Meny

Justisdepartementet mener soning i Nederland ikke bryter menneskerettighetene

I fengselet Norgerhaven Prison i Veenhuizen i Nederland har norske myndigheter kjøpt 242 fengselsplasser for langtidsfanger. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix. Foto: NTB scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Justisdepartementet er uenig med Sivilombudsmannen om at de norske fangene i Nederland står i fare for å oppleve tortur og umenneskelig behandling.

Det går fram av et svar departementet sendte om Sivilombudsmannens nylige rapport fra besøket i Norgerhaven fengsel i Nederland, skriver VG.

En sentral del av Sivilombudsmannens kritikk gikk ut på at den delte jurisdiksjonen som ble etablert i avtalen mellom Norge og Nederland synes å ha etablert et rettslig «hull» som svekket de innsattes vern mot tortur og umenneskelig behandling.

I svaret fra Justisdepartementet tilbakevises dette, blant annet med at Nederland har ratifisert de samme internasjonale menneskerettslige konvensjoner og individuelle klagemekanismer som Norge.

– Den praktiske gjennomføringen av vernet etter torturkonvensjonen, må følge jurisdiksjonen. Norske myndigheter kan som hovedregel ikke selv etterforske, straffe og påtale straffbare handlinger i Nederland, heter det

Samtidig understreker departementet at det per nå ikke foreligger noen holdepunkter for at Norge faktisk begår menneskerettsbrudd, eller at det foregår tortur og nedverdigende eller umenneskelig behandling i fengselet.

Norske myndigheter leier 242 plasser i fengselet, hvor innsatte som er dømt i Norge kan sone.

– Departementet minner om at Norgerhaven fengsel er opprettet som en midlertidig løsning på kapasitetsproblemene i kriminalomsorgen, inntil tilsvarende kapasitet er på plass i Norge, heter det avslutningsvis i svaret.

Populært