Meny

Ny rettsrunde etter overfallsvoldtekt i Bærumsmarka

Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
En 41 år gammel polakk nekter fortsatt for at han voldtok en kvinne i 70-årene som var på skogstur i Bærum i oktober i fjor. Tirsdag starter ankesaken.

Mannen ble i Asker og Bærum tingrett i mars dømt til fem års fengsel for overfallsvoldtekten. Tingretten la skjerpende vekt på at mannen hadde sonet en fengselsstraff på sju år i Tyskland for fire voldtekter. I Østerrike var han mistenkt for én til, og det var DNA-spor fra Østerrike som felte mannen.

Det ble vurdert som særlig skjerpende at overfallsvoldtekten skjedde på lyse dagen i et område som i stor grad benyttes som rekreasjonsområde for befolkningen, og som for de fleste har framstått som trygt.

" … handlingen og den omtalen den har fått, har resultert i at mange kvinner ikke lenger opplever det som trygt å ferdes alene i skogen. Handlingen har således ikke bare fått betydning for fornærmedes livsutfoldelse, men også for befolkningen i området generelt,» heter det i tingrettsdommen.

Turorientering

Overgrepet mannen er tiltalt for, skjedde mens den nå 72 år gamle kvinnen skulle finne turorienteringsposter i området ovenfor Bykrysset i Lommedalen, ikke langt fra Aurevann.

41-åringen bodde i en campingvogn i Lommedalen sammen med broren da overgrepet skjedde. I tillegg til DNA-funn fastslo tingretten at den fornærmede kvinnens beskrivelser av gjerningsmannen var forenlig med slik tiltalte framsto i retten.

I tillegg til fem års fengsel, ble 41-åringen også dømt til å betale fornærmede 140.000 kroner i oppreisningserstatning. Mannen har nektet for å ha hatt noe med overgrepet å gjøre, og har anket over skyldspørsmålet.

Tenning på trær

I tingretten antydet både tiltalte og hans forsvarer at tiltaltes bror kunne være overgriperen og at DNA kunne ha smittet over fra broren til ham. I retten viste dessuten tiltaltes forsvarer til bilder på brorens mobil tatt rundt tidspunktet for overgrepet den aktuelle søndagen som viste spesielle trær og en fjellvegg.

– Forsvarers henvisning til at noen får seksuell tenning av trær fremstår i denne sammenheng som noe søkt. At broren skulle ta bilder umiddelbart før han angriper fornærmede og andre naturbilder noen minutter etter, fremstår som usannsynlig. Dette sett i sammenheng gjør at retten ser bort fra muligheten for at tiltaltes bror var overgriperen, skriver tingretten i dommen.

Det er satt av tre dager til rettssaken i Borgarting lagmannsrett.

Populært