Justisministeren om overgrepssak mot jente (14) : – Uverdig håndtering

OPPRØRT: – Kampen mot vold- og overgrep mot barn er svært viktig sak for regjeringen, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen, som har fulgt med på påtalemaktens håndtering av overgrepssaken etter at han ble oppmerksom på den.
OPPRØRT: – Kampen mot vold- og overgrep mot barn er svært viktig sak for regjeringen, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen, som har fulgt med på påtalemaktens håndtering av overgrepssaken etter at han ble oppmerksom på den. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Justisministeren er kraftig opprørt over hvordan politi- og påtalemakten har håndtert saken der en 14 år gammel jente ble utsatt for grove seksuelle overgrep av sin stefar, en mann i slutten av 50-årene.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Håndteringen av denne saken er uverdig. Så lang ventetid er en enorm påkjenning for både offeret og de pårørende. Jeg mener det er uakseptabel lang ventetid, særlig siden det i dette tilfellet dreier seg om en tilståelsessak, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) til ABC Nyheter.

Torsdag skrev ABC Nyheter om kampen foreldrene til en da 14 år gammel jente utsatt for grove seksuelle overgrep har måttet kjempe mot politi, påtalemyndighet og Fylkesmann.

Først 550 dager etter stefarens tilståelse starter rettssaken i Gjøvik tingrett mandag, etter en saksbehandling også Riksadvokaten har kritisert.

Politiet fikk sammen med anmeldelsen levert 4. november 2015 håndfaste bevis:

Grufulle lydopptak av overgrepene tatt opp i hemmelighet av jentas mor etter at hun fikk mistanke om at noe svært galt skjedde.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Etterpå fratok Fylkesmannen i Oppland feilaktig far retten til å ivareta den svært sårbare jentas interesser i forbindelse med straffesaken, og oppnevnte setteverge. Dette ble hverken tingretten eller han informert om av politiet. Konsekvens: Far fikk ikke informasjon om saken.

Men justisministeren er ikke alene om å reagere.

Les saken: «Vår familie er i ferd med å bli ødelagt. Vi kommer ikke videre før vi har lagt dette bak oss»

Les saken: Riksadvokaten: – Meget uheldig

Werp: – Saken skilte seg klart ut

Stortingsrepresentant Anders B. Werp (H) engasjerte seg i saken allerede i februar, etter å ha mottatt et fortvilt brev fra faren til jenta, som har en diagnose som gjør at hun er mer forsvarsløs enn andre på samme alder.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Allerede samme dag han mottok brevet, sendte Werp det videre til justisministeren med kopi til Riksadvokaten, der han ba om statsrådens vurdering og oppfatning av om krav til saksbehandlingstid i vold- og seksuallovbruddsaker blir etterfulgt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi får på Stortinget stadig henvendelser om enkeltsaker, men det er umulig for oss å gå inn i det som lovgiver, det har vi politi og domstoler til. Men noen saker peker seg ut. For meg var dette en sak som skilte seg veldig klart ut, sier stortingsrepresentant Anders B. Werp til ABC Nyheter.

Werp er nestleder i justiskomiteen, og justispolitisk talsmann for Høyre.

– Stortinget og jeg har vært pådriver for å løfte prioriteten når det gjelder overgrep, særlig mot barn. I dette tilfellet hadde moren dokumentert overgrep mot sin datter, og så opplever foreldrene at saken ble liggende. Slik opplevde de det fra sin side, sier Werp, og utdyper:

Aldri skrevet formelt brev i sånn sak før

– Jeg synes saken var så tydelig beskrevet, og det lå så mye i saken, som tilsa at jeg gjorde det jeg aldri har gjort før: Skriver et formelt brev til justis- og beredskapsministeren om saken på bakgrunn av den henvendelsen. Jeg tar ikke opp enkeltsaken, jeg tar den opp på generelt grunnlag, og etterlyser og spør: «Er Stortingets føringer fulgt hva angår denne type lovbrudd med hensyn til overgrep»?

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Saken fortsetter under bildet)

TOK AFFÆRE: – Vi kan ikke sitte stille og akseptere overgrep mot barn, og at samfunnet ikke stiller opp, sier Anders B. Werp (H). Han skrev brev til justis- og beredskapsministeren samme dag han mottok brevet fra faren til jenta som ble misbrukt av stefaren sin. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
TOK AFFÆRE: – Vi kan ikke sitte stille og akseptere overgrep mot barn, og at samfunnet ikke stiller opp, sier Anders B. Werp (H). Han skrev brev til justis- og beredskapsministeren samme dag han mottok brevet fra faren til jenta som ble misbrukt av stefaren sin. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Riksadvokaten hadde også fått brev fra faren, og mottatt svaret far fikk fra statsadvokat Jo Christian Jordet i Hedmark og Oppland da han ble overlatt å svare far på vegne av Riksadvokatembetet. Jordet skrev at «etterforskning tar tid», og at saken trolig «ble liggende hos politiet til etter sommerferien» etter at den var ferdig etterforsket 19. juli 2016.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter også å ha mottatt Werps brev, engasjerte riksadvokat Tor-Aksel Busch seg personlig. Han konstaterte at det trass i tilståelsen hadde vært «atskillig liggetid» i saken. Etterforskning og påtale av vold og overgrep, spesielt mot barn, er en kjepphest for øverste påtalemyndighet og regjeringen.

– Kan ikke akseptere overgrep mot barn

Riksadvokaten har ettertrykkelig slått fast overfor politiet og statsadvokatene at saksbehandlingen i slike saker ikke skal overstige 90 dager fra anmeldelse til påtalevedtak.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I denne overgrepssaken tok det nær 290 dager – håndfaste bevis og full tilståelse like etter anmeldelse til tross. Tiltalebeslutningen er datert 13. september 2016. Etterpå ble den liggende over fem måneder til, før politiet etter å ha blitt purret, sendte berammelse til tingretten, der den etter ytterligere tre måneder skal opp mandag.

Les også: «Vår familie er i ferd med å bli ødelagt. Vi kommer ikke videre før vi har lagt dette bak oss»

Les også: Riksadvokaten: – Meget uheldig

Werp sier han er fornøyd dersom «hans lille bidrag» har vært medvirkende til at Riksadvokaten fulgte opp.

– Det er klart jeg er glad for at dette får oppfølging. Vi kan ikke sitte stille og akseptere overgrep mot barn, og at samfunnet ikke stiller opp. Det har vært min inngang i saken, og bakgrunnen for mitt engasjement.

Artikkelen fortsetter under annonsen

ABC Nyheter vet at justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen har fulgt med i saken etter at han ble gjort oppmerksom på den.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi har gitt tydelige føringer

– Kampen mot vold- og overgrep mot barn er svært viktig sak for regjeringen. Derfor har vi i tildelingsbrevet til Politidirektoratet fra februar i år lagt vekt på at påtalemakten skal særlig prioritere slike typer saker. Vi har gitt tydelige føringer om at flere påtalejurister, etterforskere og avhørere skal settes av til å styrke innsatsen på feltet, understreker Amundsen til ABC Nyheter.

BEKLAGER: Politimester Johan Brekke i Innlandet politidistrikt . Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
BEKLAGER: Politimester Johan Brekke i Innlandet politidistrikt . Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Politimester Johan Brekke i Innlandet politidistrikt legger seg langflat for justis- og beredskapsministerens kritikk. Han sier at han er enig i at håndteringen har vært uverdig, og ventetiden uakseptabel.

– Jeg er enig i det. Dette er for dårlig, og dette må vi få gjort noe med, sier politimester Brekke til ABC Nyheter, og legger til:

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg vil også beklage overfor foreldrene som har stått i dette, og står i dette sammen med jenta, som også har hatt en ekstra belastning.

Les intervjet med Johan Brekke: Politimesteren om overgrep: – Får du en sånn sak er det rødt lys

Inspeksjoner ikke på enkeltsaksnivå

I sitt svar til far i saken, som også ble sendt Gjøvik tingrett, ga riksadvokat Busch på dannet juristspråk statsadvokatembetet mer eller mindre marsjordre om å følge opp saken.

«Vi takker for deres henvendelse, som det vil være naturlig at statsadvokatembetet følger opp under inspeksjoner e.l.Det er ingen tvil om at Riksadvokaten har stor oppmerksomhet mot politiets og påtalemyndighetens saksbehandlingstid. Deres negative erfaringer er til nytte i våre bestrebelser for å bedre forholdene».

Artikkelen fortsetter under annonsen

ABC Nyheter har spurt Statsadvokaten i Hedmark og Oppland om de har fulgt opp med «inspeksjoner e.l.», slik Riksadvokaten skriver i sitt brev at han forventet. Statsadvokat Jo Christian Jordet svarer slik pr. e-post:

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Inspeksjoner gjøres ikke på enkeltsaksnivå, men innenfor saksområder. De utføres som ledd i statsadvokatembetenes fagledelse av politiets etterforsking. Spørsmål vedrørende embetets inspeksjonsvirksomhet inneværende år, kan rettes embetsleder, førstestatsadvokat Arne I. Dymbe.

– Ikke funnet pornografi

Etter at ABC Nyheter publiserte saken torsdag, skriver Innlandet Politidistriktet i e-post at det ble gjort databeslag i saken, selv om påtaleansvarlig Marte Johansen, som også er aktor i saken, siteres på det motsatte. Hun skal ha misforstått spørsmålet, selv om Johansen fikk egne sitater til sjekk, og godkjente dem.

«Faktum er at det ble foretatt databeslag som ble gjennomgått/analysert. Johansens svar ble gitt i en kontekst hvor temaet var tiltalens Post III om fremvisning av pornografisk materiale. Det Johansen svarte på, var spørsmål om hvorvidt det i databeslaget var funnet spor etter pornografi. Slike spor ble ikke funnet.», skriver kommunikasjonsrådgiver Hanne Stine Kind.