Meny

Kunstner Odd Nerdrum benådet – slipper å sone

Kunstneren Odd Nerdrum i Larvik tingrett. (Arkivfoto) Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Skattesvikdømte Odd Nerdrum er blitt benådet. Kunstneren slipper dermed å sone fengselsstraffen, melder Dagens Næringsliv.

Nerdrum ble i 2014 dømt til ett års og åtte måneders fengsel for grovt skattesvik, der åtte måneder av straffen ble gjort betinget. Han hadde unnlatt å oppgi 7 millioner kroner i inntekter av bildesalg.

Nå er kunstneren benådet.

– Odd Nerdrum ble benådet ved kongelig resolusjon 22. september. Begrunnelsen for benådningen er personopplysninger som er underlagt taushetsplikt, sier justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Justisministeren poengterer at benådningen ikke er en overprøvelse av domstolenes avgjørelser, men en sikkerhetsventil i tilfelle det skulle være omstendigheter som gjør soning «ekstraordinært byrdefull» og som ikke var kjent for domstolen.

– Benådning skal bare gis hvis det etter at dommen er avsagt, er oppstått så store problemer hos domfelte at det ville vært urimelig om han skulle sone straffen, sier Amundsen.

Søkte benådning to ganger

Nerdrum leverte en første benådningssøknad i 2016, men denne ble avslått. Nerdrum gjorde så et nytt forsøk og fikk til slutt gjennomslag.

– Alt er nå ferdig for Nerdrum når det gjelder skattesaken, og han fortsetter videre med maling som den frie sjel han er, skriver Nerdrums advokat, John Christian Elden.

I et brev takker Odd Nerdrums ektefelle, Turid Spildo, blant andre Dagbladet for benådningen.

"- Familien er svært glad for denne endelige avgjørelsen og vil takke disse; Kongen i statsråd, John Christian Elden og hans kontor og Anders Fjellberg, journalist i Dagbladet. Familien ber om ro og fred i denne gledelige stund», skriver Spildo.

Fakta om skattesaken mot Odd Nerdrum:

* Kunstneren Odd Nerdrum ble i juni 2012 i Borgarting lagmannsrett dømt til fengsel i ett år og åtte måneder for å ha solgt bilder for nesten 14 millioner kroner uten å føre opp inntektene i selvangivelsen. Åtte måneder av dommen ble gjort betinget.

* Nerdrum anket til Høyesterett og ville ha hele dommen gjort betinget, men retten avviste i september 2014 å behandle saken.

* Våren 2016 avslo Justisdepartementet en søknad fra Nerdrum om å slippe fengselsstraffen.

* Departementets avgjørelse ble omgjort av Kongen i statsråd 22. september, skriver kommunikasjonsrådgiver Anders Bortne i Justisdepartementet til DN. Nerdrum er dermed benådet og slipper å sone i fengsel.

* Nerdrums inntekter stammer fra salg av bilder i USA over en treårsperiode rundt årtusenskiftet.

* Parallelt med straffesaken staten anla mot Nerdrum, gikk kunstneren til sivilt søksmål mot Skatt øst fordi han mente å ha blitt urettmessig etterlignet for inntektsårene 1998–2002. Han tapte i tingretten og lagmannsretten, og i juli 2014 avviste Høyesterett å behandle saken.

Mildere straff

Det var i 2012 kunstneren ble dømt til to års og ti måneders fengsel for skattesvik ved å ha unnlatt å oppgi 14 millioner kroner til beskatning, men dommen ble opphevet på grunn av en saksbehandlingsfeil. Han ble i 2014 igjen funnet skyldig på noen av de tiltalepunktene han ble dømt for i 2012, men fikk mildere straff fordi han hadde skattet av noen av beløpene.

Benådningsprosesser håndteres i første omgang av Justisdepartementet. Dersom en søknad godkjennes av departementet, er det Kongen i statsråd som foretar det formelle vedtaket.

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Populært