To ungdommer dømt for gruppevoldtekt

Høyesterett har kommet til at to ungdommer må sone i fengsel for seksuelle overgrep.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

De to er funnet skyldige i gruppevoldtekt av en jevngammel gutt og dømmes til fengsel i fire år. Gulating lagmannsrett kom til at to år av straffen skulle gjøres betinget, mens Høyesterett endret dette til tre år for begge. Guttene var 16 år da overgrepet skjedde og de er nå over 17 år gamle.

En av de to guttenes forsvarere, advokat Odd Rune Torstrup, mente ifølge Stavanger Aftenblad at ungdomsstraff burde blitt anvendt. Men Høyesterett viser til at overgrepene er for alvorlige til at det kan reageres med ungdomsstraff som innebærer straff i frihet.

Høyesterettsdommer Knut Herbrand Kallerud bemerker i dommen at det kan være god grunn til å utvise en viss dristighet i utprøving av en ny reaksjon som ungdomsstraff.

– Men idømmelse av ungdomsstraff for et så grovt overgrep som i denne saken vil ikke være i samsvar med de hensyn som det legges stor vekt på i forarbeidene, skriver han i dommen.

Kallerud mener det ville gi et uheldig signal om et så alvorlig overgrep ikke ble møtt med ubetinget fengsel av en viss lengde. Men i dommen utelukkes det ikke at ungdomsstraff kan benyttes som reaksjon også i sedelighetssaker om forholdene ligger til rette for det.

I dommen heter det at det vil bero på en skjønnsmessig helhetsvurdering hvor en nærmere vurdering av lovbruddets grovhet og domfeltes alder må stå sentralt.

Personvernpolicy