Økt trussel fra høyreekstreme i Norge

Asyltilstrømmingen til Norge har ført til en større aktivitet i de høyreekstreme miljøene, mener PST. Ekstreme islamister utgjør imidlertid fortsatt den største faren.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Politiets sikkerhetstjeneste ( PST) gjør en forsiktig nedjustering av trusselbildet, men understreker at det er mulig at det blir gjennomført terrorangrep i Norge i år.

– Hovedårsaken til nedjusteringen er en svekkelse i det ekstreme islamistiske miljøet her hjemme. En del personer sitter fengslet, flere har også dødd på bakken i Syria og Irak. Samtidig sier vi at trusselvurderingen er beheftet med usikkerhet, og situasjonen kan endre seg raskt, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland til NTB.

Les også: PST med trusselvurdering for 2016

Økt netthat

I trusselvurderingen som ble lagt fram tirsdag ettermiddag, varsler PST at de høyreekstreme miljøene i Norge er i vekst.

Tilstrømningen av asylsøkere til Norge har skapt mobilisering, antallet hatmeldinger har blusset opp i sosiale medier, og flere ganger har asylmottak blitt utsatt for brannstiftere.

Flere i det høyreekstreme miljøet har kapasitet til å utføre voldshandlinger, men terskelen for å gjennomføre handlinger som kan gi drepte, regnes som høy.

– Vi vurderer trusselen til å være økende, men ikke på samme nivå som det i det ekstreme islamistiske miljøet. Det skyldes at miljøet er dårligere organisert, de mangler lederskikkelser og har heller ingen fremmedkrigerarenaer å dra til, understreker PST-sjefen.

Justisminister Anders Anundsen sier de følger med på hvordan situasjonen utvikler seg.

– Det er ikke noe ukjent fenomen at en større asyltilstrømming også fører til en mobilisering av høyreekstreme krefter, noe som igjen kan føre til en mobilisering av venstreekstreme krefter. Dette er et samlet bilde som vi er nødt til å følge nøye med på fremover. Men det viktigste tiltaket også der er forebygging, sier han til NTB.

Les også: PST: – Litt lavere terrorfare i Norge

Mindreårige utsatt

Det store antallet asylsøkere gir også store kapasitetsmessige utfordringer.

– At antallet migranter nå er blitt ekstraordinært stort, gjør det vanskelig å gjennomføre en kvalitetsmessig god asylregistrering før ordentlige søkerintervjuer er gjennomført. Vi vet lite om hvem som kommer til landet, medgir PST-sjefen.

PST frykter at det er stor fare for at enkelte som kommer til Norge blir fanget opp av ekstreme miljøer i landet og radikalisert her.

– Særlig de mindreårige og enslige asylsøkere er utsatt og må fanges opp, sier Bjørnland.

Les også: – Økt asylstrøm kan motivere høyreekstreme

– Truer suvereniteten

PST mener dessuten det er grunn til bekymring over økt etterretningsvirksomhet fra utenlandske stater i Norge. Russland blir særlig trukket fram.

– Det som bekymrer oss mest, er aktiviteten som drives mot vårt forsvar, vår forsvarskapasitet, ansatte i Forsvaret og forsvarsinstallasjoner. I et langsiktig perspektiv og i en annen sikkerhetssituasjon enn vi har nå kan dette true vår evne til territoriell kontroll og suverenitet, sier Bjørnland.

Justisministeren er glad for at PST er tydelig på trusselen fra utenlandsk etterretning.

– Det er viktig som PST gjør, å peke på at noe som noen tror tilhører den kalde krigen, er høyst levende også i dag, sier Anundsen.

Personvernpolicy