15. desember er skjebnedag for lensmannskontorene

Bygde-Norge gjør opprør mot nærpolitireformen

I januar er det kroken på døra for rundt 120 lensmannskontor. Nå gjør bygde-Norge opprør mot nærpolitireformen. – En sentraliseringsreform, buldrer de.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

120 lensmannskontor legges ned

  • Politiet skal gå fra rundt 340 til minst 210 tjenestesteder det kommende året som følge av nærpolitireformen.
  • Følgende milepæler er satt for gjennomføringen av nærpolitireformen:
  • 15. desember 2016, politimesteren sender sin tilråding til Politidirektoratet ved politidirektøren
  • 15. januar 2017 beslutter Politidirektøren lokal struktur.
  • Kommunene har da en klagefrist på åtte uker til departementet. De kan bare klage på prosess, ikke innhold.

Regjeringens forslag til reform av politiet ble fremmet for Stortinget 6. mars 2015 i Prop. 61 LS (2014-2015) - Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen). Den trådte i kraft 1. jaunar 2016. Målet er ifølge regjeringen å sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer. Som en del av reformen ble antall politidistrikt redusert fra 27 til 12.

Les mer her.

Nes på Romerike forrige uke: Et lyshav bukter seg mot Rådhuset i Årnes. 1200 innbyggere har grepet til fakler for å si hva de mener om at politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt vil legge ned Nes lensmannskontor.

Hasseldal har selv tatt turen til Årnes, der flere av hans ansatte deltar i demonstrasjonen i sivil.

Ni av 12 tjenestemenn på lensmannskontoret er bosatt lokalt, og er en del av nærmiljøet også utenom arbeidstid.

Politimesteren i uniform blir møtt av massiv buing da han ikke kan love folket i Akershus-kommunen med 21.000 innbyggere at de får beholde sitt lokale politi. Med seg tilbake til politimesterkontoret sitt i Ski åtte mil unna får Hasseldal med seg et opprop med 7189 underskrifter.

– Du kan trygt si at det er et opprør i bygde-Norge, sier primus motor Åse Birgitte Skjærli til ABC Nyheter.

– Engasjement og fakkeltog, vel, vel, det er en markering. Det viktige er realitetene og de politifaglige vurderinger, sier politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt.

LES HELE INTERVJUET MED HASSELDAL HER: – Det vil alltid være motstand mot endring

– De har bomma fullstendig!

SNAKKET UT: Åse Birgitte Skjærli fikk heiarop og respons fra sambygdingene. Steven Hasseldal (til venstre) fikk fyrop.
SNAKKET UT: Åse Birgitte Skjærli fikk heiarop og respons fra sambygdingene. Steven Hasseldal (til venstre) fikk fyrop.

Åse Birgitte Skjærli er også lokalpolitiker for Venstre - og mor. Men nå er hun først og fremst forbanna, og sier det samme som andre lokalpolitikere ABC Nyheter har snakket med rundt om i Norge:

De kjenner seg utrygge. De frykter konsekvensene av nedskjæringen, som de mener vil få uante, negative samfunnsøkonomiske følger.

– Nærpolitireformen slik den er lansert er i ferd med å sette seg på siden av samfunnet. Så lenge reformen kun skal gjennomføres på bakgrunn av det de kaller «politifaglige vurderinger», vil reformen bli feilslått. Politiet eksisterer ikke alene, det eksisterer i symbiose med samfunnet for øvrig, sier Skjærli.

– De må spørre seg: Hvem er politiet til stede for? Jo, det er borgerne! De har bomma fullstendig! De har glemt å vurdere dette i et brukerperspektiv, legger Skjærli til.

Les også: Politiets Fellesforbund frykter for politiets tillit

Rullende kontor

Ett av kravene i reformen er en responstid på maks 45 minutter. Det betyr at politiet skal være på plass senest tre kvarter etter at de blir varslet om en hendelse - dersom de velger å rykke ut, eller tilfeldigvis er i området for å drive «politiarbeid på stedet» - etatens nye fyndbegrep. Det innebærer at patruljene som er lokalisert på de større stedene har med seg nettbrett i bilen når de ruller rundt på bygda. Bilen er deres kontor.

