Stavanger2008:

Speler inn såpeserie på sjukehus

Speler inn såpeserie på sjukehus
Speler inn såpeserie på sjukehus

På Stavanger Universitetssjukehus (SUS) vert det spelt inn ein såpeserie der dei tilsette står for heile produksjonen. No kan filmen bli TV-serie.