerdenSkittkasting og drama under møte i Det hvite hus07:07VerdenBrexitforhandlingene fortsatte i de sene nattetimer07:00PolitikkJustin Trudeaus glorie har bleknet06:53VerdenRussland om europeiske land: – Har halen mellom beina og er redde for Washington06:48SportDe norske alpinstjernene savner Svindal06:10PolitikkKallmyr vil ikke stille seg i veien for utlevering av IS-fanger06:09VerdenFolkevalgte bortvist etter tilrop mot Hongkongs leder06:00PengerNAV-rapport: Nye AAP-regler har ført til at flere går på sosialstønad05:50NorgeDette skjer i dag05:41NorgeDette skjedde i natt05:30PengerNHO ser fremtidsmuligheter i maritime næringer05:19NorgeTrailer sperrer E6 i sør for Soknedal i Trøndelag05:17VerdenKraftig smell i sentrale Stockholm05:15PengerPrognose: Økende arbeidsledighet og lav boligprisvekst framover05:13VerdenKraftig jordskjelv rammet Filippinene04:52PengerDel av handelsavtale mellom USA og Kina blir formalisert04:15Verden35 pilegrimer omkom i bussulykke i Saudi-Arabia
Populært