– De tror at vi innbyggere bare snakker om responstid når vi sier trygghet. Men vi legger mer i det: Vi legger forebyggende lokalt arbeid. Det er ikke å se politibiler. Det er det langsiktige arbeidet med aktører, med dem som kan havne på skråplanet, bli kriminelle. Trygghet er mer enn å se en politibil i løpet av 30 minutter, sier Skjærli, og trekker pusten.

– I hverdagene er det alle de andre tingene som betyr noe.

Les også: Krise i nærpolitiet: – Det er fryktelig stygt

Nærheten er undervurdert

Ordfører Dag Lislien (Sp) i Rollag er også urolig. Kommunen utgjør sammen med Flesberg og Nore og Uvdal 13 mil lange Numedal i Buskerud med Norges største skogsreservat Trillemarka. «Den grønne dalen» har 6500 fastboende, men med 9000 hytter som hyppig brukes, anslås det reelle tallet til 26.500.

Får politimester Christine Fossen i Sørøst politidistrikt det som hun vil, legges lensmannskontoret ned her også. Nærmeste tjeneenhet blir enten Kongsberg eller Drammen, som ligger fra tre kvarter til halvannen time unna med bil.

Det fremstår i grell kontrast til reformen rikspolitikerne har vedtatt. De hevder de er opptatt av fortsatt å sikre god lokal forankring og lokalkunnskap i distriktene. For den er gull verdt, mener Dag Lislien.

Rollag-ordføreren sier betydningen av den svært tette kontakten mellom lensmann og lokalbefolkningen er det aller viktigste for dem. I tillegg til selvsagt den preventive effekten, fordi man vet at reaksjonen på overtredelser kommer raskt – selv om det kanskje ikke står om liv. Terskelen er med andre ord lav.

«Den betydelige samfunnsøkonomiske gevinsten av at politiressurser har god lokalkunnskap og ressurser som gir de evne til å drive forebyggende arbeid synes å være sterkt undervurdert», skrev formannskapet i Rollag i sitt høringsinnspill til Sørøst politidistrikt, der de uttrykker sterk bekymring over nedgraderingen av politiets tilstedeværelse i bygda.

– På fornavn med lensmannen

– Det er den forebyggende siden vi er aller mest opptatt av. Lensmannen er en del av oss hver dag, og er til stede i barnehager, på skoler, ungdomsklubber og i helse- og omsorgstjenesten. Han driver et veldig viktig forebyggende arbeid som for storsamfunnet – om man ser litt større på det – betyr veldig mye. Mye blir fanget opp i tidlig fase før det ender i et eller annet apparat, sier ordfører Dag Lislien til ABC Nyheter.

UTRYGG: - Jeg skjønner at man trenger ressurser i storbyer. Men det blir feil at de ressursene skal hentes i distrikts-Norge, sier ordfører i Rollag kommune, Dag Lislien fra Senterpartiet. Foto: Senterpartiet
UTRYGG: - Jeg skjønner at man trenger ressurser i storbyer. Men det blir feil at de ressursene skal hentes i distrikts-Norge, sier ordfører i Rollag kommune, Dag Lislien fra Senterpartiet. Foto: Senterpartiet

Ifølge «masterplanen» som Stortinget vedtok i juni i fjor, skal enkelte av stedene som blir rammet av kuttene få en polititjenestemann på besøk ukentlig. Men en person som fysisk er til stede kun en gang per uke, uten å ha de tradisjonelle, sivile oppgavene dagens lensmann har i lokalmiljøet, vil aldri klare å oppnå samme kontakt og tillit hos publikum, mener Lislien.

– Det er det vi er redd vi skal miste. Det vil ta år og dag før personen kan få like god kontakt med kommunen og innbyggerne. Vi er redde for at det før den tid får lov å etablere seg ulike miljøer innen for eksempel stoff og kriminalitet, sier Lislien.

– Dagens lensmann har lokalkunnskap og ungdommene er på fornavn med ham. Han har vært på skoler og sjekket sykler, lærer ungdommen opp i bruk av setebelte - alle i kommunen kjenner ham og har møtt ham, sier ordføreren.

