Åpne dører i Eirik Jensen-saken

ÅPENT: Eirik Jensen får forklare seg med tilhører i rettssalen.
ÅPENT: Eirik Jensen får forklare seg med tilhører i rettssalen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Eirik Jensen og Gjermund Cappelen skal forklare seg for åpne dører etter at Spesialenhetens anke er forkastet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Vi har ikke hørt noe om noen anke til Høyesterett, sier Jensens forsvarer, advokat John Christian Elden til NTB fredag kveld.

Borgarting lagmannsrett skriver i sin kjennelse at vilkårene for å ta begjæringen om lukkede dører under forklaringene fra de to tiltalte til følge, ikke er oppfylt

Spesialenheten for politisaker ba om lukkede dører under hele forklaringen til Jensen og under deler av forklaringen til den medtiltalte narkotikasmugleren, Gjermund Cappelen, noe som nå er avvist i både tingretten og lagmannsretten. I teorien kan de også anke videre til Høyesterett innen 14 dager, men dette skjer trolig ikke.

– Jeg tviler på om det kan føre fram. Både Cappelen og enheten kan i teorien anke, men jeg har ikke hørt noe om at de gjør det, sier Elden.

Spesialenheten mener det er fare for Cappelen og hans families liv og helse dersom det blir kjent at han har gitt informasjon til politiet.

– God kjennelse

Eirik Jensen vil ha åpne dører under sin forklaring, mens Gjermund Cappelen har støttet Spesialenhetens begjæring om lukkede dører.

Eirik Jensens forsvarer, advokat John Christian Elden, anførte i tingretten at det ikke har framkommet noe gjennom Spesialenhetens anke som underbygger lukkede dører når det gjelder sakens mest sentrale bevis.

– Det er en god avgjørelse. Jeg skjønner ikke hvorfor Cappelen vil ha hemmelig rettssak. Det er bra at lagmannsretten er klare på at de legger avgjørende vekt på at Jensen ønsker offentlig rettergang, sier Elden til NTB.

I sin beslutning om å tillate åpne dører la tingretten til grunn det faktum at Cappelen skal ha gitt informasjon til Jensen som «antas å være kjent for pressen og allmennheten gjennom de mange intervjuer og presseoppslag som Jensen og de tiltaltes forsvarere har gitt».

Intervjuer

Spesialenheten har anført at dette aldri vært har bekreftet fra Cappelen eller hans forsvarer, men lagmannsretten viser på sin side til at både Cappelen og hans forsvarer i flere intervjuer siden september 2015 har uttalt seg om at det har foregått gjensidig informasjonsutveksling mellom de to tiltalte.

– Uttalelsene til mediene har vært entydige og er ikke senere dementert eller trukket tilbake, fastslår lagdommerne og fortsetter:

– Det kan ikke herske tvil om at det bildet som allmennheten har fått av saken, basert på informasjon gitt av partene og delvis fra andre anonyme kilder, er at de to tiltalte har vært viktige informanter for hverandre.

Lagmannsretten skriver at det er vanskelig å forstå at det kan medføre noen økt risiko for Cappelens liv og helse dersom opplysninger fra avhørene av de to tiltalte bekrefter at det har foregått informasjonsutveksling mellom dem.

– Hovedforhandlinger i straffesaker kan ikke lukkes av den grunn at politiinformanter er parter eller vitner, skriver lagmannsretten.

Samfunnsinteresse

Lagdommerne legger imidlertid til at Oslo tingrett under rettssaken må avverge en eventuell risiko for liv og helse på en annen måte enn å gjøre inngrep i offentlighetsprinsippet.

– Tingretten har truffet en korrekt beslutning når det er lagt avgjørende vekt på sakens art og store samfunnsinteresse, og den sentrale betydningen av de tiltaltes forklaringer i det samlede bevisbildet, fastslår lagdommerne.

Narkotika- og korrupsjonssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen begynner i Oslo tingrett 9. januar. Det er satt av hele 16 dager til forklaringene til de to tiltalte.

Personvernpolicy