Nytt avslag: Pressen får ikke bli med inn på cellen til Breivik

Anders Behring Breivik har gått til sak mot staten.
Anders Behring Breivik har gått til sak mot staten. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Oslo tingrett avviser på nytt pressens ønske om å få være med inn i avdelingen til Anders Behring Breivik under befaringen i Skien fengsel neste uke.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Rettens aktører skal selv ta soningsforholdene til Breivik i øyesyn under behandlingen i neste uke av søksmålet han har anlagt mot staten. Pressen er allerede utestengt fra befaringen, men har bedt retten vurdere saken på nytt og foreslår at kun en representant med taushetsplikt kunne delta i befaringen på vegne av hele pressekorpset.

Oslo tingrett «er i prinsippet enig i at en slik løsning vil kunne redusere risikoen for at sensitiv informasjon kommer på avveie», men la til slutt avgjørende vekt på Kriminalomsorgens protester.

Les også: Breivik-saken kan ende i Strasbourg

Streng sikkerhet

«Kriminalomsorgen har fremholdt at deltakelse av andre personer enn rettens aktører av sikkerhetsmessige årsaker og av hensyn til fengslenes drift uansett er uaktuelt, og at befaring da ikke vil kunne finne sted», heter det i beslutningen.

Gjennomføringen av rettssaken er underlagt betydelige sikkerhetstiltak. Den skal foregå bak fengselsmurene. Politiet har innført flyforbud over Skien mens rettssaken pågår. Bare et begrenset antall pressefolk får være til stede i salen. Og alle søknader fra etermediene om direktesending, også med forsinkelse, fra Breivik og vitners forklaringer er avslått.

Retten begrunner avslaget blant annet med bekymring for at Breivik skal bruke anledningen til å formidle sitt budskap og frykter at han skal forsøke å kommunisere utad i kodede beskjeder.

Les også: Staten får medhold i lukkede dører under befaringene i Breivik-saken

«Tapte» på alle punkter

I beslutningen tirsdag om å opprettholde de strenge restriksjonene rundt pressens adgang til å overvære og referere fra helt sentrale deler av saken, opprettholder retten også beslutningen om at vitneforklaringer rundt soningsforholdene skal gå for lukkede dører.

Pressen får heller ikke innsyn i statens prosesskriv, trass anførselen om at avvisningen er i strid med menneskerettighetene.

Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening har dermed ikke nådd frem med noen av sine begjæringer i forkant av at søksmålet skal behandles.

Breivik har saksøkt staten, og hevder soningsforholdene er «umenneskelige og nedverdigende», og dermed i strid med menneskerettighetene.

Saken starter tirsdag til uka og skal pågå i fire dager.

Les også: Pressen vil ha ny vurdering av lukkede dører i Breivik-saken

Personvernpolicy