Han er ikke er i tvil om effekten:

– Vi har lav kriminalitet. Ikke fordi vi er snillere her. En av årsakene er at politiet er synlige tilstedeværende hele året.

Les også: Politidirektør Odd Reidar Humlegård: – Kritikken er krevende

– Alt skal måles!

I Nes sier Åse Birgitte Skjærli:

– Politiet kan ikke sette seg på utsiden av samfunnet. De er avhengig av samfunnet. For å ha oppklaring må de ha samfunnet med seg, de må oppnå deres tillit. Det er vanskelig å ha tillit til noen som ikke til stede.

Artikkelen fortsetter under bildet.

PROTESTERTE: 1200 innbyggere gikk i fakkeltog i Årnes sentrum sist uke. Politimester Steven Hasseldal (med ryggen til) fikk overlevert 7189 underskifter. I midten i bildet i turkis jakke, primus motor Åse Margrete Skjærli og til høyre ordfører Grete Sjøli.
PROTESTERTE: 1200 innbyggere gikk i fakkeltog i Årnes sentrum sist uke. Politimester Steven Hasseldal (med ryggen til) fikk overlevert 7189 underskifter. I midten i bildet i turkis jakke, primus motor Åse Margrete Skjærli og til høyre ordfører Grete Sjøli.

– Politiet gjør en del uformelle oppgaver i samfunnet det ikke er identifisert hvem som skal ta over. Det de gjør blir borte. Det vil bli overført til andre sider i samfunnet. I stedet for at lensmannen uformelt megler mellom to naboer som krangler om et gjerde, vil saker nå ende i konfliktrådet, sier Skjærli, og sukker:

– Alt som ikke ender i en rapport, vil ende i andre instanser nå. Alt skal måles!

Tjenestemennene i Årnes må omplasseres om lensmannskontoret legges ned.

– Vi har dyktige folk der. De kjenner bygda, de har barn og foreldre her. Dette er ikke folk som kommer til å ende i den patruljen som kommer til Nes. Det er for dårlig betalt, de vil søke seg til spennende etterforskningsjobber andre steder i systemet. Dermed forsvinner all kompetanse.

– Kjenner igjen folk på gangen

Hun fremhever det hun mener er den unike kunnskapen de har fordi de selv er en del av lokalsamfunnet:

– De kjenner igjen folk på gangen, og har løst saker ved hjelp av dårlige viltkameraer. Nylig så de film av en som stjal noe, og dro hjem til ham. Han nektet. De sa: «Men du ble filmet av et viltkamera og lensmannen sier han kjenner deg igjen på gangen». Så da sa han: «Ja, ja», og gikk og hentet det han hadde tatt.

Skjærli sukker:

– Dette mister vi. Dette vil ikke bestå.

Politimester Hasseldal sier protestene handler om følelser, og viser til at nedleggelsen er politifaglig begrunnet. Det blåser Skjærli av:

– Jeg har aldri hørt om beslutninger som ikke er tatt med følelser! Man kan ikke si at mennesker kun handler rasjonelt. Forbrytelser er i hvert fall ikke rasjonelle. Men vi har veldig mange faglige argumenter for å beholde lensmannskontoret lokalt.

Nærpoliti blir et fjernpoliti

Dag Lislien sier de i Numedal forsøker å være konstruktive og realistiske. De skjønner at man ikke kan opprettholde fullverdige lensmannskontorer i hver avkrok. De skjønner at politiet må være en effektiv virksomhet med gode fagmiljøer, at det må være kraft på de større stedene slik at de evner å etterforske alvorlige narkotikaforbrytelser og økonomisk kriminalitet.

– Men når man fjerner siviloppgavene, fjerner man de sivile oppgavene politiet har. Helheten her blir veldig pussig når man snakker om et nærpoliti, man understøtter heller et fjernpoliti! Hele prosessen og reformen har fokus mot å bekjempe kriminalitet og drive brannslukking fremfor forebygging. Man skal heller bekjempe økonomisk kriminalitet. Jeg skjønner at man trenger ressurser i storbyer. Men det blir feil at de ressursene skal hentes i distrikts-Norge, sier Dag Lislien.

