Meny

Bataljonssjefen kriget først mot nazistene, så tjente han millioner på okkupasjonen

Major Odd Grundt (til høyre) bygde store hangarer for det tyske «Luftwaffe» og tjente millioner på oppdrag fra okkupanten. Her er hangaren på Sola avbildet av de som etterforsket ham for økonomisk landssvik. Foto: Politiet/ Riksarkivet/ Norges militære embedsmenn 1929

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Som major kjempet Odd Grundt mot tyske tropper. Men så bygde han flyplasser for «Luftwaffe», og endte krigen som nazi-millionær i tysk krigsfangenskap.

De ukjente landssvikerne

ABC Nyheter har denne våren presentert de alvorligste økonomiske landssvik-sakene.

Oversikten bygger på en fysisk gjennomgang av Erstatningsdirektoratets arkiv.

Nærmere 90.000 navn er oppført i papirkartotek.

Det finnes feilkilder, blant annet faren for at man i direktoratet ikke har ajourført kortene ettersom nye dommer eller benådninger har funnet sted. I tillegg kan beløp og annet være notert ned feil.

Men for de ti sakene som ABC Nyheter vurderer som de alvorligste, er også grunnlagsdokumentene i det tilhørende Landssvikarkivet studert.

Skulle det likevel ha sneket inn seg noen feil eller misforståelser, vennligst ta kontakt med Ola Karlsen via ola@abcnyheter.no

Tidligere artikler:

De ukjente landssvikerne

Bataljonssjef Odd Grundt (født 1891) kjempet først mot det nazistiske angrepet 9. april 1940.

Men bare ti dager etter at han la ned våpenet, samarbeidet Grundt økonomisk med okkupanten.

Paradoksalt nok avsluttet han krigen i 1945 som norsk offisersfange i Tyskland.

Han mistet sin offiserstittel og ble straffet svært hardt økonomisk etter krigen.

Denne våren avdekker ABC Nyheter de alvorligste økonomiske landssviksakene.

Oversikten baserer seg på funn i Erstatningsdirektoratets kartotek over om lag 90.000 landssviksaker.

Tidligere artikler finner du her: De ukjente landssvikerne

Grundts firma, «A/S Konstruksjon» og «A/S Nybygg», står for en lang rekke krigsviktige byggearbeider.

Til sammen har selskapet en omsetning på 52 millioner kroner (1 milliard i dagens pengeverdi), noe som ga 4 millioner i brutto avanse.

I krigsårene hadde de - til sammenligning - arbeidet for norske interesser for ca 18 millioner kroner (med en halv million i brutto avanse), fremkom det i tiltalen mot Grundt.

«Den gode nordmann tapte»

Den årlige omsetningen før krigen hadde vært 50 prosent lavere enn dette, noe som også gjenspeiles i antallet timeverk som ble rapportert til Rikstrygdeverket.

Timetallet økte fra 250.499 i 1939 til enorme 4.217.120 i toppåret 1941.

«I konflikten mellom den energiske entreprenør og den gode nordmann, var det entreprenøren som seiret», konkluderte lagmannsretten i 1948.

Selskapet sto bak en lang rekke anleggsarbeider for den tyske Wehrmacht, og særlig Luftwaffe. I midten av mai 1940 startet de byggingen på Sjursøya utenfor Oslo, og i juni påtar de seg en rekke andre oppdrag i Oslo og omegn.

En hanger på Lista bygd av «A/S Konstruksjon» under okkupasjonen. Flyplassen var viktig for tyske flyangrep på konvoier og alliert trafikk i Nordsjøen. Foto: Politiet/ Riksarkivet / ABC Nyheter

Samme sommer startet også utbyggingen av en flyplass ved Mandal, samt konstruksjonen av hangarer i Kjevik og på Sola.

Og senere var de med på arbeider på Lista - alt sammen med Luftwaffe som byggherre.

På flere av oppdragene på Sørlandet arbeidet de sammen med brødrene Sverre, som også ble hardt straffet i etterkrigsoppgjøret.

I månedene etter krigsutbruddet høsten 1939 var forholdene vanskelige for hele den norske byggebransjen, men situasjonen var ikke prekær for Grundts selskap.

9. april jobbet de blant annet med flyhaller på Fornebu for Oslo kommune, og hadde også oppdrag på ulike festningsanlegg langs Oslofjorden.

Les også: Tjente millioner da Norges regjering og kongehus flyktet

Som ulønnet offiser deltok Odd Grundt i kamphandlingene i Sør-Norge.

Av oberstløytnant Nils Eggan, sjef for Trøndelag ingeniørbataljon, fikk han ordre om å organisere en bataljon for forsvar av Berkåk mot angrep nordfra.

Under sin kommando hadde han en styrke på 484 mann med gevær og ca 20 maskingeværer - som bare noen få kunne å bruke, skrev han i sin rapport til «Det sentrale granskningsutvalg for militære befalingsmenn» 14. august 1945.

Om kampene skrev han:

Lett panservogn på veien mellom Dombås og Trondheim, sør for Berkåk, rett før møtet med tyske tropper sørfra. Foto: NTB scanpix

«Angrep kom ikke nordfra, men tyskerne kom sørfra over Kvikne, hvor deler av styrken beordredes opp i Nåverdalen, syd for Ulsberg, hvor trefning fant sted».

I tre døgn klarte de norske styrkene å oppholde Wehrmacht.

Major Grundt ble dimittert 30. april.

Skyldte på advokaten

10. mai 1940 var han tilbake i Oslo og overtok ledelsen av «A/S Konstruksjon».

Da pågikk allerede arbeidene ved Fornebu flyplass etter krav fra tyskerne. Akkurat dette oppdraget ble Grundt ikke bebreidet for etter krigen.

Les også: – Nå gjelder det å tjene penger på dem

Alf Rolfsens maleri av advokat Henning Bødtker. Foto: «En advokat forteller»

I selskapets styre satt blant andre advokat Henning Bødtker (født 1891).

Her hadde man blitt enige om å ikke ta arbeid for okkupantene med mindre man ble beordret. Og da Grundt kom tilbake til Oslo skal han ha sagt seg enig i dette.

Men i en benådningssøknad fra 1948, forsøkte han å plassere skylden hos advokat Bødtker (som var blitt regjeringsadvokat i 1945):

– Det kan neppe være tvil om at hvis regjeringsadvokat Bødtker som styrets jurist (sommeren eller høsten 1940 eller våren 1941) bare hadde antydet at firmaet ved å arbeide for tyskerne drev landsforræderi, ville forholdene ha utviklet seg ganske anderledes, hevdet Grundt.

– Grundt meddelte direksjonen at han hadde protestert, sa derimot advokat Bødtker om hvordan oppdragene ble presentert for styret. Det sa han i politiavhør som ABC Nyheter har funnet i landssviksaken.

Les også: Milorgs økonomisjef tjente nazi-millioner

Advokat Bødtker ble for øvrig arrestert flere ganger i 1941 av det tyske sikkerhetspolitiet. Han slapp ut fra Grini i september 1942 og trakk seg ut av selskapets styre.

– Jeg kunne da ikke bli stående når det på denne måten var kommet frem at firmaet i tysk arbeid hadde beregnet ulovlig avanse, skrev han til etterforskerne etter krigen.

Høsten 1944 flyktet Bødtker til England hvor han ble formann for Nortraship-oppgjøret. Om sine erfaringer skriver Bødtker selv i boken «En advokat forteller» fra 1970.

«Ledd i tysk krigsplan»

I en militær redegjørelse fra major Werner Christie (senere general) om hvilken betydning Grundts arbeider ved flyplassene hadde for den tyske krigsmaskinen, ble det sammenlignet med Ragnar Fredriksens omfattende utbygging i trondheimsområdet, og:

Hanger bygd av Grundts selskap på Sola. Foto: Politiet/ Riksarkivet / ABC Nyheter

«Alle anlegg gikk inn som et nødvendig ledd i den tyske krigsplan. De ble kun brukt av "Luftwaffe" og ikke til sivil flyving», fastslo Christie i 1947.

Til sitt forsvar etter krigen hevdet han at de omfattende arbeidene ikke var utført frivillig - med unntak av jernbanearbeidene.

Les også: Ga barna skylden for nazi-medlemskapet

Grundt hevdet at han som firmaets representant hadde vært under «kraftig press».

Men i et brev til Wehrmachts byggeledelse fra 22. mai 1940, skrev Grundt selv om selskapets pågående arbeider ved Fornebu. Han fremhevet da at de var klare for nye oppdrag:

«Vi vil være Dem meget taknemlig om De ville skaffe oss noen arbeider i nærmeste fremtid».

Han avsluttet med å understreke at fem av selskapets ingeniører snakket tysk og at to av dem var utdannet i Tyskland.

Brevet var ikke avklart med styret. De ble først gjort kjent med det etter frigjøringen.

I dommen ble det også påpekt at han alltid hadde forhandlet alene med tyskerne, og:

«Hadde han vært i besittelse av ærlig vilje til å motsette seg de tyske krav, hadde det vært naturlig om han hadde søkt den assistanse han kunne få først og fremst av styrets juridiske medlem, advokat Bødtker».

Men Grundt tok ikke opp problemet med Bødtker eller noen andre styremedlemmer.

Les også: Hun mistet farsarven i nazi-oppgjøret

Seks dager etter at det senere så belastende brevet ble sendt Wehrmacht, fikk firmaet nye omfattende oppgaver på Sørlandet. Grundt startet umiddelbart planleggingen av disse.

«Retten har i det hele fått det bestemte inntrykk at tiltalte i okkupasjonens første tid har kastet over alt arbeide han kunne overkomme», konkluderte lagmannsretten.

Det inntrykket ble også styrket ved at Grundt i et styremøte 30. august 1940 uttalte:

«Utsiktene på byggemarkedet er lyse for så vidt som de tyske myndigheter har satt masse arbeider i gang på alle kanter».

Ulovlig fortjeneste

Under den tyske okkupasjonen var økonomien i Norge politisk styrt og underlagt de tyske militære behovene.

At Grundt da beregner seg 10 prosents fortjeneste på anlegg, ble slått ned på av Prisdirektoratet som inndro det de mente var ulovlig fortjeneste.

For et veianlegg ved Dombås ordnet han også med en usedvanlig gunstig kontrakt. Her beregnet Grundt 20 prosents fortjeneste.

Konsulent Johnsen i Prisdirektoratet vitnet i saken i 1948. Han sa han aldri hadde sett noe lignende og betegnet den som «alle tiders kontrakt».

Odd Grundt tar seg godt betalt for anleggsarbeidet på Nordlandsbanen. Illustrasjonsfoto Foto: Ukjent / Norsk Jernbanemuseum, Jernbaneverket

Av en omsetning på 15 millioner kroner pr september 1941 var firmaets netto fortjeneste 2,4 millioner.

Også i Dombås-saken ble store beløp først inndratt, og for resten av jobben fikk han ikke ta mer enn 10 prosents fortjeneste.

For anleggsarbeid på Nordlandsbanen tok «A/S Konstruksjon» seg dobbelt betalt av den pris norske jernbanemyndigheter selv tok pr løpemeter, opplyste banedirektør Otto Aubert (født 1875) i retten.

Les også: Bergensreder deltok i Hitlers 50-årsdag

I tillegg til de store militært viktige anlegget, sto «A/S Konstruksjon» også bak byggingen av en tennishall på Skaugum som Hitlers mann i Norge, Reichskommisar Josef Terboven (født 1898), brukte som privatbolig.

Firmaet annonserte også i Deutsche Zeitung etter nye oppdrag. Direktør Grundt hevdet i retten at dette var ukjent for ham og at han stanset annonseringen da han ble gjort oppmerksom på praksisen.

«Tiltaltes forklaring ... fester en liten lit til. Han har bl.a. selv anvist regningene til utbetaling», var derimot rettens konklusjon.

Straffet som offiser

Som i en rekke andre økonomiske landssviksaker ble det fra forsvareren vist til at Administrasjonsrådet rådet næringslivet å holde hjulene i gang etter det tyske overfallet.

Også Odd Grundts forsvarer tok opp poenget og mente til at «ingen ansvarlige myndigheter hadde den gang våget å anbefale firmaet å motsette seg fiendens krav».

Les også: Erstattet kronprinsparet med nazistene Terboven og Rediess

Lagmannsrettens dommere mente at det sivile rådet ikke hadde gitt noen moralsk støtte til de tvilsomme arbeidsoppdragene og at det var klart «hvilken ånd som hersket i 1940».

At Grundt påtok seg oppdrag mens kamphandlinger fortsatt pågikk, vakte særlig harme.

«...han som militær, og ut fra de erfaringer han måtte ha høstet fra felttoget i Syd-Norge, var fullt klar over den overordentlige rolle det tyske flyvåpen hadde spillet i kampene».

Også for arbeidet på Nordlandsbanen spilte hans militære bakgrunn inn:

Odd Grundt tegnet i tysk krigsfangenskap 1945. Foto: Gunnar Juels bok «De norske offiserers skole i Schildberg»

«Som offiser har han sikkert vært klar over jernbanens strategiske betydning, og han må ha forstått at tyskernes overtakelse og forseringen av utbyggingen var et ledd i deres planer om å befeste sin strategiske stiling».

– Der er intet å bebreide meg for min krigsdeltagelse i 1940, skrev han selv i en benådningssøknad i 1948.

Han påpeker også at fra august 1943 til mai 1945 satt som krigsfange i Tyskland, og at dette gikk ut over hans helbred.

Oppholdet er skissert i Gunnar Juels bok «De norske offiserers skole i Schildberg» hvor det også fremkommer at Grundt underviste fanger i russisk.

Får millionstraff

I 1948 hadde lagmannsretten slått fast at hans alminnelige nasjonale holdning hadde vært god, «bortsett fra profitørvirksomheten».

Han får også ros for å melde seg ut av ulike foreninger etterhvert som det nazifiseres. Og i tillegg mente en at det ikke var forsøk på «roing» da han bidro til illegalt arbeid.

Les også: Utnyttet slaver og ble nazi-millionær

Odd Grundt bøtelegges for 250.000 kroner som person. Han får ett års fengselsstraff, og taper sine borgelige rettigheter i ti år samt stillingen som ulønnet major for alltid.

Fra selskapet «A/S Konstruksjon» ble det inndratt 1,8 millioner kroner. Og hos to mindre selskaper inndro retten tilsammen 170.000 kroner.

Et forsøk på å anke dommen til Høyesterett ble avslått.

I 1949 blir Grundt benådet for den dalen av fengselsstraffen som da gjensto.

--

29. juni korrigert opplysning om oberstløytnant Nils Eggan.

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
13:04 Russisk agent innrømmer skyld12:58 Kenyansk OL-mester utestengt i fire år for doping12:50 Seks såret i angrep mot regjeringsbygning i Kabul12:49 Det er fisket skrei for en milliard kroner i Lofoten12:09 To alvorlig skadd da buss på vei fra Norge kjørte av veien i Sverige12:03 Betydelig snøskredfare i Nord-Norge11:54 – 27 soldater drept av IS i Syria11:49 Brannvesenet gikk brannvakt på fjellet i Bergen i natt11:45 Nøkkelen til Vipers-suksess mot Györ: – Aldri avskriv et lag med Lunde i mål11:37 Premier League framskynder kamper for å hjelpe Liverpool og Tottenham11:25 Jordskjelv registrert i Finnmark11:24 Målpoeng for norske Shenzhen-profiler11:02 Flere unge chatter med Kirkens SOS i påsken11:00 Tretten festdeltakere drept av væpnet gjeng i Mexico10:54 Neymar kan gjøre comeback og sikre ligagull10:37 Zlatan scoret igjen for ubeseirede Galaxy: – Jeg er MLS10:26 Assange-bilde hengt opp i Bergen10:15 Nok et topplag slått ut av NHL-sluttspillet10:02 To tenåringer pågrepet etter drap på journalist i Nord-Irland10:00 Kongeparets reiser: Demonstrasjoner mot hvalfangst, selfangst og laks09:48 Brannvesenet tror gressbranner på Sørlandet er påsatt09:14 Cardiff-sjefen før Liverpool-møtet: – Håper vi ikke får juling08:34 Sp frykter nedlegging av frivillighetssentraler08:10 Egypterne bestemmer seg for om Sisi skal få sitte til 203006:30 Nordmenn ser fram til en hverdag uten stress som pensjonister06:20 Tysklands forsvarssjef: Russland truer freden i Europa05:58 Kosovo henter hjem IS-familier05:50 Dette skjer i dag05:36 Russ til legevakt med dypt kutt i hodet05:30 Dette skjedde i natt05:15 Demonstrasjonene vokser i Sudan05:12 Forbund vil stoppe undersjøiske tunneler04:47 Ettåring angrepet av ville hunder i Australia04:17 Saudi-Arabia angriper presidentpalasset i Jemen03:52 Kvinner mener likelønn er deres største utfordring03:12 Justisdepartementet avviser demokratenes Mueller-stevning03:05 Anders Mol friskmelder seg til Xiamen Open02:06 Sykepleier dømt til livstid for fire drap i Italia01:38 Ansatte i privat sektor drikker mer på jobb00:43 Ung mann kjørte nesten dobbelt så fort som tillatt00:18 Paven talte for de sårbare som «lider på korset»00:07 Isaksen vil ha taxiapper for billigere taxipriser23:11 Annonsører svartelister Resett.no etter Twitter-kampanje23:01 Over 20 grader i flere fylker22:54 Drama i Premier League-jakten: Norwich og Leeds snublet som storfavoritter22:49 Warren krever Trump stilt for riksrett22:33 Brannvesenet går brannvakt på fjellet i Bergen i natt21:58 Slanger regjerer på presidentkontoret i Liberia20:48 Norge fikk finsk juling i 0-7-tap: – Slipper inn for lette mål20:46 Kristne markerte Jesu vei til korset i Jerusalems gamleby20:32 Annonsører svartelister Resett.no etter Twitter-kampanje19:53 California-par fikk livsvarig for tortur av egne barn19:00 Faren over etter togavsporing i Sverige18:31 20 år siden massakren på Columbine18:23 Røde Kors: Roligste påske på fem år18:19 Trump hyller libysk krigsherre17:53 Fransk toppolitiker tapte injuriesøksmål17:41 To personer lettere skadd i saksangrep i Oslo16:42 Kim og Putin møtes i Vladivostok16:23 Barn satt fast i handlevogn16:01 Demokratene krever usladdet Mueller-rapport15:57 To av tre nordmenn mener barn av IS-krigere bør hentes hjem15:52 Djokovic med sjokktap i Monte Carlo14:49 Mange vil ha bedre kontroll med snøscootere14:44 To mistenkte spioner fra Emiratene er pågrepet i Tyrkia14:27 TV 4: IS-kriger Michael Skråmos barn kan hentes til Irak14:24 Demonstrasjoner ved Heathrow roligere enn fryktet14:04 180.000 bier i Notre-Dame er funnet i live14:02 SVT: Lundqvist står i mål for Sverige i VM13:38 Klopp føler med City13:30 Økning for Turistforeningen i Sylan og Trollheimen13:06 EU fordømmer drap på journalist i Nord-Irland12:57 Avis: Hazard blir Real-klar om få dager12:51 De superrikes katedral-donasjoner høster kraftig kritikk12:43 Indisk mann kappet av seg fingeren etter å ha stemt på feil parti12:35 Egyptere stemmer over grunnlovsendring som lar Sisi sitte til 203012:34 Tønnesen klar til dyst i Europa12:07 Russland mener Mueller-rapporten ikke beviser innblanding12:05 Norge møter Sør-Afrika i VM-generalprøve11:57 Kvinnelig journalist drept i opptøyer i Nord-Irland11:50 Equinor og partnerne investerer milliarder i Aserbajdsjan11:49 Solskjær med tøffe krav til spillerne: – Noen trenger en virkelighetssjekk11:28 Fransk politi ber om hastemøte etter flere selvmord blant politifolk11:16 Protestbevegelsen i Sudan skal kunngjøre sivilt styre11:08 Hest berget opp av isen med helikopter på Finnskogen11:00 Fernando flyktet fra Venezuela: – Absolutt alt der er korrupt10:53 MLS skal utvides til 30 lag10:44 Taliban-samtaler utsatt på ubestemt tid10:17 Capitals' nøkkelspiller Oshie skadd10:13 Macron møter UNESCO om Notre-Dame09:58 FN evakuerer flyktninger fra Libya09:48 Everton-sjefen advarer Solskjær: – Vi kan gjøre det virkelig tøft for dem09:35 13 døde da kirketak kollapset i Sør-Afrika09:29 Redd Barna: Hent barna hjem fra Syria09:13 Ajax-spillerne får frihelg foran Tottenham-møte08:55 Ramsey kan ha spilt sin siste Arsenal-kamp08:36 Elev i Bangladesh skal ha blitt brent i hjel på ordre fra rektor08:34 Folk bes om å samle jervebæsj08:21 Riise møtte Messi i 2007: – Prestert på dette nivået i 10-15 år08:18 Ecuadors eks-utenriksminister anklages for oppvigleri og kobles til WikiLeaks
Siste nytt
13:04VerdenRussisk agent innrømmer skyld12:58SportKenyansk OL-mester utestengt i fire år for doping12:50VerdenSeks såret i angrep mot regjeringsbygning i Kabul12:49NorgeDet er fisket skrei for en milliard kroner i Lofoten12:09VerdenTo alvorlig skadd da buss på vei fra Norge kjørte av veien i Sverige12:03NorgeBetydelig snøskredfare i Nord-Norge11:54Verden– 27 soldater drept av IS i Syria11:49NorgeBrannvesenet gikk brannvakt på fjellet i Bergen i natt11:45SportNøkkelen til Vipers-suksess mot Györ: – Aldri avskriv et lag med Lunde i mål11:37SportPremier League framskynder kamper for å hjelpe Liverpool og Tottenham11:25NorgeJordskjelv registrert i Finnmark11:24SportMålpoeng for norske Shenzhen-profiler11:02NorgeFlere unge chatter med Kirkens SOS i påsken11:00VerdenTretten festdeltakere drept av væpnet gjeng i Mexico10:54SportNeymar kan gjøre comeback og sikre ligagull10:37SportZlatan scoret igjen for ubeseirede Galaxy: – Jeg er MLS10:26NorgeAssange-bilde hengt opp i Bergen10:15SportNok et topplag slått ut av NHL-sluttspillet10:02VerdenTo tenåringer pågrepet etter drap på journalist i Nord-Irland10:00NorgeKongeparets reiser: Demonstrasjoner mot hvalfangst, selfangst og laks09:48NorgeBrannvesenet tror gressbranner på Sørlandet er påsatt09:14SportCardiff-sjefen før Liverpool-møtet: – Håper vi ikke får juling08:34NorgeSp frykter nedlegging av frivillighetssentraler08:10VerdenEgypterne bestemmer seg for om Sisi skal få sitte til 203006:30NorgeNordmenn ser fram til en hverdag uten stress som pensjonister06:20VerdenTysklands forsvarssjef: Russland truer freden i Europa05:58VerdenKosovo henter hjem IS-familier05:50NorgeDette skjer i dag05:36NorgeRuss til legevakt med dypt kutt i hodet05:30NorgeDette skjedde i natt05:15VerdenDemonstrasjonene vokser i Sudan05:12NorgeForbund vil stoppe undersjøiske tunneler04:47VerdenEttåring angrepet av ville hunder i Australia04:17VerdenSaudi-Arabia angriper presidentpalasset i Jemen03:52NorgeKvinner mener likelønn er deres største utfordring03:12VerdenJustisdepartementet avviser demokratenes Mueller-stevning03:05SportAnders Mol friskmelder seg til Xiamen Open02:06VerdenSykepleier dømt til livstid for fire drap i Italia01:38NorgeAnsatte i privat sektor drikker mer på jobb00:43NorgeUng mann kjørte nesten dobbelt så fort som tillatt00:18VerdenPaven talte for de sårbare som «lider på korset»00:07NorgeIsaksen vil ha taxiapper for billigere taxipriser23:11NorgeAnnonsører svartelister Resett.no etter Twitter-kampanje23:01NorgeOver 20 grader i flere fylker22:54SportDrama i Premier League-jakten: Norwich og Leeds snublet som storfavoritter22:49VerdenWarren krever Trump stilt for riksrett22:33NorgeBrannvesenet går brannvakt på fjellet i Bergen i natt21:58VerdenSlanger regjerer på presidentkontoret i Liberia20:48SportNorge fikk finsk juling i 0-7-tap: – Slipper inn for lette mål20:46VerdenKristne markerte Jesu vei til korset i Jerusalems gamleby20:32NorgeAnnonsører svartelister Resett.no etter Twitter-kampanje19:53VerdenCalifornia-par fikk livsvarig for tortur av egne barn19:00VerdenFaren over etter togavsporing i Sverige18:31Verden20 år siden massakren på Columbine18:23NorgeRøde Kors: Roligste påske på fem år18:19VerdenTrump hyller libysk krigsherre17:53VerdenFransk toppolitiker tapte injuriesøksmål17:41NorgeTo personer lettere skadd i saksangrep i Oslo16:42VerdenKim og Putin møtes i Vladivostok16:23NorgeBarn satt fast i handlevogn16:01VerdenDemokratene krever usladdet Mueller-rapport15:57NorgeTo av tre nordmenn mener barn av IS-krigere bør hentes hjem15:52SportDjokovic med sjokktap i Monte Carlo14:49NorgeMange vil ha bedre kontroll med snøscootere14:44VerdenTo mistenkte spioner fra Emiratene er pågrepet i Tyrkia14:27VerdenTV 4: IS-kriger Michael Skråmos barn kan hentes til Irak14:24VerdenDemonstrasjoner ved Heathrow roligere enn fryktet14:04Verden180.000 bier i Notre-Dame er funnet i live14:02SportSVT: Lundqvist står i mål for Sverige i VM13:38SportKlopp føler med City13:30NorgeØkning for Turistforeningen i Sylan og Trollheimen13:06VerdenEU fordømmer drap på journalist i Nord-Irland12:57SportAvis: Hazard blir Real-klar om få dager12:51VerdenDe superrikes katedral-donasjoner høster kraftig kritikk12:43VerdenIndisk mann kappet av seg fingeren etter å ha stemt på feil parti12:35VerdenEgyptere stemmer over grunnlovsendring som lar Sisi sitte til 203012:34SportTønnesen klar til dyst i Europa12:07VerdenRussland mener Mueller-rapporten ikke beviser innblanding12:05SportNorge møter Sør-Afrika i VM-generalprøve11:57VerdenKvinnelig journalist drept i opptøyer i Nord-Irland11:50NorgeEquinor og partnerne investerer milliarder i Aserbajdsjan11:49SportSolskjær med tøffe krav til spillerne: – Noen trenger en virkelighetssjekk11:28VerdenFransk politi ber om hastemøte etter flere selvmord blant politifolk11:16VerdenProtestbevegelsen i Sudan skal kunngjøre sivilt styre11:08NorgeHest berget opp av isen med helikopter på Finnskogen11:00VerdenFernando flyktet fra Venezuela: – Absolutt alt der er korrupt10:53SportMLS skal utvides til 30 lag10:44VerdenTaliban-samtaler utsatt på ubestemt tid10:17SportCapitals' nøkkelspiller Oshie skadd10:13VerdenMacron møter UNESCO om Notre-Dame09:58VerdenFN evakuerer flyktninger fra Libya09:48SportEverton-sjefen advarer Solskjær: – Vi kan gjøre det virkelig tøft for dem09:35Verden13 døde da kirketak kollapset i Sør-Afrika09:29VerdenRedd Barna: Hent barna hjem fra Syria09:13SportAjax-spillerne får frihelg foran Tottenham-møte08:55SportRamsey kan ha spilt sin siste Arsenal-kamp08:36VerdenElev i Bangladesh skal ha blitt brent i hjel på ordre fra rektor08:34NorgeFolk bes om å samle jervebæsj08:21SportRiise møtte Messi i 2007: – Prestert på dette nivået i 10-15 år08:18VerdenEcuadors eks-utenriksminister anklages for oppvigleri og kobles til WikiLeaks
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus