Bataljonssjefen kriget først mot nazistene, så tjente han millioner på okkupasjonen

Major Odd Grundt (til høyre) bygde store hangarer for det tyske «Luftwaffe» og tjente millioner på oppdrag fra okkupanten. Her er hangaren på Sola avbildet av de som etterforsket ham for økonomisk landssvik.
Major Odd Grundt (til høyre) bygde store hangarer for det tyske «Luftwaffe» og tjente millioner på oppdrag fra okkupanten. Her er hangaren på Sola avbildet av de som etterforsket ham for økonomisk landssvik. Foto: Politiet/ Riksarkivet/ Norges militære embedsmenn 1929

Som major kjempet Odd Grundt mot tyske tropper. Men så bygde han flyplasser for «Luftwaffe», og endte krigen som nazi-millionær i tysk krigsfangenskap.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

De ukjente landssvikerne

ABC Nyheter har denne våren presentert de alvorligste økonomiske landssvik-sakene.

Oversikten bygger på en fysisk gjennomgang av Erstatningsdirektoratets arkiv.

Nærmere 90.000 navn er oppført i papirkartotek.

Det finnes feilkilder, blant annet faren for at man i direktoratet ikke har ajourført kortene ettersom nye dommer eller benådninger har funnet sted. I tillegg kan beløp og annet være notert ned feil.

Men for de ti sakene som ABC Nyheter vurderer som de alvorligste, er også grunnlagsdokumentene i det tilhørende Landssvikarkivet studert.

Skulle det likevel ha sneket inn seg noen feil eller misforståelser, vennligst ta kontakt med Ola Karlsen via ola@abcnyheter.no

Tidligere artikler:

De ukjente landssvikerne

Bataljonssjef Odd Grundt (født 1891) kjempet først mot det nazistiske angrepet 9. april 1940.

Men bare ti dager etter at han la ned våpenet, samarbeidet Grundt økonomisk med okkupanten.

Paradoksalt nok avsluttet han krigen i 1945 som norsk offisersfange i Tyskland.

Han mistet sin offiserstittel og ble straffet svært hardt økonomisk etter krigen.

Denne våren avdekker ABC Nyheter de alvorligste økonomiske landssviksakene.

Oversikten baserer seg på funn i Erstatningsdirektoratets kartotek over om lag 90.000 landssviksaker.

Tidligere artikler finner du her: De ukjente landssvikerne

Grundts firma, «A/S Konstruksjon» og «A/S Nybygg», står for en lang rekke krigsviktige byggearbeider.

Til sammen har selskapet en omsetning på 52 millioner kroner (1 milliard i dagens pengeverdi), noe som ga 4 millioner i brutto avanse.

I krigsårene hadde de - til sammenligning - arbeidet for norske interesser for ca 18 millioner kroner (med en halv million i brutto avanse), fremkom det i tiltalen mot Grundt.

«Den gode nordmann tapte»

Den årlige omsetningen før krigen hadde vært 50 prosent lavere enn dette, noe som også gjenspeiles i antallet timeverk som ble rapportert til Rikstrygdeverket.

Timetallet økte fra 250.499 i 1939 til enorme 4.217.120 i toppåret 1941.

«I konflikten mellom den energiske entreprenør og den gode nordmann, var det entreprenøren som seiret», konkluderte lagmannsretten i 1948.

Selskapet sto bak en lang rekke anleggsarbeider for den tyske Wehrmacht, og særlig Luftwaffe. I midten av mai 1940 startet de byggingen på Sjursøya utenfor Oslo, og i juni påtar de seg en rekke andre oppdrag i Oslo og omegn.