Sammen med blant andre ordføreren i Kongsberg, signerte han et innlegg i lokalavisen.

«Slik som forslaget foreligger nå, er dette en nærpolitireform for Oslo. For alle oss andre er det en sentraliseringsreform. Reformen vil ikke medvirke til mere synlig politi i vår region», skrev de.

Skjebnedag 15. desember

I Justis- og beredskapsdepartementet er de svært tilfreds med reformen. Men statssekretær Ove A. Vanebo (Frp) sier folks bekymring ikke har gått ham hus forbi.

– Jeg har forståelse for at det er et stort engasjement rundt denne saken. Målet med nærpolitireformen er å sikre et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer, sier Vanebo til ABC Nyheter.

Det er ordrett det samme som står på regjeringens hjemmeside.

***

Viktige kvalitetskrav for politiet frem mot 2020

Regjeringen har formulert krav på følgende områder: publikumsservice, forebygging, tilgjengelighet og beredskap, og etterforskning og påtale.

Eksempler på slike krav:

Responstidskrav (tid fra politiet mottar melding om en hendelse til første politienhet er på stedet)

Krav om reisevei, dvs. minst 90 prosent av innbyggerne i hvert distrikt har maksimalt 45 minutters kjøretid til nærmeste tjenestested.

Svartider på telefon, dvs 95 prosent av alle anropene til 112 skal være besvart innen 20 sekunder på landsbasis

Åpningstider, dvs tjenestestedene skal ha fleksible åpningstider som gjør det mulig å få utført tjenester hos politiet utenfor kontortid, minst én dag i uken.

