Uenighet om diagnosen til drapsdømt jente (16)

Anna Kristin Gillebo Backlund ble drept på institusjonen Små Enheter i Asker i oktober 2014.
Anna Kristin Gillebo Backlund ble drept på institusjonen Små Enheter i Asker i oktober 2014. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Leger og sakkyndige strides om diagnosen til den 16 år gamle jenta som ble dømt til forvaring for Vollen-drapet i 2014. I februar var hun for dårlig til å møte i retten.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Jenta (16) ble i fjor sommer dømt til forvaring for drapet på Anna Kristin Gillebo Backlund (30) i oktober 2014. Hvis dommen blir stående blir jenta det første barnet i Norge som dømmes til forvaring. Hun var 15 år da hun drepte Backlund.

Siden november har hun vært innlagt ved psykiatrisk avdeling på Sandviken sykehus i Bergen. Det er stor uenighet blant sakkyndige og jentas leger om hva som er rett diagnose.

Backlund ble kvalt og knivstukket til døde da hun var på jobb for den private barnevernsinstitusjonen Små Enheter i Vollen i Asker.

Jenta ble 26. juni i fjor dømt til forvaring i ni år med seks års minstetid i Asker og Bærum tingrett. Hun ble kjent tilregnelig og skyldig i overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter. Dommen ble anket på stedet.

Anken skal etter planen behandles til høsten. Jentas helsesituasjon gjorde at saken, som opprinnelig var berammet for lagmannsretten i februar i år, måtte utsettes.

– Hun har vært så dårlig at hun nesten ikke kunne ta imot besøk, det har rett og slett ikke kunnet la seg gjennomføre, sier jentas advokat, Cecilie Nakstad, til ABC Nyheter.

ABC Nyheter har tidligere omtalt hvordan jenta under tiden ved «Små Enheter» ble påtruffet vandrende i naboers hager, selv om hun ved selve institusjonen måtte voktes av tre ansatte døgnet rundt.

Les også: Drapssiktet på institusjon sa hun ville drepe: Gikk fritt i nabolaget

Sør-Øst politidistrikt etterforsker i disse dager om barnevernsinstitusjonen i Asker gjorde noe straffbart i måten opplegget rundt den drapsdømte jenta ble gjennomført.

Har sonet på sykehus

Siktede har vært varetektsfengslet siden dommen i tingretten, men befinner seg på Sandviken sykehus i Bergen. Der har hun vært siden slutten av november, ifølge Nakstad.
– Det er vanskelig å si hvordan situasjonen vil være til høsten, men da vil hun ha vært til behandling i tre kvart år. Vi mener hun mottar riktig behandling nå, og hun håper vil være i stand til å gjennomføre saken. Vi må bare se det an etter sommerferien, og har tett dialog med hennes leger.

Jenta hadde mange problemer i sin barndom.

– Det gjelder forhold som går under familievoldsbestemmelsen. At hun nå i tillegg har fått en psykosediagnose gjør at man forstår mer av adferden hennes. Det var en del ting som var vanskelig å forstå tidligere, selv på bakgrunn av det hun har opplevd i barndommen, sier advokat Nakstad.

Les også: Drapsdømt 15-åring får ikke nye sakkyndige

Tilregnelig?

Ved ankesaken til høsten vil tilregnelighetsspørsmålet stå sentralt. Norsk rett gir ikke noen definisjon på tilregnelighet, men barn under 15 år er fritatt for straff. Det samme gjelder de som blir regnet som psykotiske eller hadde sterkt nedsatt bevissthet da de gjorde lovbruddet.

– Denne saken får svært stor oppmerksomhet i psykiatrien. Vi har få saker i Norge der medisinske eksperter og behandlere har hatt så mange forskjellige meninger og oppfatninger om diagnoser som i denne, sier Nakstad.

16. mars ble det avholdt rettsmøte i Asker og Bærum tingrett om fengslingsforlengelse for jenta. Retten vurderte blant annet om fortsatt fengsling ville være i strid med FNs barnekonvensjon eller Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Retten fant at «fortsatt varetektsfengsling ikke er et uforholdsmessig inngrep, og ikke vil være i strid med de nevnte konvensjonene».

Les også: – Problematisk at et barn er dømt til forvaring

– Uenighet om diagnosen

– Det er stor uenighet om diagnosen hennes. De sakkyndige i retten mente hun har en form for personlighetsforstyrrelse, mens de som behandler henne i Bergen mener hun har vært psykotisk, sier Nakstad.

– De kan ikke uttale seg om hun var psykotisk i gjerningsøyeblikket, men de kan si noe om symptomene de baserer seg på når de mener hun er psykotisk i dag.

Jentas advokater mener symptomene i dag er de samme som da drapet skjedde.

Rettens sakkyndige er uenige i at jenta er psykotisk i dag.

– Man antar at det kan dreie seg om en form for schizofrenidiagnose, men jenta er fremdeles under utredning, sier Nakstad.

Les også: Vollen-drapet: 15-åringen trenger langvarig behandling

– Uegnet kvinnefengsel

16-åringen har tidligere sonet ved ungdomsavdelingen i Bjørgvin fengsel i Bergen.

– I fengslingsperioden, når hun ikke har vært innlagt, har hun vært ved ungdomsfengselet i Bergen. Det er faktisk et av de bedre stedene hun har vært. Hun har vært i institusjoner siden hun var 12 år, sier Nakstad.

Men enheten i Bergen er ikke for innsatte over 18 år. Det finnes kun én forvaringsanstalt for kvinner i Norge, og det er Bredtveit fengsel.

– Bredtveits representanter vitnet selv i retten og beskrev oppholdet hennes da hun var der. De sa hun ikke tålte det, og at de ikke klarte legge til rette for at det var forsvarlig at hun var der over lenger tid, sier Nakstad.

Personvernpolicy