En hanger på Lista bygd av «A/S Konstruksjon» under okkupasjonen. Flyplassen var viktig for tyske flyangrep på konvoier og alliert trafikk i Nordsjøen. Foto: Politiet/ Riksarkivet / ABC Nyheter
En hanger på Lista bygd av «A/S Konstruksjon» under okkupasjonen. Flyplassen var viktig for tyske flyangrep på konvoier og alliert trafikk i Nordsjøen. Foto: Politiet/ Riksarkivet / ABC Nyheter

Samme sommer startet også utbyggingen av en flyplass ved Mandal, samt konstruksjonen av hangarer i Kjevik og på Sola.

Og senere var de med på arbeider på Lista - alt sammen med Luftwaffe som byggherre.

På flere av oppdragene på Sørlandet arbeidet de sammen med brødrene Sverre, som også ble hardt straffet i etterkrigsoppgjøret.

I månedene etter krigsutbruddet høsten 1939 var forholdene vanskelige for hele den norske byggebransjen, men situasjonen var ikke prekær for Grundts selskap.

9. april jobbet de blant annet med flyhaller på Fornebu for Oslo kommune, og hadde også oppdrag på ulike festningsanlegg langs Oslofjorden.

Les også: Tjente millioner da Norges regjering og kongehus flyktet

Som ulønnet offiser deltok Odd Grundt i kamphandlingene i Sør-Norge.

Av oberstløytnant Nils Eggan, sjef for Trøndelag ingeniørbataljon, fikk han ordre om å organisere en bataljon for forsvar av Berkåk mot angrep nordfra.

Under sin kommando hadde han en styrke på 484 mann med gevær og ca 20 maskingeværer - som bare noen få kunne å bruke, skrev han i sin rapport til «Det sentrale granskningsutvalg for militære befalingsmenn» 14. august 1945.

Om kampene skrev han:

Lett panservogn på veien mellom Dombås og Trondheim, sør for Berkåk, rett før møtet med tyske tropper sørfra. Foto: NTB scanpix
Lett panservogn på veien mellom Dombås og Trondheim, sør for Berkåk, rett før møtet med tyske tropper sørfra. Foto: NTB scanpix

«Angrep kom ikke nordfra, men tyskerne kom sørfra over Kvikne, hvor deler av styrken beordredes opp i Nåverdalen, syd for Ulsberg, hvor trefning fant sted».

I tre døgn klarte de norske styrkene å oppholde Wehrmacht.

Major Grundt ble dimittert 30. april.

Skyldte på advokaten

10. mai 1940 var han tilbake i Oslo og overtok ledelsen av «A/S Konstruksjon».

Da pågikk allerede arbeidene ved Fornebu flyplass etter krav fra tyskerne. Akkurat dette oppdraget ble Grundt ikke bebreidet for etter krigen.

Les også: – Nå gjelder det å tjene penger på dem

Alf Rolfsens maleri av advokat Henning Bødtker. Foto: «En advokat forteller»
Alf Rolfsens maleri av advokat Henning Bødtker. Foto: «En advokat forteller»

I selskapets styre satt blant andre advokat Henning Bødtker (født 1891).

Her hadde man blitt enige om å ikke ta arbeid for okkupantene med mindre man ble beordret. Og da Grundt kom tilbake til Oslo skal han ha sagt seg enig i dette.

Men i en benådningssøknad fra 1948, forsøkte han å plassere skylden hos advokat Bødtker (som var blitt regjeringsadvokat i 1945):

– Det kan neppe være tvil om at hvis regjeringsadvokat Bødtker som styrets jurist (sommeren eller høsten 1940 eller våren 1941) bare hadde antydet at firmaet ved å arbeide for tyskerne drev landsforræderi, ville forholdene ha utviklet seg ganske anderledes, hevdet Grundt.

– Grundt meddelte direksjonen at han hadde protestert, sa derimot advokat Bødtker om hvordan oppdragene ble presentert for styret. Det sa han i politiavhør som ABC Nyheter har funnet i landssviksaken.

Les også: Milorgs økonomisjef tjente nazi-millioner

Advokat Bødtker ble for øvrig arrestert flere ganger i 1941 av det tyske sikkerhetspolitiet. Han slapp ut fra Grini i september 1942 og trakk seg ut av selskapets styre.

– Jeg kunne da ikke bli stående når det på denne måten var kommet frem at firmaet i tysk arbeid hadde beregnet ulovlig avanse, skrev han til etterforskerne etter krigen.

Høsten 1944 flyktet Bødtker til England hvor han ble formann for Nortraship-oppgjøret. Om sine erfaringer skriver Bødtker selv i boken «En advokat forteller» fra 1970.

«Ledd i tysk krigsplan»

I en militær redegjørelse fra major Werner Christie (senere general) om hvilken betydning Grundts arbeider ved flyplassene hadde for den tyske krigsmaskinen, ble det sammenlignet med Ragnar Fredriksens omfattende utbygging i trondheimsområdet, og:

Hanger bygd av Grundts selskap på Sola. Foto: Politiet/ Riksarkivet / ABC Nyheter
Hanger bygd av Grundts selskap på Sola. Foto: Politiet/ Riksarkivet / ABC Nyheter

«Alle anlegg gikk inn som et nødvendig ledd i den tyske krigsplan. De ble kun brukt av "Luftwaffe" og ikke til sivil flyving», fastslo Christie i 1947.

Til sitt forsvar etter krigen hevdet han at de omfattende arbeidene ikke var utført frivillig - med unntak av jernbanearbeidene.

Les også: Ga barna skylden for nazi-medlemskapet

Grundt hevdet at han som firmaets representant hadde vært under «kraftig press».

Men i et brev til Wehrmachts byggeledelse fra 22. mai 1940, skrev Grundt selv om selskapets pågående arbeider ved Fornebu. Han fremhevet da at de var klare for nye oppdrag:

«Vi vil være Dem meget taknemlig om De ville skaffe oss noen arbeider i nærmeste fremtid».

Han avsluttet med å understreke at fem av selskapets ingeniører snakket tysk og at to av dem var utdannet i Tyskland.

Brevet var ikke avklart med styret. De ble først gjort kjent med det etter frigjøringen.

I dommen ble det også påpekt at han alltid hadde forhandlet alene med tyskerne, og:

«Hadde han vært i besittelse av ærlig vilje til å motsette seg de tyske krav, hadde det vært naturlig om han hadde søkt den assistanse han kunne få først og fremst av styrets juridiske medlem, advokat Bødtker».

Men Grundt tok ikke opp problemet med Bødtker eller noen andre styremedlemmer.

Les også: Hun mistet farsarven i nazi-oppgjøret

Seks dager etter at det senere så belastende brevet ble sendt Wehrmacht, fikk firmaet nye omfattende oppgaver på Sørlandet. Grundt startet umiddelbart planleggingen av disse.

«Retten har i det hele fått det bestemte inntrykk at tiltalte i okkupasjonens første tid har kastet over alt arbeide han kunne overkomme», konkluderte lagmannsretten.

Det inntrykket ble også styrket ved at Grundt i et styremøte 30. august 1940 uttalte:

«Utsiktene på byggemarkedet er lyse for så vidt som de tyske myndigheter har satt masse arbeider i gang på alle kanter».

Ulovlig fortjeneste

Under den tyske okkupasjonen var økonomien i Norge politisk styrt og underlagt de tyske militære behovene.

At Grundt da beregner seg 10 prosents fortjeneste på anlegg, ble slått ned på av Prisdirektoratet som inndro det de mente var ulovlig fortjeneste.

For et veianlegg ved Dombås ordnet han også med en usedvanlig gunstig kontrakt. Her beregnet Grundt 20 prosents fortjeneste.

Konsulent Johnsen i Prisdirektoratet vitnet i saken i 1948. Han sa han aldri hadde sett noe lignende og betegnet den som «alle tiders kontrakt».