Fast politikontakt for kommunene

Kilde: Regjeringen

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
10:19 Fem døde da hotellrom ble oversvømt med kokende vann i Russland09:47 Huawei-topp kjemper mot utlevering til USA09:46 Sammenslåtte kommuner ble mer enn doblet i størrelse09:45 Ikke rettsmøte for terrorsiktet kvinne (29)09:27 Mer ekstremvær rammer Australia08:44 «Afrikas rikeste kvinne» anklages for å ha flådd Angola08:06 Mann påkjørt etter trafikkuhell i Tromsø07:46 Mystisk lungevirus har spredt seg til Sør-Korea07:44 Til sammen 27 mindreårige drept de siste ti årene06:42 «Parasite» er første fremmedspråklige film til å vinne gjev SAG-pris06:37 Kina bekrefter 139 nye virustilfeller06:35 Slik sikrer Norge EM-semifinale allerede mot Island06:30 Støre vil gjøre Ap til fredsparti06:02 Dette skjer i dag05:34 Dette skjedde i natt05:32 Frp kaller inn til krisemøte om regjeringsspørsmålet05:09 Frp sier nei til å bruke norske spesialstyrker i Mali05:00 Ruud holder Djokovic som favoritt i Australian Open04:39 Prins Harry: – Det var ikke noe annet alternativ04:35 Forskning: Nebbdyr trues av utryddelse i Australia04:23 Kansas City Chiefs og San Francisco 49ers klare for Super Bowl-finale03:48 Mahomes førte Chiefs til Superbowl, møter 49ers03:45 Høie vil ikke ha forbud mot gentesting03:42 Oljeindustrien investerer mindre enn 1 prosent i grønn energi02:31 Arbeidstakere krever større del av kaka i forkant av årets lønnsoppgjør01:58 Varsler ny abortkamp i Arbeiderpartiet01:40 76 svært farlige innsatte har rømt fra et fengsel i Paraguay01:17 Intern strid i LO om lakseskatten00:51 Tre menn bekreftet drept i London00:36 Fylkesledere og stortingsrepresentanter ber Jensen ta Frp ut av regjering23:47 Unge Venstre-leder frykter flere seiere ryker om Frp går ut av regjering23:30 Thorstvedt scoret i Genk-debuten23:14 Messi ga Setién seier i Barcelona-debuten22:58 Brennhet Ronaldo økte Juventus-ledelsen22:57 Flere mindreårige pågrepet i Stavanger22:48 Mann med syl rispet togpassasjer i Bærum22:41 Fransk opprørspoliti granskes for vold mot demonstrant22:38 De norske langt bak i europacupstorslalåm22:05 Nærmere 500 skadd i gateslag i Beirut22:05 Thorstvedt scoret i Genk-debuten22:05 Mann med kniv truet flere passasjerer på tog i Bærum21:41 En mann siktet for drap i Hov i Søndre Land – tre pågrepne er løslatt21:25 Partitopper ber Jensen ta Frp ut av regjering20:50 Schiff anklager etterretningstjenestene i USA for å holde tilbake dokumenter20:45 Fire fylkesledere ber Jensen ta Frp ut av regjering20:25 21-åring dømt til nær sju års fengsel for drapsforsøk20:24 DN: Jensen ga Solberg advarsel for to uker siden20:01 Keepershow startet ny norsk EM-fest, 23-20-triumf over Sverige19:38 Van Dijk og Salah senket Solskjærs United i fartsfylt rivaloppgjør19:09 Terrorsiktes forsvarer nekter å opplyse om 5-åringens helsetilstand19:05 Tidligere medieleder i retten – skal ha voldtatt sovende og berusede kvinner18:47 Regjeringsbråk får Bollestad til å droppe Malawi-reise18:03 Eriksen Søreide: – Felles ansvar å holde hukommelsen om holocaust ved like17:55 Frankrike og Storbritannia krever stans i utplasseringen av utenlandske krigere i Libya17:55 Lyon og Hegerberg avga poeng17:53 Finsk arbeider omkom i ulykke i Tonstad vindpark17:48 Ungarn og Island med EM-seirer, gunstig for Norge17:45 Jarstein sjanseløs mot Bayern Münchens stjernegalleri17:44 Bilfører til sykehus etter utforkjøring på Snarøya i Bærum17:42 Reiten briljerte med to assist og mål da Chelsea knuste Arsenal17:36 Utviklingsministeren besøker Malawi17:32 Kubacki med andre hoppseier på rad17:19 Skjebneuke for Solberg-regjeringen17:17 Rashford ute flere uker med ryggproblemer17:16 Straffemiss fra Vardy da Leicester tapte16:32 Meghans far kritiserer paret16:20 Nekter å opplyse om 5-åringens helsetilstand16:19 Danmark tar enda et skritt mot kjempebru over Kattegat16:19 Tybring-Gjedde med ny bredside mot regjeringskolleger15:58 Island stoppet Portugal i EM, gunstig for Norge15:58 Brannen i kjemibygget på Blindern er slukket15:57 Merk deg datoene: Slik får du med deg årets heftigste stjerneskudd15:47 Politiet gir klarsignal for dusør i Hagen-saken15:31 Brann i kjemibygget på Blindern15:15 Fourcade i kanonform vant igjen – Christiansen på pallen15:10 Terrorsiktet kvinne kastet straks nikaben14:16 Noel ble for sterk for Kristoffersen14:13 Nordhus: Overbeviste myndighetene i oktober14:08 Bolsjunov sikret seieren på jaktstarten – Klæbo og Krüger på pallen13:38 Jente falt fra skiheis – luftambulanse på vei13:10 Israel bygger underjordisk forsvar ved grensen til Libanon12:50 Eckhoff holdt unna for konkurrentene og vant overlegent12:48 Døde ukrainere sendt hjem etter nedskytingen av fly12:31 Oransje farevarsel i Nordland – ventes svært mye regn11:59 Tåregass mot protest i Hongkong11:43 Johaug i ensom majestet til nok en verdenscupseier11:14 Tyskland: Libya må ikke bli et nytt Syria10:49 To menn tiltalt for drapsforsøk med hagle10:33 Nær 400 skadd under protester i Libanon10:12 Tidligere medieleder i retten – skal ha voldtatt sovende og berusede kvinner10:11 Hopp: Lundby nummer tre etter 1. omgang i Zao09:04 Mor fikk problemer med bilen. Da lot hun sønnen kjøre den08:48 Redningspersonell: Nær 400 skadd under protester i Libanon08:46 Hopp: Lundby nummer tre etter 1. omgang i Zao08:40 Innbruddstyv tatt på fersk gjerning i Porsgrunn – stupte ut av lukket vindu08:35 Minst 70 soldater drept i angrep i Jemen08:12 Full overtenning i bolighus i Roa på Hadeland08:10 Britiske medier: Dronningen har straffet Harry og Meghan hardt08:07 Bent Høie: – Du får hjelp, men det er ikke sikkert det er akkurat den hjelpen du hadde ønsket08:06 Spektakulær oppdagelse på Saturn: – Har omskrevet lærebøkene
Siste nytt
10:19VerdenFem døde da hotellrom ble oversvømt med kokende vann i Russland09:47VerdenHuawei-topp kjemper mot utlevering til USA09:46NorgeSammenslåtte kommuner ble mer enn doblet i størrelse09:45NorgeIkke rettsmøte for terrorsiktet kvinne (29)09:27VerdenMer ekstremvær rammer Australia08:44Verden«Afrikas rikeste kvinne» anklages for å ha flådd Angola08:06NorgeMann påkjørt etter trafikkuhell i Tromsø07:46Helse og livsstilMystisk lungevirus har spredt seg til Sør-Korea07:44NorgeTil sammen 27 mindreårige drept de siste ti årene06:42Kultur«Parasite» er første fremmedspråklige film til å vinne gjev SAG-pris06:37Helse og livsstilKina bekrefter 139 nye virustilfeller06:35SportSlik sikrer Norge EM-semifinale allerede mot Island06:30PolitikkStøre vil gjøre Ap til fredsparti06:02NorgeDette skjer i dag05:34NorgeDette skjedde i natt05:32PolitikkFrp kaller inn til krisemøte om regjeringsspørsmålet05:09NorgeFrp sier nei til å bruke norske spesialstyrker i Mali05:00SportRuud holder Djokovic som favoritt i Australian Open04:39KulturPrins Harry: – Det var ikke noe annet alternativ04:35VerdenForskning: Nebbdyr trues av utryddelse i Australia04:23SportKansas City Chiefs og San Francisco 49ers klare for Super Bowl-finale03:48SportMahomes førte Chiefs til Superbowl, møter 49ers03:45Helse og livsstilHøie vil ikke ha forbud mot gentesting03:42PengerOljeindustrien investerer mindre enn 1 prosent i grønn energi02:31PengerArbeidstakere krever større del av kaka i forkant av årets lønnsoppgjør01:58Helse og livsstilVarsler ny abortkamp i Arbeiderpartiet01:40Verden76 svært farlige innsatte har rømt fra et fengsel i Paraguay01:17PengerIntern strid i LO om lakseskatten00:51VerdenTre menn bekreftet drept i London00:36NorgeFylkesledere og stortingsrepresentanter ber Jensen ta Frp ut av regjering23:47NorgeUnge Venstre-leder frykter flere seiere ryker om Frp går ut av regjering23:30SportThorstvedt scoret i Genk-debuten23:14SportMessi ga Setién seier i Barcelona-debuten22:58SportBrennhet Ronaldo økte Juventus-ledelsen22:57NorgeFlere mindreårige pågrepet i Stavanger22:48NorgeMann med syl rispet togpassasjer i Bærum22:41VerdenFransk opprørspoliti granskes for vold mot demonstrant22:38SportDe norske langt bak i europacupstorslalåm22:05VerdenNærmere 500 skadd i gateslag i Beirut22:05SportThorstvedt scoret i Genk-debuten22:05NorgeMann med kniv truet flere passasjerer på tog i Bærum21:41NorgeEn mann siktet for drap i Hov i Søndre Land – tre pågrepne er løslatt21:25PolitikkPartitopper ber Jensen ta Frp ut av regjering20:50PolitikkSchiff anklager etterretningstjenestene i USA for å holde tilbake dokumenter20:45PolitikkFire fylkesledere ber Jensen ta Frp ut av regjering20:25Norge21-åring dømt til nær sju års fengsel for drapsforsøk20:24PolitikkDN: Jensen ga Solberg advarsel for to uker siden20:01SportKeepershow startet ny norsk EM-fest, 23-20-triumf over Sverige19:38SportVan Dijk og Salah senket Solskjærs United i fartsfylt rivaloppgjør19:09NorgeTerrorsiktes forsvarer nekter å opplyse om 5-åringens helsetilstand19:05NorgeTidligere medieleder i retten – skal ha voldtatt sovende og berusede kvinner18:47PolitikkRegjeringsbråk får Bollestad til å droppe Malawi-reise18:03VerdenEriksen Søreide: – Felles ansvar å holde hukommelsen om holocaust ved like17:55VerdenFrankrike og Storbritannia krever stans i utplasseringen av utenlandske krigere i Libya17:55SportLyon og Hegerberg avga poeng17:53NorgeFinsk arbeider omkom i ulykke i Tonstad vindpark17:48SportUngarn og Island med EM-seirer, gunstig for Norge17:45SportJarstein sjanseløs mot Bayern Münchens stjernegalleri17:44NorgeBilfører til sykehus etter utforkjøring på Snarøya i Bærum17:42SportReiten briljerte med to assist og mål da Chelsea knuste Arsenal17:36NorgeUtviklingsministeren besøker Malawi17:32SportKubacki med andre hoppseier på rad17:19PolitikkSkjebneuke for Solberg-regjeringen17:17SportRashford ute flere uker med ryggproblemer17:16SportStraffemiss fra Vardy da Leicester tapte16:32VerdenMeghans far kritiserer paret16:20NorgeNekter å opplyse om 5-åringens helsetilstand16:19VerdenDanmark tar enda et skritt mot kjempebru over Kattegat16:19NorgeTybring-Gjedde med ny bredside mot regjeringskolleger15:58SportIsland stoppet Portugal i EM, gunstig for Norge15:58NorgeBrannen i kjemibygget på Blindern er slukket15:57VerdenMerk deg datoene: Slik får du med deg årets heftigste stjerneskudd15:47NorgePolitiet gir klarsignal for dusør i Hagen-saken15:31NorgeBrann i kjemibygget på Blindern15:15SportFourcade i kanonform vant igjen – Christiansen på pallen15:10NorgeTerrorsiktet kvinne kastet straks nikaben14:16SportNoel ble for sterk for Kristoffersen14:13NorgeNordhus: Overbeviste myndighetene i oktober14:08SportBolsjunov sikret seieren på jaktstarten – Klæbo og Krüger på pallen13:38NorgeJente falt fra skiheis – luftambulanse på vei13:10VerdenIsrael bygger underjordisk forsvar ved grensen til Libanon12:50SportEckhoff holdt unna for konkurrentene og vant overlegent12:48VerdenDøde ukrainere sendt hjem etter nedskytingen av fly12:31NorgeOransje farevarsel i Nordland – ventes svært mye regn11:59VerdenTåregass mot protest i Hongkong11:43SportJohaug i ensom majestet til nok en verdenscupseier11:14VerdenTyskland: Libya må ikke bli et nytt Syria10:49NorgeTo menn tiltalt for drapsforsøk med hagle10:33VerdenNær 400 skadd under protester i Libanon10:12NorgeTidligere medieleder i retten – skal ha voldtatt sovende og berusede kvinner10:11SportHopp: Lundby nummer tre etter 1. omgang i Zao09:04NorgeMor fikk problemer med bilen. Da lot hun sønnen kjøre den08:48VerdenRedningspersonell: Nær 400 skadd under protester i Libanon08:46SportHopp: Lundby nummer tre etter 1. omgang i Zao08:40NorgeInnbruddstyv tatt på fersk gjerning i Porsgrunn – stupte ut av lukket vindu08:35VerdenMinst 70 soldater drept i angrep i Jemen08:12NorgeFull overtenning i bolighus i Roa på Hadeland08:10VerdenBritiske medier: Dronningen har straffet Harry og Meghan hardt08:07Helse og livsstilBent Høie: – Du får hjelp, men det er ikke sikkert det er akkurat den hjelpen du hadde ønsket08:06VerdenSpektakulær oppdagelse på Saturn: – Har omskrevet lærebøkene
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus