Meny

Barnevernstjeneste i Oppland får stryk av Fylkesmannen

Foto: llustrasjonsfoto: Colourbox.com

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fylkesmannen har funnet lovbrudd i 89 prosent av sakene hos Land barnevernstjeneste. Myndighetene ser alvorlig på omfanget, men ønsker slike tilsyn velkommen.

Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med barnevernstjenesten. I tilsynet er sakene til 253 barn gjennomgått, og Fylkesmannen har kommet til at det er begått brudd på barnevernsloven og FNs barnekonvensjon i 89 prosent av sakene, fremgår det av en pressemelding fra Fylkesmannen.

– Vi ser svært alvorlig på det omfanget av svikt i barnevernstjenesten som her er avdekket. Vi har sett at det er store variasjoner mellom kommunene og har vært bekymret for om fylkesmennene har oversikt over tilstanden og risikoområdene i kommunene, sier direktoratets direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i en kommentar til NTB.

Hun understreker at det er viktig at det blir gjort grundige og ærlige gjennomganger, slik Fylkesmannen i Oppland har gjort i denne tilsynssaken.

– Vi ser at Nordre Land har tatt dette på alvor, og vi legger til grunn at dette følges tett opp med kortsiktige og langsiktige tiltak, sier hun.

Land barnevernstjeneste er et samarbeid mellom kommunene Nordre Land og Søndre Land, med Nordre Land som vertskommune.

Les også:

Norsk barnevern under angrep

– Nettverk skjuler barn for norsk barnevern

Tilsyn viktig

Statssekretær Kai-Morten Terning (Frp) i Barne- og likestillingsdepartementet mener at saken viser hvor viktig det er med tilsyn.

– En viktig funksjon for tilsynet er å fange opp svikt. Ved å avdekke eksisterende svikt, bidrar fylkesmennenes tilsyn til bedre tjenester i kommunen. Vi forutsetter at fylkesmannen følger opp kommunen, sier statssekretær Kai-Morten Terning (Frp) i Barne- og likestillingsdepartementet i en kommentar til NTB.

Han legger til at det i år er bevilget 20 millioner kroner til nye kompetansetiltak i barnevernet.

– Fra i høst skal det blant annet etableres nasjonale opplæringstilbud om undersøkelses- og hjelpetiltaksarbeid. Det skal også etableres egne veiledningsteam som skal bistå kommuner med store utfordringer, sier Terning.

Les også:

Forsker: – Hvor er politikerne når barnevernet filleristes i utlandet?

– Barn i barnevernet må få et lavterskel klagetilbud

Tar funn på alvor

Fylkesmannen skriver at tilsynet viser at tjenesten svikter på alle områder, fra kommunens arbeid med meldinger, undersøkelser, til hjelpetiltak og oppfølging av barn i fosterhjem.

Nordre Land skriver på sin hjemmeside at kommunene tar fylkesmannens funn på alvor.

– Fylkesmannens tilsyn har avdekket en god del mangler i hvordan vi jobber i den enkelte barnevernssak. Det fulle omfanget har jeg ikke vært kjent med tidligere, men tjenesten har meldt om store utfordringer, sier rådmann i Nordre Land, Jarle Snekkestad, i en kommentar til NTB.

Snekkestad sier at kommunen siden desember har jobbet på høygir med å forbedre tjenesten.

Les også:

Kraftig økning i antall barn som tas hånd om av barnevernet

Seks av ti tannleger har sendt bekymringsmelding til barnevernet

Barnevernstjenesten i Søndre Land og Nordre Land:

* Nordre Land er vertskommune for det interkommunale samarbeidet mellom Søndre Land og Nordre Land.

* I løpet av 2016 hadde 120 barn og unge i Nordre Land og 49 i Søndre Land hjelpetiltak.

* Det er 17 ansatte i barnevernstjenesten.

* Barnevernstjenesten er delt opp i team. Ved tilsynet hadde ikke teamene leder, men tjenesten var organisert med barnevernsleder og fagleder.

* Underveis i tilsynet ble tjenesten omorganisert, og har i dag tre teamledere og barnevernsleder.

* Søndre Land har overført myndighet til Nordre Land til å utføre barnevernsoppgaver. Ifølge kommuneloven innebærer ikke dette at ansvaret overflyttes. Fylkesmannen presiserer at begge kommuner er ansvarlige for at oppgavene utføres forsvarlig og i overensstemmelse med lover og regler.

(Kilde: Fylkesmannen i Oppland)

Populært