To menn dømt for tvangsarbeid i gartnerier

To menn i 30- og 60-årene er i Høyesterett dømt til fengselsstraffer for å ha utnyttet indiske sesongarbeidere til tvangsarbeid i to gartnerier på Østlandet.

Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Begge mennene er også dømt for andre alvorlige straffbare forhold. Mannen i 30-årene ble dømt til fire og et halvt års fengsel, mens mannen i 60-årene ble dømt til fengsel i tre år og to måneder. Dommene er noe mildere enn i Borgarting lagmannsrett.

Dommen har betydning for tolkningen av straffelovens forbud mot trafficking til tvangsarbeid. Den gir også veiledning om straffenivået ved slik kriminalitet, opplyser Høyestrrett.

Retten peker på at de indiske sesongarbeiderne inngikk frivillige avtaler om arbeid i Norge før de kom til landet. De vendte frivillig tilbake fra India flere ganger for å arbeide på de norske gartneriene, og det ble ikke brukt fysisk makt mot dem. De ble heller ikke mishandlet, sperret inne eller direkte isolert fra omverdenen, og heller ikke truet eller lurt til Norge på falske premisser.

Foto: NTB scanpix

Likevel fastslår Høyesterett at tre indiske sesongarbeidere ble utnyttet til tvangsarbeid på gartneriene.

- De var grovt underbetalt, måtte tåle meget tyngende arbeids- og livsforhold, og hadde liten reell handle- og bevegelsesfrihet, skriver Høyesterett i dommen.

Retten peker på at saker om tvangsarbeid er ulike, men at denne saken har likhetstrekk med sosial dumping. Ettersom det dreier seg om menneskehandel til tvangsarbeid, skal straffen være streng.

En tredje person som ble frifunnet i lagmannsretten for grov menneskehandel, anket over straffen på ett års fengsel for grov økonomisk utroskap. Denne anken ble ikke tillatt fremmet for Høyesterett.

Hva kan vi bli bedre på?

Dine synspunkter er viktige i vårt kontinuerlige arbeid med å forbedre Startsiden. Derfor ber vi deg bruke cirka 3 minutter på en kort spørreundersøkelse.

Ja, jeg kan delta
Nei takk

Hilsen oss i Startsiden