Odd Grundt tar seg godt betalt for anleggsarbeidet på Nordlandsbanen. Illustrasjonsfoto Foto: Ukjent / Norsk Jernbanemuseum, Jernbaneverket
Odd Grundt tar seg godt betalt for anleggsarbeidet på Nordlandsbanen. Illustrasjonsfoto Foto: Ukjent / Norsk Jernbanemuseum, Jernbaneverket

Av en omsetning på 15 millioner kroner pr september 1941 var firmaets netto fortjeneste 2,4 millioner.

Også i Dombås-saken ble store beløp først inndratt, og for resten av jobben fikk han ikke ta mer enn 10 prosents fortjeneste.

For anleggsarbeid på Nordlandsbanen tok «A/S Konstruksjon» seg dobbelt betalt av den pris norske jernbanemyndigheter selv tok pr løpemeter, opplyste banedirektør Otto Aubert (født 1875) i retten.

Les også: Bergensreder deltok i Hitlers 50-årsdag

I tillegg til de store militært viktige anlegget, sto «A/S Konstruksjon» også bak byggingen av en tennishall på Skaugum som Hitlers mann i Norge, Reichskommisar Josef Terboven (født 1898), brukte som privatbolig.

Firmaet annonserte også i Deutsche Zeitung etter nye oppdrag. Direktør Grundt hevdet i retten at dette var ukjent for ham og at han stanset annonseringen da han ble gjort oppmerksom på praksisen.

«Tiltaltes forklaring ... fester en liten lit til. Han har bl.a. selv anvist regningene til utbetaling», var derimot rettens konklusjon.

Straffet som offiser

Som i en rekke andre økonomiske landssviksaker ble det fra forsvareren vist til at Administrasjonsrådet rådet næringslivet å holde hjulene i gang etter det tyske overfallet.

Også Odd Grundts forsvarer tok opp poenget og mente til at «ingen ansvarlige myndigheter hadde den gang våget å anbefale firmaet å motsette seg fiendens krav».

Les også: Erstattet kronprinsparet med nazistene Terboven og Rediess

Lagmannsrettens dommere mente at det sivile rådet ikke hadde gitt noen moralsk støtte til de tvilsomme arbeidsoppdragene og at det var klart «hvilken ånd som hersket i 1940».

At Grundt påtok seg oppdrag mens kamphandlinger fortsatt pågikk, vakte særlig harme.

«...han som militær, og ut fra de erfaringer han måtte ha høstet fra felttoget i Syd-Norge, var fullt klar over den overordentlige rolle det tyske flyvåpen hadde spillet i kampene».

Også for arbeidet på Nordlandsbanen spilte hans militære bakgrunn inn:

Odd Grundt tegnet i tysk krigsfangenskap 1945. Foto: Gunnar Juels bok «De norske offiserers skole i Schildberg»
Odd Grundt tegnet i tysk krigsfangenskap 1945. Foto: Gunnar Juels bok «De norske offiserers skole i Schildberg»

«Som offiser har han sikkert vært klar over jernbanens strategiske betydning, og han må ha forstått at tyskernes overtakelse og forseringen av utbyggingen var et ledd i deres planer om å befeste sin strategiske stiling».

– Der er intet å bebreide meg for min krigsdeltagelse i 1940, skrev han selv i en benådningssøknad i 1948.

Han påpeker også at fra august 1943 til mai 1945 satt som krigsfange i Tyskland, og at dette gikk ut over hans helbred.

Oppholdet er skissert i Gunnar Juels bok «De norske offiserers skole i Schildberg» hvor det også fremkommer at Grundt underviste fanger i russisk.

Får millionstraff

I 1948 hadde lagmannsretten slått fast at hans alminnelige nasjonale holdning hadde vært god, «bortsett fra profitørvirksomheten».

Han får også ros for å melde seg ut av ulike foreninger etterhvert som det nazifiseres. Og i tillegg mente en at det ikke var forsøk på «roing» da han bidro til illegalt arbeid.

Les også: Utnyttet slaver og ble nazi-millionær

Odd Grundt bøtelegges for 250.000 kroner som person. Han får ett års fengselsstraff, og taper sine borgelige rettigheter i ti år samt stillingen som ulønnet major for alltid.

Fra selskapet «A/S Konstruksjon» ble det inndratt 1,8 millioner kroner. Og hos to mindre selskaper inndro retten tilsammen 170.000 kroner.

Et forsøk på å anke dommen til Høyesterett ble avslått.

I 1949 blir Grundt benådet for den dalen av fengselsstraffen som da gjensto.

--

29. juni korrigert opplysning om oberstløytnant Nils Eggan.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
21:59 Fox News: Nærkontakt mellom amerikanske styrker og tyrkiskstøttede opprørere i Syria21:42 Demokratene vurderer formell avstemning om riksrettsetterforskning21:29 E-tjenesten: En forverring av forholdene i IS-leirer hvor nordmenn holdes21:16 Byggesteiner for primitivt liv funnet i is fra Saturn-måne21:04 23-åring tiltalt for grov vold på hotellrom20:58 Tyrkia fortsetter offensiven i Syria20:54 – Kjørte over seg selv i trafikkulykke20:29 Øredøvende tribunelyd fra barna i Bucuresti20:22 Kallmyr slår opp telt for å forhindre flyktningstrøm til Norge19:10 Utkast til brexitavtale nærmer seg, melder flere medier19:10 Demonstrasjon mot Turkish Airlines på Gardermoen19:07 Pence drar til Tyrkia på kort varsel18:34 Soldater er sinte og frustrerte etter Trump-avgjørelse: – Jeg skammer meg18:33 Flere i Venstre vil ha Sveinung Rotevatn som ny partileder18:14 Henrik Ingebrigtsen opererte sin trøblete tå18:03 Gutt (2) sendt til sykehus etter alvorlig trafikkulykke17:47 Aftenposten trekker journalister ut av Syria17:06 Follo-spiller utestenges i sju kamper etter å ha skallet motstander17:04 Mann forstyrret isbjørn – fikk 15.000 kroner i bot15:35 IMF venter laveste vekst siden finanskrisen15:35 Lekkasje ved Tine Meierier15:28 Kvinnelig imam tildeles menneskerettighetspris i Oslo15:27 Bulgarias fotballpresident går av etter «rasismekampen»15:07 XXL vil hente 500 millioner kroner i emisjoner15:05 Spania venter flere rasende protester i Barcelona15:04 76-åring dømt seksuelt overgrep ett år etter forrige dom14:22 Hvis Trump og Pence blir dømt, blir hun president14:13 Mer motgang for sykkel-VM i Bergen14:06 FN: 85 sivile drept i forbindelse med valget i Afghanistan13:38 Ras av sykmeldinger i Morgenbladet13:14 Merkel og Solberg med felles appell til Tyrkia: Stopp offensiven12:49 Pastor tiltalt for voldtekt av barn – aktor vil ha fire og et halvt års fengsel12:47 Krever merking av raske elsparkesykler12:36 Målløst i historisk VM-oppgjør i Nord-Korea12:36 Tour-feltet får en tøff start neste år12:13 Elbilforeningen mener nye avgifter er lite klimavennlige12:06 Strengere krav til vinterdekk for tunge kjøretøy12:05 Mulig regelendring i Norge: Fotballspillerne kan eie seg selv12:05 Russland med klar advarsel til Tyrkia12:03 Merkel og Solberg med felles appell til Tyrkia: Stopp offensiven11:54 Skiskyting: Russland fortsatt ute i dopingkulden11:53 Nye toppsjefer til Rema 100011:31 Mette-Marit-feber i Tyskland11:23 To menn dømt for gruppevoldtekt av 15-åring11:19 Disse fuglene vet veien hjem, men husker ikke hindringene før de ser dem11:17 Isbreene i Sveits har tapt 10 prosent av sitt volum10:58 Nilsson blir hjemme og trener med gutta på snø10:57 Lesertallene synker på papir – øker digitalt09:53 Frelimo favoritt ved valget i Mosambik09:53 Russer nektet straffskyld for knivstikking på Kiwi09:49 Russland avholder militærøvelse09:31 Hellas: Flere knivstukket på overfylt asylmottak09:30 Uniteds lønnsbudsjett runder trolig 3 milliarder09:14 Tidligere Trump-rådgiver vitner om kaos i Det hvite hus09:14 230 ansatte i Årdal kan bli permittert08:54 Barnier: – Brexitavtale fortsatt mulig denne uken08:37 Sju pågrepet i grov voldtektssak08:20 Skryt til Norge i rumensk avis08:19 Sky News: Oppkjøpsfond med nytt forsøk på å kjøpe Ving08:12 Russere tiltalt for å forsøke å lure 27 ukrainske bygningsarbeidere inn i Norge07:54 Forsvarets nye jagerfly vil øke utslippene med 207 prosent07:48 Staten lokker marokkanere med penger for å reise hjem07:33 Flere metoo-saker i Forsvaret07:13 – Tyrkia burde vært hardere straffet enn Russland07:10 Carlsen nær 100-barrieren: – Bare flaks og stayerevne reddet meg06:58 Eks-homofil skal «hjelpe» folk vekk fra homofil praksis i Bergen06:43 Mings møtt med apelyder, Bulgarias trener «hørte ingenting»06:42 13 politifolk drept i bakholdsangrep i Mexico06:30 Salget av middagsmat på boks ned 30 prosent på ti år06:26 Norge kan møte Romania igjen i finale om EM-plass06:00 Dette skjer i dag05:55 Jostein Gaarder: – Hent barnet i Syria og moren hjem05:34 Dette skjedde i natt05:31 Oslo og 14 andre byer kutter kjøtt for ansatte05:30 Frode Berg-saken kaster skygge over 75-årsmarkering05:15 Influensa-påminnelse til gravide og unge i risikogrupper05:11 Dødstallet stiger i Japan etter tyfon05:07 Drapstrusseldømt far dømt for å kontakte barna05:04 BBC: EU vurderer å holde nytt krisemøte for å lande en brexitavtale05:00 Bankene frykter nytt EU-forslag vil gi dyrere boliglån04:18 Datatilsynet vil ikke gi tilgang til meldinger om nyfødte03:48 UNICEF-rapport: Feilernæring også et problem i Norge03:24 Mange skadd i uro i Barcelona etter dommer mot katalanske politikere03:12 Fiskekvotene redusert i Østersjøen03:05 Mann tok seg inn i leilighet i 4. etasje via stillas02:45 Ett av tre barn i verden under fem år er feilernært02:12 Macron advarer Trump om at IS kan gjenoppstå01:43 Skatteklager: 2.500 saker i kø01:42 Hellas evakuerer overfylt migrantleir01:19 USA har innført sanksjoner mot Tyrkia01:11 Tenåring tiltalt for å tvinge jevnaldrende til å kysse skoene hans01:03 Kriminalomsorgen mener ostehøvelkutt kan få alvorlige konsekvenser00:52 Fellesforbundet vil kjempe mest for buss, hotell og restaurant og tekstil00:16 Dagbladet: Elden ville fjerne aktor i Jensen-saken00:12 Macron advarer Trump om at IS kan gjenoppstå00:11 Pentagon: Tyrkias offensiv i Syria undergraver bekjempelsen av IS00:10 Trump vil «snart» innføre sanksjoner mot Tyrkia23:50 Dronning Elizabeth brøt tradisjonen og brukte lettere krone23:40 13 syklister fikk påpakning for manglende lys23:22 Støre åpner for EØS-utredning
Siste nytt
21:59VerdenFox News: Nærkontakt mellom amerikanske styrker og tyrkiskstøttede opprørere i Syria21:42VerdenDemokratene vurderer formell avstemning om riksrettsetterforskning21:29NorgeE-tjenesten: En forverring av forholdene i IS-leirer hvor nordmenn holdes21:16VerdenByggesteiner for primitivt liv funnet i is fra Saturn-måne21:04Norge23-åring tiltalt for grov vold på hotellrom20:58VerdenTyrkia fortsetter offensiven i Syria20:54Norge– Kjørte over seg selv i trafikkulykke20:29SportØredøvende tribunelyd fra barna i Bucuresti20:22PolitikkKallmyr slår opp telt for å forhindre flyktningstrøm til Norge19:10PolitikkUtkast til brexitavtale nærmer seg, melder flere medier19:10NorgeDemonstrasjon mot Turkish Airlines på Gardermoen19:07VerdenPence drar til Tyrkia på kort varsel18:34VerdenSoldater er sinte og frustrerte etter Trump-avgjørelse: – Jeg skammer meg18:33PolitikkFlere i Venstre vil ha Sveinung Rotevatn som ny partileder18:14SportHenrik Ingebrigtsen opererte sin trøblete tå18:03NorgeGutt (2) sendt til sykehus etter alvorlig trafikkulykke17:47NorgeAftenposten trekker journalister ut av Syria17:06SportFollo-spiller utestenges i sju kamper etter å ha skallet motstander17:04NorgeMann forstyrret isbjørn – fikk 15.000 kroner i bot15:35PengerIMF venter laveste vekst siden finanskrisen15:35NorgeLekkasje ved Tine Meierier15:28KulturKvinnelig imam tildeles menneskerettighetspris i Oslo15:27SportBulgarias fotballpresident går av etter «rasismekampen»15:07PengerXXL vil hente 500 millioner kroner i emisjoner15:05VerdenSpania venter flere rasende protester i Barcelona15:04Norge76-åring dømt seksuelt overgrep ett år etter forrige dom14:22StemmerHvis Trump og Pence blir dømt, blir hun president14:13SportMer motgang for sykkel-VM i Bergen14:06VerdenFN: 85 sivile drept i forbindelse med valget i Afghanistan13:38KulturRas av sykmeldinger i Morgenbladet13:14PolitikkMerkel og Solberg med felles appell til Tyrkia: Stopp offensiven12:49NorgePastor tiltalt for voldtekt av barn – aktor vil ha fire og et halvt års fengsel12:47PengerKrever merking av raske elsparkesykler12:36SportMålløst i historisk VM-oppgjør i Nord-Korea12:36SportTour-feltet får en tøff start neste år12:13MotorElbilforeningen mener nye avgifter er lite klimavennlige12:06MotorStrengere krav til vinterdekk for tunge kjøretøy12:05SportMulig regelendring i Norge: Fotballspillerne kan eie seg selv12:05VerdenRussland med klar advarsel til Tyrkia12:03PolitikkMerkel og Solberg med felles appell til Tyrkia: Stopp offensiven11:54SportSkiskyting: Russland fortsatt ute i dopingkulden11:53PengerNye toppsjefer til Rema 100011:31KulturMette-Marit-feber i Tyskland11:23NorgeTo menn dømt for gruppevoldtekt av 15-åring11:19VerdenDisse fuglene vet veien hjem, men husker ikke hindringene før de ser dem11:17VerdenIsbreene i Sveits har tapt 10 prosent av sitt volum10:58SportNilsson blir hjemme og trener med gutta på snø10:57KulturLesertallene synker på papir – øker digitalt09:53PolitikkFrelimo favoritt ved valget i Mosambik09:53NorgeRusser nektet straffskyld for knivstikking på Kiwi09:49VerdenRussland avholder militærøvelse09:31VerdenHellas: Flere knivstukket på overfylt asylmottak09:30SportUniteds lønnsbudsjett runder trolig 3 milliarder09:14PolitikkTidligere Trump-rådgiver vitner om kaos i Det hvite hus09:14Norge230 ansatte i Årdal kan bli permittert08:54PolitikkBarnier: – Brexitavtale fortsatt mulig denne uken08:37NorgeSju pågrepet i grov voldtektssak08:20SportSkryt til Norge i rumensk avis08:19PengerSky News: Oppkjøpsfond med nytt forsøk på å kjøpe Ving08:12NorgeRussere tiltalt for å forsøke å lure 27 ukrainske bygningsarbeidere inn i Norge07:54NorgeForsvarets nye jagerfly vil øke utslippene med 207 prosent07:48NorgeStaten lokker marokkanere med penger for å reise hjem07:33NorgeFlere metoo-saker i Forsvaret07:13Politikk– Tyrkia burde vært hardere straffet enn Russland07:10SportCarlsen nær 100-barrieren: – Bare flaks og stayerevne reddet meg06:58NorgeEks-homofil skal «hjelpe» folk vekk fra homofil praksis i Bergen06:43SportMings møtt med apelyder, Bulgarias trener «hørte ingenting»06:42Verden13 politifolk drept i bakholdsangrep i Mexico06:30Helse og livsstilSalget av middagsmat på boks ned 30 prosent på ti år06:26SportNorge kan møte Romania igjen i finale om EM-plass06:00NorgeDette skjer i dag05:55NorgeJostein Gaarder: – Hent barnet i Syria og moren hjem05:34NorgeDette skjedde i natt05:31Helse og livsstilOslo og 14 andre byer kutter kjøtt for ansatte05:30VerdenFrode Berg-saken kaster skygge over 75-årsmarkering05:15Helse og livsstilInfluensa-påminnelse til gravide og unge i risikogrupper05:11VerdenDødstallet stiger i Japan etter tyfon05:07NorgeDrapstrusseldømt far dømt for å kontakte barna05:04VerdenBBC: EU vurderer å holde nytt krisemøte for å lande en brexitavtale05:00PengerBankene frykter nytt EU-forslag vil gi dyrere boliglån04:18NorgeDatatilsynet vil ikke gi tilgang til meldinger om nyfødte03:48Helse og livsstilUNICEF-rapport: Feilernæring også et problem i Norge03:24VerdenMange skadd i uro i Barcelona etter dommer mot katalanske politikere03:12PengerFiskekvotene redusert i Østersjøen03:05NorgeMann tok seg inn i leilighet i 4. etasje via stillas02:45Helse og livsstilEtt av tre barn i verden under fem år er feilernært02:12VerdenMacron advarer Trump om at IS kan gjenoppstå01:43PengerSkatteklager: 2.500 saker i kø01:42VerdenHellas evakuerer overfylt migrantleir01:19PengerUSA har innført sanksjoner mot Tyrkia01:11NorgeTenåring tiltalt for å tvinge jevnaldrende til å kysse skoene hans01:03NorgeKriminalomsorgen mener ostehøvelkutt kan få alvorlige konsekvenser00:52PengerFellesforbundet vil kjempe mest for buss, hotell og restaurant og tekstil00:16NorgeDagbladet: Elden ville fjerne aktor i Jensen-saken00:12VerdenMacron advarer Trump om at IS kan gjenoppstå00:11VerdenPentagon: Tyrkias offensiv i Syria undergraver bekjempelsen av IS00:10VerdenTrump vil «snart» innføre sanksjoner mot Tyrkia23:50KulturDronning Elizabeth brøt tradisjonen og brukte lettere krone23:40Norge13 syklister fikk påpakning for manglende lys23:22PolitikkStøre åpner for EØS-utredning
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus