Politiet får kritikk: Sommel ga overgrepsdømt stefar strafferabatt

SKUFFET:–  Jeg synes ikke vår datter fikk skikkelig behandling i retten, eller at det ble lagt vekt på hvor alvorlig dette er. Det har vært både slett etterforskning og saksgang, sa jentas far til ABC Nyheter da saken var oppe.  Av hensyn til jenta er de anonymisert.
SKUFFET:–  Jeg synes ikke vår datter fikk skikkelig behandling i retten, eller at det ble lagt vekt på hvor alvorlig dette er. Det har vært både slett etterforskning og saksgang, sa jentas far til ABC Nyheter da saken var oppe.  Av hensyn til jenta er de anonymisert. Foto: Mads Fremstad / ABC Nyheter
Artikkelen fortsetter under annonsen

58-åringen som var tiltalt for seksuelle overgrep mot sin stedatter (14) fikk totalt 10 måneders strafferabatt. Deler skyldes politiets sene saksbehandling, som retten kritiserer.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det fremgår av den ferske dommen fra Gjøvik Tingrett. Der idømmes mannen to år og to måneders fengsel for overgrepene som omfatter samleier, oralsex, onani og fremvisning av pornografi til den daværende 14 år gamle jenta, som har en diagnose som gjør at hun mentalt er langt yngre enn andre på samme alder.

Bakgrunn: Overgrepstiltalt (58) kjøpte sexleketøy til stedatter (14)

ABC Nyheter har i flere saker omtalt saken, der mannen innrømmet flere overgrep mot sin sårbare stedatter. Selv om politiet fikk håndfaste bevis i form av lydbåndopptak der overgrep ble dokumentert, tok det 550 dager fra hans tilståelse til saken kom opp i retten 2. juni.

Det får politiet kritikk for av retten.

Jentas familie er skuffet over straffeutmålingen. Det slås fast i dommen at jenta uten tvil bærer preg av krenkelsene hun har vært utsatt for.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er fryktelig trist at det ikke ble mer enn det ble. Men vi håper politikere, justis- og beredskapsminister og Riksadvokaten nå ser på både strafferamme- og utmålingen i slike saker. Kan oppmerksomheten rundt denne saken hjelpe andre ofre senere, er det bra, sier jentas familie til ABC Nyheter.

Bakgrunn: «Vår familie er i ferd med å bli ødelagt. Vi kommer ikke videre før vi har lagt saken bak oss»

Riksadvokaten: – Meget uheldig

Ba om trøst - stefar forgrep seg

I dommen vektlegges en rekke skjerpende forhold:

Omfanget av overgrepene er i seg selv skjerpende. Gjentatte episoder over lang tid betyr at det ikke er tale om en avgrenset impulshandling fra tiltaltes side, og hans vilje til å gjennomføre seksualforbrytelsen har vært sterk og vedvarende.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Overgrepene opphørte ikke på hans eget initiativ, men fordi han ble avslørt.

Jenta opplevde å bli utsatt for mobbing, og hadde et sterkt behov for trøst og omsorg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er graverende at tiltalte møtte fornærmedes behov for trøst og omsorg med seksuelle overgrep. Tiltalte var fullt klar over fornærmedes sårbarhet, og forklarte blant annet under hovedforhandlingene at fornærmede ikke var utviklet i samme grad som andre barn på hennes alder, slår retten fast.

Også det faktum at jenta så på mannen som en farsfigur, og det var et særlig tillitsforhold mellom de to, jentas lave alder, hennes særlige sårbarhet og at mannen har hatt minst to samleier med jenta uten kondom, ble trukket frem som skjerpende.

Selv om 58-åringen benekter å ha hatt sædavgang, ble det funnet biologiske spor etter dette da jenta ble undersøkt på voldtektsmottaket.

Bakgrunn: Justisministeren om overgrepssak mot jente (14) : – Uverdig håndtering

Politimesteren om overgrep: – Får du en sånn sak er det rødt lys

Artikkelen fortsetter under annonsen

For lang saksbehandlingstid

Utfra rettspraksis mener retten straffen bør ligge på tre år. Men de gir 58-åringen en strafferabatt på ti måneder – nær 30 prosent – av to grunner:

En uforbeholden tilståelse – selv om denne ikke kom før han ble forelagt bevis i form av lydbåndopptakene jentas mor hadde tatt opp i skjul da hun fikk mistanke. Dette får han åtte måneders rabatt for

Dessuten slår retten fast at saksbehandlingstiden har vært for lang.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det har gått nærmere ett år og syv måneder fra de straffbare forholdene ble avsluttet, og avdekket, til saken har kommet opp for pådømmelse i tingretten. Av dette utgjør etter rettens syn om lag fem måneder ren liggetid, heter det.

Aktor, politiadvokat Marte Johansen, hevdet i retten at det ikke var nevneverdig liggetid i saken. Hun sa at saken ble liggende etter at den var ferdig etterforsket i juli 2016 til berammelse 21. februar 2017 fordi påtalemyndighetene etterforsket en annen sak som kunne kaste lys over denne.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hva denne saken skal ha vært, fremkom ikke i retten. Den ble ifølge aktor Johansen henlagt.

Bakgrunn: Krise i påtale-Norge. Politijurister er bekymret: – Får beskjed om å henlegge saker

Politiet får kritikk

Retten godtar heller ikke politiets unnskyldning for somlingen, som har vært en belastning både for jenta og hennes pårørende:

– Retten er ikke enig med aktor i at dette ikke utgjør ren liggetid. At påtalemyndighetene avventet etterforskningen av et annet straffbart forhold kunne vært løst ved å sende saken umiddelbart til berammelse da tiltalebeslutningen forelå, står det i dommen, der retten også anfører at politiet i stedet for å la saken ligge, kunne ettersendt et tillegg om påtalebeslutning dersom etterforskningen førte til ny påtale.

Retten poengterer dessuten at hovedtyngden av saken, som ble anmeldt 4. november 2015, ble avsluttet i februar 2016. Det som gjensto etter dette, var å sikre og gjennomgå databeslag. Likevel ble ikke saken ferdig etterforsket før 19. juli 2016.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Jenta preget av krenkelsene

Dommen slår også fast at basert på bevisførselen er det neppe tvil om at jenta er preget av krenkelsene hun er utsatt for. Dommeravhør med jenta ble avspilt i retten. Ekspertvitner uttalte at seksualhandlinger av denne typen generelt er egnet til å påføre fornærmede store skadevirkninger, og at slike vises på et langt senere tidspunkt.

Tiltalte ble dømt til å betale saksomkostninger og en erstatning til jenta på 175.000 kroner.

Dommen er ennå ikke rettskraftig. Hverken jentas bistandsadvokat eller tiltaltes forsvarer ønsker å kommentere den. Politiet Innlandet skriver i epost til ABC Nyheter:

– Politiet ønsker ikke å kommentere dommen i denne saken. Så langt er det ikke planer om anke, opplyser kommunikasjonsrådgiver Hanne Stine Kind.