Ingen politiutdannede kvinner blant 32 POD-sjefer

<p>MANNSDOMINERT ETAT: Politidirektør Odd Reidar Humlegård og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) sjekker politets nye motorsykkel sammen med politibetjent Audun Storvik. Nå må Humlegård gjøre rede for tiltak han iverksetter for å få flere kvinnelige sjefer i POD. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix</p>
MANNSDOMINERT ETAT: Politidirektør Odd Reidar Humlegård og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) sjekker politets nye motorsykkel sammen med politibetjent Audun Storvik. Nå må Humlegård gjøre rede for tiltak han iverksetter for å få flere kvinnelige sjefer i POD. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Justisdepartementet ber politidirektøren svare for hvilke tiltak han har iverksatt for å få flere kvinnelige ledere. I dag er ingen av sjefene i Politidirektoratet kvinner med politifaglig bakgrunn.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Av de 32 lederne, er åtte kvinner (25 prosent). Men ingen av dem har politiutdannelse, ifølge opplysninger ABC Nyheter har hentet inn fra Politidirektoratet (POD).

Ingen av topplederne har heller minoritetsbakgrunn: Hvite menn er fortsatt normen. Eller for å si det på politispråket: Uniformen.

– Det er uheldig, fordi vi ønsker et mangfold av ledere for å gjøre en best mulig jobb, sier Kristin Aga, som er leder i Oslo Politiforening til ABC Nyheter.

– Vi mener kvinner med politifaglig bakgrunn vil være med å gjøre mangfoldet bedre, derfor mener vi det er uheldig at ingen i Politidirektoratet har det, legger Aga til.

Bakgrunn: Ingen kvinner med politifaglig bakgrunn i Humlegårds hoff

Halvparten av de ansatte er kvinner

Marsjordre om å bedre forholdene fra justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) til tross:

Drøye tre og et halvt år etter at han iførte seg toppsjefskjorta, kan ikke politidirektør Odd Reidar Humlegård skryte av å ha hverken kvinner eller folk med etnisk minoritetsbakgrunn fra politirekkene i direktoratets sjefssjikt – hverken på topp- eller mellomledernivå.

Det selv om nær halvparten av de 341 ansatte i POD er kvinner: 160, som tilsvarer 47 prosent. De fleste er jurister eller samfunnsvitere, HR-folk, økonomer, driver med kommunikasjon eller er rekruttert fra konsulentfirmaer – som POD har benyttet i utstrakt grad de siste årene.

I det såkalte Tildelingsbrevet fra Justis- og beredskapsdepartementet til Politidirektoratet, som blant annet beskriver hva de skal rapportere og måles på, etterlates det ingen tvil.

Der står det at det er et mål å ha «et inkluderende arbeidsliv der medarbeiderne skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og ha en variert erfaringsbakgrunn med hensyn til kjønn, alder, nedsatt funksjonsevne og etnisk bakgrunn.»

Les også: Politiet brukte konsulenter for en halv million kroner hver dag

Må gjøre rede for status

Dernest bes Humlegård & Co. om å oppgi ståa for dette i direktoratet – spesielt på ledernivå:

«Politidirektoratet skal i årsrapporten redegjøre for status og for hvilke tiltak som er iverksatt for å øke andelen av kvinnelige ledere dersom denne er under 40 pst.».

Humlegård selv har uttrykt stor tilfredshet med at 40 prosent av de nyansatte politimestrene er kvinner. Antallet kvinnelige politimestre er nå fire, som utgjør 30 prosent av 12. Grunnen er at hverken politimesterstillingene i Troms eller Oslo ble lyst ut etter politireformen – der fortsatte Ole B. Sæverud og Hans Sverre Sjøvold.

Les også: Politibyråkratiet firedoblet på 15 år

Vært på dagsorden i flere år

Manglende mangfold i politietaten har vært en utfordring i en rekke år. På Politihøgskolens forskningskonferanse i 2008 var daværende statssekretær i Justisdepartementet, Terje Moland Pedersen, krystallklar:

– Jeg er ikke i tvil om at mange lovbrudd kunne vært forhindret dersom politiet hadde mer kompetanse om ulike minoriteters liv, språk, og kulturelle koder. Kunnskapen finnes der; men den blir ikke nyttig før vi integrerer den i måten vi jobber på og tenker på, sa han.

12. februar ble Knut Smedsrud, som var direktør for politifagavdelingen, tilsatt i jobben som beredskapsdirektør i POD. Det skapte mye støy i politirekkene. Bakgrunnen er at visepolitimester Marit Fostervold i Trøndelag av POD-toppen skal ha blitt bedt om å trekke sin søknad til jobben. Fostervold har leder- og beredskapserfaring fra både taktisk og operativt nivå.

«Kameraderi», «gubbevelde» og «gutteklubben grei» ble brukt om POD-regimet.

– Folk oppfatter ikke at det er reelle søkeprosesser, forklarte leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad til ABC Nyheter.

Les også: Må ikke være mistanke om kameraderi i politiet

Ennå ikke lyst ut etter åtte uker

Jobben etter Smedsrud er ennå ikke utlyst – selv om det er gått nær åtte uker siden han ble tilsatt om beredskapsdirektør. Mange mener den er øremerket Atle Roll-Matthiesen, som var Smedsruds nestkommanderende.

Politidirektoratet opplyser til ABC Nyheter at det nylig er tilsatt to kvinner i mellomlederstillinger i POD, slik at antallet nå blir ti. En av disse Politihøgskolen, ifølge pressevakten. De skriver også at syv av 13 nyansatte ledere i POD er kvinner, men utdyper ikke fagfeltene, eller om dette er stillinger med personalansvar.

Les også: Ekspert: – En uryddig og uheldig ansettelse

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus